Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма на регіональному рівні України (DocHub)

Керівник творчого колективу проєкту: д.е.н., проф. каф. ММП Олексів Ігор Богданович
E-mail
ihor.b.oleksiv@lpnu.ua
Номер(и) телефону
+380322582111, +380322582421

Тривалість проєкту: 15 жовтня 2017 – 14 квітня 2021

Код проєкту: 586109-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-SP

Максимальна сума гранту: 992450,00 €

Програма: Erasmus+ KA2 (проєкти співпраці)

Тип дії: розвиток потенціалу вищої освіти

 

Цей проект має на меті стимулювати подальше реформування і вдосконалення на національному рівні освітньо-наукових навчальних програм третього циклу освіти у відповідності до положень Болонського процесу через розробку та впровадження законодавчих змін і нормативних документів Міністерства освіти і науки України і відповідних процедур і регламентів підготовки аспірантів на рівні університетів; формування критичної маси дослідників (інтегруючи потенціал дослідницьких інститутів Академії наук України з активними дослідниками та викладачами в університетах) для забезпечення освіти для здобувачів ступеня доктора філософії.

Впродовж часу проекту співпраця закладів вищої освіти і науки для підготовки здобувачів ступеня доктора філософії була інституціоналізована через створення освітніх кластерів наукової освіти в університетських регіональних центрах підготовки докторів філософії (докторських шкіл / ДокХабів), які становитимуть освітню адміністративну інфраструктуру для якісного викладання, навчання і наукової співпраці в п’яти регіонах України: західний, центральний, східний, південний і південно-східний. Навчальна програма та окремі тренінги викладаються в форматі змішаного навчання, що дозволить впровадити гнучкі формати навчання, дистанційне навчання, збільшить охоплення кожного з регіональних ДокХабів.

Окремі завдання проекту:

  1. Створення п’яти міжінституційних дослідницьких тематичних груп (мереж), інтегрованих через спільне наукове керівництво здобувачами ступеня доктора філософії (PhD).
  2. Створення п’яти міжінституційних докторських шкіл для провадження і організації наукової освіти.
  3. Розробка і пілотне викладання курсів зі спеціальної фахової підготовки і загально-наукових компетенцій для третього (освітньо-наукового) рівня освіти у відповідності зі стандартами і кращими зразками Європейського союзу.
  4. Створення інфраструктури для якісного викладання академічного письма англійською мовою і забезпечення знання англійської мови на рівні С1.
  5. Вдосконалення і розробка нормативних документів (положення, рекомендації) для Міністерства освіти і науки України, Національного агентства з якості освіти, які уможливлять інтеграцію дослідницького середовища зі значною критичною масою, академічну мобільність у межах України і співпрацю закладів вищої освіти для наукової освіти.

With the support of the Erasmus+ programme of the European Union

Новини