Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Інформація, що підлягає оприлюдненню

Назва документа
1 Антикорупційна програма Національного університету «Львівська політехніка»
2 Склад Вченої ради Львівської політехніки
3 Концепція освітньої діяльності Національного університету «Львівська політехніка»
4 Правила внутрішнього розпорядку Національного університету «Львівська політехніка»
5 Бюджет Національного університету «Львівська політехніка» на 2018 рік
6 Штатний розпис на 2019 рік
7 Баланс Університету
8 Звіт про надходження і використання коштів (форма №4-1д)
9 Звіт про фінансові результати
10 Кошторис Національного університету «Львівська політехніка»
11 Звіт про надходження і використання коштів загального фонду
12 Тендерні закупівлі
13 Звіт про результати фінансової діяльності
14 Наказ про документи про вищу освіту
15 Матеріали до звіту ректора Національного університету «Львівська політехніка» Ю. Я. Бобала на Конференції трудового колективу 29 грудня 2015 р.
16 Матеріали до звіту ректора Національного університету «Львівська політехніка» Ю. Я. Бобала на Конференції трудового колективу 25 січня 2017 р.
17 Матеріали до звіту ректора Національного університету «Львівська політехніка» Ю. Я. Бобала на Конференції трудового колективу 31 січня 2018 р.
18 Матеріали до звіту ректора Національного університету «Львівська політехніка» Ю. Я. Бобала на Конференції трудового колективу 30 січня 2019 р.
19 Правила прийому
20 Ліцензія на надання освітніх послуг
21 Положення про стипендіальне забезпечення
22 Статут університету
23 Склад Наглядової ради Національного університету «Львівська політехніка»
24 Річний звіт університету про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного (2017 рік)
25 Організаційне та кадрове забезпечення освітнього процесу: збірник нормативних документів
26 Програма розвитку Національного університету «Львівська політехніка» на період до 2020 року
27 Сертифікати про акредитацію освітніх програм
28 Внутрішні стандарти забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти
29 Ліцензований обсяг та фактична кількість здобувачів освіти
30 Матеріально-технічне забезпечення
31 Положення про Єдине інформаційне середовище Національного університету «Львівська політехніка»
32 Політика інформаційної безпеки Національного університету «Львівська політехніка»
33 Положення про інформаційну систему «Віртуальне навчальне середовище»
34 Річний звіт університету про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного (2018 рік)
35 Самоаналіз виконання Національним університетом «Львівська політехніка» критеріїв надання та підтвердження статусу національного
36 Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка»