Інформація, що підлягає оприлюдненню


Назва документа Відповідальний підрозділ
Статут Національного університету «Львівська політехніка»
Антикорупційна програма Національного університету «Львівська політехніка» Антикорупційна діяльність
Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка»
Склад Вченої ради Львівської політехніки Вчена рада
Наказ про документи про вищу освіту Студентський відділ
Матеріали до звіту ректора Національного університету «Львівська політехніка» Ю. Я. Бобала на Конференції трудового колективу 25 січня 2017 р. Ректор
Матеріали до звіту ректора Національного університету «Львівська політехніка» Ю. Я. Бобала на Конференції трудового колективу 31 січня 2018 р. Ректор
Матеріали до звіту ректора Національного університету «Львівська політехніка» Ю. Я. Бобала на Конференції трудового колективу 30 січня 2019 р. Ректор
Матеріали до звіту ректора Національного університету «Львівська політехніка» Ю. Я. Бобала на Конференції трудового колективу 30 січня 2020 р. Ректор
Концепція освітньої діяльності Національного університету «Львівська політехніка»
Правила внутрішнього розпорядку Національного університету «Львівська політехніка»
Положення про стипендіальне забезпечення
Звіт про результати фінансової діяльності Бухгалтерія
Ліцензія на надання освітніх послуг
Склад Наглядової ради Національного університету «Львівська політехніка»
Річний звіт університету про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного (2017 рік)
Самоаналіз виконання Національним університетом «Львівська політехніка» критеріїв надання та підтвердження статусу національного
Положення про Єдине інформаційне середовище Національного університету «Львівська політехніка»
Політика інформаційної безпеки Національного університету «Львівська політехніка»
Положення про інформаційну систему «Віртуальне навчальне середовище»
Річний звіт університету про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного (2018 рік)
Матеріально-технічне забезпечення
Ліцензований обсяг та фактична кількість здобувачів освіти
Сертифікати про акредитацію освітніх програм
Програма розвитку Національного університету «Львівська політехніка» на період до 2020 року
Штатний розпис на 2024 рік Планово-фінансовий відділ
Баланс Університету Планово-фінансовий відділ
Звіти про надходження і використання коштів за 2023 рік Планово-фінансовий відділ
Звіт про фінансові результати Планово-фінансовий відділ
Кошторис Національного університету «Львівська політехніка» Планово-фінансовий відділ
Тендерні закупівлі
Організаційне та кадрове забезпечення освітнього процесу
Матеріали до звіту ректора Національного університету «Львівська політехніка» Ю. Я. Бобала на Конференції трудового колективу 28 січня 2021 р. Ректор
Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати
Матеріали до звіту ректора Національного університету «Львівська політехніка» Ю. Я. Бобала на Конференції трудового колективу 27 січня 2022 р. Ректор
Матеріали до звіту ректора Національного університету «Львівська політехніка» Ю. Я. Бобала на Конференції трудового колективу 31 січня 2023 р. Ректор
Матеріали до звіту ректора Національного університету «Львівська політехніка» Ю. Я. Бобала на Конференції трудового колективу 31 січня 2024 р. Ректор