Результати опитувань

 

1

 

Загальноуніверситетські опитування

 

Дистанційне навчання очима студентів / Викладач очима студентів

Викладач очима студентів (звіт за 2022/2023 навчальний рік)

Викладач очима студентів (осінній семестр 2022/2023 н.р.)

Викладач очима студентів (весняний семестр 2022/2023 н.р.)

Дистанційне навчання очима студентів (весняний семестр 2021/2022 н.р.)

Дистанційне навчання очима студентів (осінній семестр 2021/2022 н.р.)

Дистанційне навчання очима студентів (весняний семестр 2020/2021 н.р.)

Дистанційне навчання очима студентів (осінній семестр 2020/2021 н.р.)

Викладач очима студентів (весняний семестр 2019/2020 н.р.)

 

Опитування здобувачів 1-го курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Загальноуніверситетське опитування першокурсників 2023 року вступу

Загальноуніверситетське опитування першокурсників 2022 року вступу

Загальноуніверситетське опитування першокурсників 2021 року вступу

Загальноуніверситетське опитування першокурсників 2020 року вступу

Оцінювання студентами-першокурсниками процесу адаптації до навчального середовища та якості надання освітніх послуг  2019

 

Опитування випускників освітніх програм

Опитування випускників освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2023 року

Опитування випускників освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2022 року

 

Опитування науково-педагогічних та інших працівників Університету

Командна залученість  опитування НПП

Профорієнтаційні заходи  опитування НПП

Підвищення кваліфікації  опитування НПП  2020

Дистанційне навчання: відгуки викладачів  2020

 

Опитування науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти

Звіт за результатами опитування в рамках проєкту "Academic IQ

Звіт опитування "Студентський простір у Науково-технічній бібліотеці"

 

Опитування за освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Шифр та назва спеціальності

Найменування освітньої програми

Звіт за результатами опитування
(за роками)

054 Соціологія

«Соціологія»

Звіт 2020р.

Звіт (якість ОП) 2022р.

035 Філологія «Філологія» Звіт (якість ОП) 2022р.

015 Професійна освіта (за спеціалізаціми)

«Професійна освіта»

Звіт 2021р.

015 Професійна освіта (за спеціалізаціми) «Професійна освіта (Будівництво та зварювання)» Звіт 2023р.

126 Інформаційні системи та технології

«Інформаційно-комунікаційні системи»

Звіт 2021р.

173 Авіоніка

«Авіоніка» Звіт 2021р.

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

«Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»

Звіт 2021р.
292 Міжнародні економічні відносини

«Міжнародні економічні відносини»

Звіт (якість ОП) 2022р.

Звіт 2021р.

Звіт 2020р.

Звіт 2019р.

071 Облік і оподаткування

«Облік і оподаткування»

Звіт 2021р.
071 Облік і оподаткування

«Облік і оподаткування»

Звіт 2020р.
071 Облік і оподаткування

«Облік і оподаткування»

Звіт 2019р.
075 Маркетинг

«Маркетинг»

Звіт 2021р.
075 Маркетинг

«Маркетинг»

Звіт 2020р.
075 Маркетинг

«Маркетинг»

Звіт 2019р.
081 Право

«Право» 

Звіт 2021р. (опитування роботодавців)
081 Право

«Право» 

Звіт 2022 р. (якість викладання)

Звіт 2022 р. (освітня діяльність)

Звіт 2021р.

072 Фінанси, банківська справа та страхування

«Фінанси, банківська справа та страхування»

Інформаційна довідка 2021-2022 н.р. (про результати експерименту із проведення опитування у ВНС «Дистанційне навчання очима студента / Викладач очима студента»)

Звіт 2021р.(щодо наданням освітніх послуг)

Звіт 2021р.(щодо якості освітнього середовища)

Звіт (якість ОП) 2022р.

Звіт (якість ОП) 2023р.

Звіт Опитування роботодавців 2023р

051 Економіка «Економіка» Звіт 2021р. («Якість вищої освіти, кар’єрний шлях та траєкторія працевлаштування випускників НУ «Львівська політехніка»)
051 Економіка «Економіка» Звіт 2021р. («Якість вищої освіти та освітнє середовище у НУ «Львівська політехніка»)
081 Право «Право» Звіт 2021р.(щодо реалізації ОП)
081 Право  «Право» Звіт 2021р.(щодо якості освітнього процесу )
073 Менеджмент «Менеджмент»

Звіт "Якість ОП 2023"

Звіт 2022р.

Звіт 2021р.

073 Менеджмент «Менеджмент» Звіт 2020р.
073 Менеджмент «Менеджмент» Звіт 2019р.
275 Транспортні технології (за видами) «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»

Звіт 2022-2023н.р.

Звіт 2020-2021н.р.

275 Транспортні технології (за видами) «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» Звіт 2019-2020н.р.
275 Транспортні технології (за видами) «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» Звіт 2018-2019н.р.
124 Системний аналіз «Системний аналіз»

Звіт 2021 р.

Звіт 2022 р.

125 Кібербезпека «Кібербезпека»

Звіт 2022р.

Звіт 2021р.

125 Кібербезпека «Кібербезпека» Звіт 2020р.
125 Кібербезпека «Кібербезпека» Звіт 2019р.
022 Дизайн «Дизайн»

Звіт 2022р. (весна)

Звіт 2022 р. (осінь)

Звіт 2023 (весна)

Звіт 2023 (осінь)

121 Інженерія програмного забезпечення «Інженерія програмного забезпечення»

Звіт 2021р.

Звіт 2023р.

122 Комп’ютерні науки «Комп’ютерні науки» Звіт 2022р.
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

Звіт 2021р.

Звіт 2022р.

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Звіт 2021р.

Звіт 2022 р.

Звіт 2022 р. (ІДН)

Звіт 2022р (ОП)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка «Системи енергетики сталого розвитку» Звіт 2022р.

143 Атомна енергетика

«Атомна енергетика»

Звіт 2022р.

Звіт 2023р.

144 Теплоенергетика «Теплоенергетика»

Звіт 2023р.

Звіт 2022р.

192 Будівництво та цивільна інженерія «Будівництво та цивільна інженерія»

Звіт 2022р.

Звіт (якість ОП) 2022р

Звіт 2021р.

Звіт 2020р.

185 Нафтогазова інженерія та технології «Нафтогазова інженерія та технології»

Звіт 2021-22рр.

Звіт 2020-21рр.

Звіт 2019-20рр.

101 Екологія «Екологія» Звіт 2023р.
105 Прикладна фізика та наноматеріали «Прикладна фізика та наноматеріали»

Звіт (якість ОП) 2023р.

Звіт (якість ОП) 2022р.

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії «Міжнародні відносини»

ЗВІТ 2020 (І сем.)

ЗВІТ 2020-2021 (ІІ сем.)

ЗВІТ 2021-2022 н.р.

ЗВІТ 2022 (опитування випускників)

ЗВІТ 2022 (опитування роботодавців)

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії «Міжнародна інформація»

Звіт 2023р. (опитування здобувачів)

Звіт 2023р. (опитування роботодавців)

123 Комп'ютерна інженерія «Комп'ютерна інженерія» Звіт 2023р.
171 Електроніка «Електроніка»

Звіт 2021р.

Звіт 2022р.

Звіт 2023р

172 Телекомунікації та радіотехніка «Телекомунікації та радіотехніка» Звіт 2023р.
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Звіт 2023р.

Звіт (якість ОП) 2022р.

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» Звіт 2023р
113 Прикладна математика «Прикладна математика» Звіт 2023р.
226 Фармація, промислова фармація «Фармація, промислова фармація»

Звіт 2023р.

Звіт (якість ОП) 2022р.

231 Соціальна робота «Соціальна робота»

Звіт (якість ОП 2023h

Звіт (якість ОП) 2022р.

232 Соціальне забезпечення «Соціальне забезпечення» Звіт (якість ОП) 2022р.
181 Харчові технології «Харчові технології»

Звіт (якість ОП) 2023р

Звіт (якість ОП) 2022р.

162 Біотехнології та біоінженерія «Біотехнології та біоінженерія» Звіт (якість ОП) 2023р
242 Туризм «Туризм»

Звіт 2023

Звіт (якість ОП) 2022р.

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Шифр та назва спеціальності

Найменування освітньої програми

Звіт за результатами опитування
(за роками)

292 Міжнародні економічні відносини

«Міжнародні економічні відносини»

Звіт 2021р.

275 Транспортні технології

«Розумний транспорт і логістика для міст»

Звіт 2021р.

275 Транспортні технології 

«Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)»

Звіт 2021р.

275 Транспортні технології

«Організація і регулювання дорожнього руху»

Звіт 2021р.

263 Цивільна безпека

«Промислова безпека і охорона праці»

Звіт 2021р.

Звіт 2022р

Звіт 2023р

125 Кібербезпека

«Адміністрування систем кібербезпеки» Звіт 2022р
125 Кібербезпека «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки»

Звіт 2021р.

125 Кібербезпека «Управління інформаційною безпекою» Звіт 2021р.
125 Кібербезпека «Адміністрування систем кібербезпеки» Звіт 2023р.
292 Міжнародні економічні відносини «Міжнародні економічні відносини» Звіт 2021р.
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (ОНП) Звіт 2021р.
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка «Енергетична безпека» Звіт 2023р.
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Звіт 2023р.
071 Облік і оподаткування «Облік і оподаткування» (ОПП, ОНП) Звіт 2021р.
072 Фінанси, банківська справа та страхування «Фінанси, банківська справа та страхування» Звіт 2021р.(щодо наданням освітніх послуг)
072 Фінанси, банківська справа та страхування «Фінанси, банківська справа та страхування» Звіт 2021р.(щодо якості надання освітніх послуг)
072 Фінанси, банківська справа та страхування «Фінанси, банківська справа та страхування» Звіт 2021р.(щодо якості освітнього середовища)
072 Фінанси, банківська справа та страхування «Фінанси, банківська справа та страхування» Звіт 2021р.(щодо якості освітнього середовища)
051 Економіка «Управління персоналом та економіка праці» Звіт 2021р.
051 Економіка «Економіка» Звіт 2021р.(«Якість вищої освіти та освітнє середовище у НУ «Львівська політехніка»)
051 Економіка «Економіка» Звіт 2022р.(«Якість вищої освіти, кар’єрний шлях та траєкторія працевлаштування випускників НУ «Львівська політехніка»)
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (ОНП)

Звіт 2021р.

Звіт 2022р

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології «Комп’ютерно-інтегровані системи керування виробництвами» Звіт 2023р.
072 Фінанси, банківська справа та страхування «Фінанси, банківська справа та страхування» Інформаційна довідка 2021-2022 н.р. (про результати експерименту із проведення опитування у ВНС «Дистанційне навчання очима студента / Викладач очима студента»)
121 Інженерія програмного забезпечення «Інженерія програмного забезпечення» Звіт 2020р.
121 Інженерія програмного забезпечення «Інженерія програмного забезпечення» Звіт 2022р.
121 Інженерія програмного забезпечення «Інженерія програмного забезпечення» (ОНП) Звіт 2022р.
161 Хімічні технології та інженерія «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів»

Звіт 2024р.

Звіт 2023р.

161 Хімічні технології та інженерія «Хімічні технології неорганічних речовин і водоочищення» Звіт 2024р.
161 Хімічні технології та інженерія «Технічна електрохімія» Звіт 2024р.
161 Хімічні технології та інженерія «Хімічні технології органічних речовин» Звіт 2024р.
162 Біотехнології та біоінженерія «Біотехнології та біоінженерія» Звіт 2021р.
163 Біомедична інженерія «Біомедична інженерія» Звіт 2022р.
171 Електроніка «Електроніка»

Звіт 2021р.

Звіт 2022р.

Звіт 2023р.

123 Комп’ютерна інженерія «Системне програмування» Звіт 2022р.
191 Архітектура та містобудування «Дизайн архітектурного середовища» Звіт 2022р.
191 Архітектура та містобудування «Архітектура та містобудування» Звіт 2023р.
192 Будівництво та цивільна інженерія «Теплогазопостачання і вентиляція» Звіт 2022р.
192 Будівництво та цивільна інженерія «Теплогазопостачання і вентиляція» Звіт 2021р.

192 Будівництво та цивільна інженерія

«Автомобільні дороги і аеродроми» Звіт 2022 р.

192 Будівництво та цивільна інженерія

«Міське будівництво та господарство» Звіт 2022 р.
192 Будівництво та цивільна інженерія «Мости і транспортні тунелі» Звіт 2022 р.
192 Будівництво та цивільна інженерія «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» Звіт 2022 р.
123 Комп’ютерна інженерія «Комп’ютерні системи та мережі» Звіт 2022р.
193 Геодезія та землеустрій «Землеустрій та кадастр» Звіт 2022р.
193 Геодезія та землеустрій «Космічна геодезія»

Звіт 2021 р.

Звіт 2022 р. (1 сем.)

Звіт 2022 р. (2 сем.)

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії «Міжнародні відносини» Звіт 2022р.
172 Телекомунікації та радіотехніка «Програмно-апаратні засоби радіотехнічних систем» Звіт 2022р.
172 Телекомунікації та радіотехніка «Смарт пристрої радіоелектроніки і вбудовані системи» Звіт 2024р.
226 Фармація, промислова фармація «Фармація, промислова фармація» Звіт 2022р. (ОПП)
226 Фармація, промислова фармація «Фармація, промислова фармація» Звіт 2021р.
226 Фармація, промислова фармація «Фармація, промислова фармація» Звіт 2022р. (ОНП)
075 Маркетинг «Маркетинг» Звіт 2022р./осінь
075 Маркетинг «Маркетинг» Звіт 2022р./весна
075 Маркетинг «Маркетинг»

Звіт 2021р.

Звіт 2022р. (опитування випускників)

075 Маркетинг «Інтернет-маркетинг»

Звіт 2022 р./осінь

Звіт 2022 р./зима

075 Маркетинг «Маркетинг» ОНП

Звіт 2021р.

Звіт 2022р

075 Маркетинг (ІППТ) «Територіальний маркетинг» Звіт 2023р.
274 Автомобільний транспорт «Автомобільний транспорт» Звіт 2022р.
232 Соціальне забезпечення «Управління установами соціальної сфери»

Звіт (якість ОП) 2023р.

Звіт (якість викладання та навчання за ОК) 2023р.

173 Авіоніка «Авіаційні інформаційні системи та комплекси» Звіт 2023р.
022 Дизайн «Дизайн»

Звіт 2022 (осінь)

Звіт 2023 (осінь)

242 Туризм «Туризмознавство»

Звіт 2023р.

Звіт 2024р.

 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Шифр та назва спеціальності

Найменування освітньої програми

Звіт за результатами опитування
(за роками)

053 Психологія «Психологія»

Звіт 2021-2022 рр. 

111 Математика «Математика» Звіт 2023р.

192 Будівництво та цивільна інженерія

«Будівництво та цивільна інженерія»

Звіт 2020р.

073 Менеджмент

«Менеджмент»

Звіт 2020р.

171 Електронiка

«Електронiка»

Звіт 2020р.

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» Звіт 2021р.
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» Звіт 2020р.
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» Звіт 2019р.
011 Освітні, педагогічні науки «Освітні, педагогічні науки» Звіт 2022р.
132 Матеріалознавство «Матеріалознавство» Звіт 2023р.
Дата
Оновлено 3 дні 15 годин тому