Результати опитувань

Загальноуніверситетські опитування

Дистанційне навчання очима студентів / Викладач очима студентів

Викладач очима студентів (весняний семестр 2019/2020 н.р.)

Дистанційне навчання очима студентів (осінній семестр 2020/2021 н.р.)

Дистанційне навчання очима студентів (весняний семестр 2020/2021 н.р.) 

Дистанційне навчання очима студентів (осінній семестр 2021/2022 н.р.)

Дистанційне навчання очима студентів (весняний семестр 2021/2022 н.р.)

 

Семестровий контроль очима студентів

Семестровий контроль очима студентів сесія осіннього семестру 2020/2021 н.р.)

Семестровий контроль очима студентів (сесія весняного семестру 2020/2021 н.р.) 

Семестровий контроль очима студентів (сесія осіннього семестру 2021/2022 н.р.)

Семестровий контроль очима студентів (сесія весняного семестру 2021/2022 н.р.)

 

Опитування здобувачів 1-го курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Оцінювання студентами-першокурсниками процесу адаптації до навчального середовища та якості надання освітніх послуг  2019

Загальноуніверситетське опитування першокурсників 2020 року вступу

Загальноуніверситетське опитування першокурсників 2021 року вступу

 

Опитування випускників освітніх програм

Опитування випускників освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2022 року

 

Опитування науково-педагогічних та інших працівників Університету

Дистанційне навчання: відгуки викладачів  2020

Підвищення кваліфікації  опитування НПП  2020

Профорієнтаційні заходи  опитування НПП

Командна залученість  опитування НПП

 

Опитування науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти

Звіт за результатами опитування в рамках проєкту "Academic IQ

 

Опитування за освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Шифр та назва спеціальності

Найменування освітньої програми

Звіт за результатами опитування
(за роками)

054 Соціологія

«Соціологія»

Звіт 2020р.

015 Професійна освіта (за спеціалізаціми)

«Професійна освіта»

Звіт 2021р.

126 Інформаційні системи та технології

«Інформаційно-комунікаційні системи»

Звіт 2021р.

173 Авіоніка

«Авіоніка» Звіт 2021р.

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

«Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»

Звіт 2021р.
292 Міжнародні економічні відносини

 «Міжнародні економічні відносини»

Звіт 2021р.
292 Міжнародні економічні відносини

«Міжнародні економічні відносини»

Звіт 2020р.
292 Міжнародні економічні відносини

«Міжнародні економічні відносини»

Звіт 2019р.
071 Облік і оподаткування

«Облік і оподаткування»

Звіт 2021р.
071 Облік і оподаткування

«Облік і оподаткування»

Звіт 2020р.
071 Облік і оподаткування

«Облік і оподаткування»

Звіт 2019р.
075 Маркетинг

«Маркетинг»

Звіт 2021р.
075 Маркетинг

«Маркетинг»

Звіт 2020р.
075 Маркетинг

«Маркетинг»

Звіт 2019р.
081 Право

«Право» 

Звіт 2021р. (опитування роботодавців)
081 Право

«Право» 

Звіт 2022 р. (якість викладання)

Звіт 2022 р. (освітня діяльність)

Звіт 2021р.

072 Фінанси, банківська справа та страхування

«Фінанси, банківська справа та страхування»

Звіт 2021р.(щодо наданням освітніх послуг)
072 Фінанси, банківська справа та страхування

«Фінанси, банківська справа та страхування»

Звіт 2021р.(щодо якості освітнього середовища)
051 Економіка «Економіка» Звіт 2021р. («Якість вищої освіти, кар’єрний шлях та траєкторія працевлаштування випускників НУ «Львівська політехніка»)
051 Економіка «Економіка» Звіт 2021р. («Якість вищої освіти та освітнє середовище у НУ «Львівська політехніка»)
081 Право «Право» Звіт 2021р.(щодо реалізації ОП)
081 Право  «Право» Звіт 2021р.(щодо якості освітнього процесу )
073 Менеджмент «Менеджмент»

Звіт 2022р.

Звіт 2021р.

073 Менеджмент «Менеджмент» Звіт 2020р.
073 Менеджмент «Менеджмент» Звіт 2019р.
275 Транспортні технології (за видами) «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»

Звіт 2022-2023н.р.

Звіт 2020-2021н.р.

275 Транспортні технології (за видами) «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» Звіт 2019-2020н.р.
275 Транспортні технології (за видами) «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» Звіт 2018-2019н.р.
124 Системний аналіз «Системний аналіз»

Звіт 2021 р.

Звіт 2022 р.

125 Кібербезпека «Кібербезпека»

Звіт 2022р.

Звіт 2021р.

125 Кібербезпека «Кібербезпека» Звіт 2020р.
125 Кібербезпека «Кібербезпека» Звіт 2019р.
022 Дизайн «Дизайн»

Звіт 2022р. (весна)

Звіт 2022 р. (осінь)

121 Інженерія програмного забезпечення «Інженерія програмного забезпечення» Звіт 2021р.
122 Комп’ютерні науки «Комп’ютерні науки» Звіт 2022р.
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

Звіт 2021р.

Звіт 2022р.

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Звіт 2021р.

Звіт 2022 р.

Звіт 2022 р. (ІДН)

Звіт 2022р (ОП)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка «Системи енергетики сталого розвитку» Звіт 2022р.

143 Атомна енергетика

«Атомна енергетика» Звіт 2022р.
144 Теплоенергетика «Теплоенергетика»

Звіт 2022р.

192 Будівництво та цивільна інженерія «Будівництво та цивільна інженерія» Звіт 2022р.
072 Фінанси, банківська справа та страхування «Фінанси, банківська справа та страхування» Інформаційна довідка 2021-2022 н.р. (про результати експерименту із проведення опитування у ВНС «Дистанційне навчання очима студента / Викладач очима студента»)
185 Нафтогазова інженерія та технології «Нафтогазова інженерія та технології»

Звіт 2021-22рр.

Звіт 2020-21рр.

Звіт 2019-20рр.

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Шифр та назва спеціальності

Найменування освітньої програми

Звіт за результатами опитування
(за роками)

292 Міжнародні економічні відносини

«Міжнародні економічні відносини»

Звіт 2021р.

275 Транспортні технології

«Розумний транспорт і логістика для міст»

Звіт 2021р.

275 Транспортні технології 

«Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)»

Звіт 2021р.

275 Транспортні технології

«Організація і регулювання дорожнього руху»

Звіт 2021р.

263 Цивільна безпека

«Промислова безпека і охорона праці»

Звіт 2021р.

Звіт 2022р

125 Кібербезпека

«Адміністрування систем кібербезпеки» Звіт 2022р
125 Кібербезпека «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки»

Звіт 2021р.

125 Кібербезпека «Управління інформаційною безпекою» Звіт 2021р.
292 Міжнародні економічні відносини «Міжнародні економічні відносини» Звіт 2021р.
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (ОНП) Звіт 2021р.
071 Облік і оподаткування «Облік і оподаткування» (ОПП, ОНП) Звіт 2021р.
072 Фінанси, банківська справа та страхування «Фінанси, банківська справа та страхування» Звіт 2021р.(щодо наданням освітніх послуг)
072 Фінанси, банківська справа та страхування «Фінанси, банківська справа та страхування» Звіт 2021р.(щодо якості надання освітніх послуг)
072 Фінанси, банківська справа та страхування «Фінанси, банківська справа та страхування» Звіт 2021р.(щодо якості освітнього середовища)
072 Фінанси, банківська справа та страхування «Фінанси, банківська справа та страхування» Звіт 2021р.(щодо якості освітнього середовища)
051 Економіка «Управління персоналом та економіка праці» Звіт 2021р.
051 Економіка «Економіка» Звіт 2021р.(«Якість вищої освіти та освітнє середовище у НУ «Львівська політехніка»)
051 Економіка «Економіка» Звіт 2022р.(«Якість вищої освіти, кар’єрний шлях та траєкторія працевлаштування випускників НУ «Львівська політехніка»)
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (ОНП)

Звіт 2021р.

Звіт 2022р

072 Фінанси, банківська справа та страхування «Фінанси, банківська справа та страхування» Інформаційна довідка 2021-2022 н.р. (про результати експерименту із проведення опитування у ВНС «Дистанційне навчання очима студента / Викладач очима студента»)
121 Інженерія програмного забезпечення «Інженерія програмного забезпечення» Звіт 2020р.
121 Інженерія програмного забезпечення «Інженерія програмного забезпечення» Звіт 2022р.
121 Інженерія програмного забезпечення «Інженерія програмного забезпечення» (ОНП) Звіт 2022р.
162 Біотехнології та біоінженерія «Біотехнології та біоінженерія» Звіт 2021р.
163 Біомедична інженерія «Біомедична інженерія» Звіт 2022р.
171 Електроніка «Електроніка» Звіт 2022р.
171 Електроніка «Електроніка» Звіт 2021р.
123 Комп’ютерна інженерія «Системне програмування» Звіт 2022р.
192 Будівництво та цивільна інженерія «Теплогазопостачання і вентиляція» Звіт 2022р.
192 Будівництво та цивільна інженерія «Теплогазопостачання і вентиляція» Звіт 2021р.

192 Будівництво та цивільна інженерія

«Автомобільні дороги і аеродроми» Звіт 2022 р.

192 Будівництво та цивільна інженерія

«Міське будівництво та господарство» Звіт 2022 р.
192 Будівництво та цивільна інженерія «Мости і транспортні тунелі» Звіт 2022 р.
192 Будівництво та цивільна інженерія «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» Звіт 2022 р.
123 Комп’ютерна інженерія «Комп’ютерні системи та мережі» Звіт 2022р.
193 Геодезія та землеустрій «Землеустрій та кадастр» Звіт 2022р.
193 Геодезія та землеустрій «Космічна геодезія»

Звіт 2021 р.

Звіт 2022 р. (1 сем.)

Звіт 2022 р. (2 сем.)

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії «Міжнародні відносини» Звіт 2022р.
172 Телекомунікації та радіотехніка «Програмно-апаратні засоби радіотехнічних систем» Звіт 2022р.
226 Фармація, промислова фармація «Фармація, промислова фармація» Звіт 2022р. (ОПП)
226 Фармація, промислова фармація «Фармація, промислова фармація» Звіт 2021р.
226 Фармація, промислова фармація «Фармація, промислова фармація» Звіт 2022р. (ОНП)
075 Маркетинг «Маркетинг» Звіт 2022р./осінь
075 Маркетинг «Маркетинг» Звіт 2022р./весна
075 Маркетинг «Маркетинг»

Звіт 2021р.

Звіт 2022р. (опитування випускників)

075 Маркетинг «Інтернет-маркетинг»

Звіт 2022 р./осінь

Звіт 2022 р./зима

075 Маркетинг «Маркетинг» ОНП

Звіт 2021р.

Звіт 2022р

274 Автомобільний транспорт «Автомобільний транспорт» Звіт 2022р.

 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Шифр та назва спеціальності

Найменування освітньої програми

Звіт за результатами опитування
(за роками)

053 Психологія «Психологія»

Звіт 2021-2022 рр. 

192 Будівництво та цивільна інженерія

«Будівництво та цивільна інженерія»

Звіт 2020р.

073 Менеджмент

«Менеджмент»

Звіт 2020р.

171 Електронiка

«Електронiка»

Звіт 2020р.

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» Звіт 2021р.
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» Звіт 2020р.
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» Звіт 2019р.
011 Освітні, педагогічні науки «Освітні, педагогічні науки» Звіт 2022р.
Оновлено 2 тижні тому