Нормативні документи


Управління університетом

Найменування нормативного документа Інформація про документ
Статут Національного університету «Львівська політехніка» Наказ МОН № 464 від 19 травня 2022 року.
Положення про науково-технічну раду Національного університету «Львівська політехніка» 3 вересня 2007 р.
Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Національного університету «Львівська політехніка» 27 лютого 2017 р.
Регламент роботи Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» 2001 р.
Регламент виборів членів Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» Наказ № 173-1-10 від 19 квітня 2023 року.
Регламент виборів до Вчених рад навчально-наукових інститутів Національного університету «Львівська політехніка» 2013 р.
Положення про приймальну комісію 23 грудня 2019 р.
Положення про науково-методичну раду Національного університету «Львівська політехніка» 2013 р.
Положення про методичну раду навчально-наукового інституту 2013 р.
Положення про студентське самоврядування Національного університету «Львівська політехніка» 16 травня 2019 р.
Положення про Кодекс корпоративної культури Національного університету «Львівська політехніка» Наказ № 149-1-10 від 19 березня 2020 р.
Політика гендерної рівності та розвитку особистості у Національному університеті «Львівська політехніка» Наказ № 114-1-10 від 10 березня 2022 р.
Порядок проведення онлайн-засідань у Національному університеті «Львівська політехніка» Наказ № 219-1-10 від 9 травня 2022 р.
Положення про Конференцію трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка» Наказ № 141-1-10 від 7 квітня 2023 року.
Екологічна політика Національного університету "Львівська політехніка" Наказ № 271-1-10 від 29 травня 2023 р.
Політика соціальної інклюзії та інклюзивної освіти у Національному університеті «Львівська політехніка» Наказ 675-1-10 від 28 грудня 2023 р
Політика протидії дискримінації і насильству у Національному університеті «Львівська політехніка»
Положення про порядок визначення та відзначення Благодійників року Львівської політехніки Наказ № 9-1-10 від 15 січня 2021 р. (зі змінами, наказ №. 123-1-10 від 17 березня 2022 р.)

Кадрове забезпечення

Кадрове забезпечення. Розрахунок штату. Підвищення кваліфікації

Найменування нормативного документа Інформація про документ
Положення про рейтингування кафедр Національного університету «Львівська політехніка» СВО ЛП 04.09., Наказ № 153-1-10 від 23 березня 2020 р.
Редакція: Редакція 3, Наказ № 119-1-10 від 16 березня 2022 р.
Положення про порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам Національного університету «Львівська політехніка» СВО ЛП 04.01., Наказ № 272-1-10 від 04 червня 2020 р.
Редакція: Редакція 2, Наказ № 264-1-10 від 24 травня 2023 р. (зі змінами наказ № 409-1-10 від 5 вересня 2023 р.)
Положення про порядок присвоєння почесних звань Національного університету «Львівська політехніка СВО ЛП 04.03., Наказ № 194-1-10 від 16 квітня 2020 р. (зі змінами, наказ № 614‒1‒10 від 27.10.2021 р.)
Положення про нагородження відзнаками Національного університету «Львівська політехніка» СВО ЛП 04.04., Наказ № 194-1-10 від 16 квітня 2020 р. (зі змінами наказ № 257-1-03 від 27 травня 2022 р.)
Положення про матеріальне заохочення та інші виплати працівникам Національного університету «Львівська політехніка» Наказ 566-1-10 від 15 листопада 2022 р. (зі змінами, накази № 429-1-10 від 14.09.2023 р. та № 4-1-10 від 08.01.2024 р.)
Положення про конкурс монографій, підручників, навчальних посібників та довідкових видань СВО ЛП 05.06., Наказ № 72-1-10 від 13 лютого 2020 р. (зі змінами, наказ №. 275-1-10 від 3 червня 2022 р.)
Положення про конкурсний відбір претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Національному університеті «Львівська політехніка» Наказ 567-1-10 від 15 листопада 2022 р. (зі змінами, накази № 317-1-03 від 21 червня 2023 р. та № 192-1-10 від 3 квітня 2024 р.)
Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у Національному університеті «Львівська політехніка» СВО ЛП 04.02., Наказ № 265-1-10 від 02 червня 2020 р. (зі змінами, наказ № 654‒1‒10 від 11.11.2021 р.).
Тимчасове положення про порядок планування та оцінювання результативності діяльності науково-педагогічних працівників Національного університету «Львівська політехніка»» Наказ № 119-1-10 від 16 березня 2022 р. (зі змінами, наказ № 126-1-10 від 30 березня 2023 р.)
Порядок зарахування на посади науково-педагогічних працівників за строковим трудовим договором на термін до одного року у Національному університеті «Львівська політехніка» Наказ № 94-1-10 від 9 березня 2023 року
Тимчасовий порядок розрахунку кількості штатних посад науково-педагогічних працівників кафедр Національного університету «Львівська політехніка» Наказ № 122-1-10 від 24 березня 2023 року.
Порядок призначення директора навчально-наукового інституту Національного університету «Львівська політехніка» Наказ № 80-1-03 від 13 лютого 2024 р.

Посадові інструкції

Найменування нормативного документа Інформація про документ
Порядок формування посадових інструкцій у Національному університеті «Львівська політехніка» Наказ № 56-1-10 від 05 лютого 2020 р.
Посадова інструкція директора навчально-наукового інституту Наказ № 98-1-10 від 26 лютого 2020 р. (зі змінами, накази № 292-1-10 від 15 червня 2022 р. та № 80-1-03 від 13 лютого 2024 р.)
Посадова інструкція завідувача кафедри Наказ № 98-1-10 від 26 лютого 2020 р.
Посадова інструкція професора кафедри Наказ № 56-1-10 від 05 лютого 2020 р.
Посадова інструкція доцента кафедри Наказ № 56-1-10 від 05 лютого 2020 р.
Посадова інструкція старшого викладача кафедри Наказ № 56-1-10 від 05 лютого 2020 р.
Посадова інструкція асистента кафедри Наказ № 56-1-10 від 05 лютого 2020 р.
Типові посадові інструкції для працівників науково-дослідної частини
Посадова інструкція заступника директора навчально-наукового інституту Наказ № 293-1-10 від 15 червня 2022 р.

Форми контрактів

Найменування нормативного документа Інформація про документ
Форма контракту із професором кафедри Наказ № 217-1-10 від 15 квітня 2021 р. (зі змінами, наказ № 181-1-10 від 21 квітня 2022 р.)
Форма контракту із доцентом кафедри Наказ № 217-1-10 від 15 квітня 2021 р. (зі змінами, наказ № 181-1-10 від 21 квітня 2022 р.)
Форма контракту зі старшим викладачем кафедри Наказ № 217-1-10 від 15 квітня 2021 р. (зі змінами, наказ № 181-1-10 від 21 квітня 2022 р.)
Форма контракту із викладачем кафедри Наказ № 217-1-10 від 15 квітня 2021 р. (зі змінами, наказ № 181-1-10 від 21 квітня 2022 р.)
Форма контракту із асистентом кафедри Наказ № 217-1-10 від 15 квітня 2021 р. (зі змінами, наказ № 181-1-10 від 21 квітня 2022 р.)
Форма контракту із директором навчально-наукового інституту Наказ 99-1-10 від 26 лютого 2020 р. (зі змінами, накази № 254-1-10 від 26 квітня 2021 р.; № 235-1-10 від 19 травня 2022 р.)
Форма контракту із завідувачем кафедри Наказ 99-1-10 від 26 лютого 2020 р. (зі змінами, накази № 254-1-10 від 26 квітня 2021 р.; № 235-1-10 від 19 травня 2022 р.)

Навчальна діяльність

Формування освітніх програм, навчальних планів, робочих програм навчальних дисциплін

Найменування нормативного документа Інформація про документ
Положення про формування, затвердження та оновлення освітніх програм СВО ЛП 01.01., Наказ № 708-1-10 від 31 грудня 2018 р.
Редакція: Редакція 2, Наказ № 294-1-03 від 17 травня 2021 р. (зі змінами, наказ № 224-1-10 від 8 травня 2023 р.).
Положення про формування та реалізацію індивідуальних навчальних планів студентів СВО ЛП 01.02., Наказ № 708-1-10 від 31 грудня 2018 р.
Редакція: Редакція 2, Наказ № 526-1-03 від 22 вересня 2021 р.
Порядок вибору навчальних дисциплін студентами Національного університету «Львівська політехніка» СВО ЛП 01.03., Наказ № 708-1-10 від 31 грудня 2018 р.
Редакція: Редакція 2, Наказ № 88-1-10 від 24 лютого 2020 р. (зі змінами, наказ № 224-1-10 від 8 травня 2023 р.).
Регламент формування навчальних планів, розрахунку навантаження, розподілу штатів НПП та складання розкладу занять СВО ЛП 01.04., Наказ № 708-1-10 від 31 грудня 2018 р.
Порядок відкриття спеціалізацій в Університеті СВО ЛП 01.05., Наказ № 708-1-10 від 31 грудня 2018 р.
Порядок формування та перегляду робочої програми навчальної дисципліни Наказ № 293-1-03 від 17 травня 2021 р.
Положення про гарантів освітніх програм у Національному університеті «Львівська політехніка» Наказ № 266-1-10 від 02 червня 2020 р.

Організація освітнього процесу

Найменування нормативного документа Інформація про документ
Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Львівська політехніка» СВО ЛП 02.01., Наказ № 26-1-10 від 22 січня 2019 р. (зі змінами, наказ № 120-1-10 від 17 березня 2022 р.)
Положення про організування освітнього процесу для аспірантів та осіб, що здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою у Національному університеті «Львівська політехніка» СВО ЛП 02.02., Наказ № 26-1-10 від 22 січня 2019 р.
Положення про організацію проведення практики здобувачів вищої освіти Національного університету «Львівська політехніка» СВО ЛП 02.04., Наказ 26-1-10 від 22 січня 2019 р.
Редакція: Редакція 2, Наказ № 462-1-03 від 29 вересня 2022 р.
Положення про організацію викладання навчальних дисциплін іноземними мовами СВО ЛП 02.05., Наказ 26-1-10 від 22 січня 2019 р. (зі змінами, наказ № 183-1-10 від 21 квітня 2023 р.)
Положення про організацію і контроль самостійної позааудиторної роботи студентів СВО ЛП 02.06., Наказ 26-1-10 від 22 січня 2019 р.
Порядок організації навчання студентів за індивідуальними графіками СВО ЛП 02.07., Наказ 26-1-10 від 22 січня 2019 р.
Положення про надання платних освітніх послуг з вивчення студентами окремих навчальних дисциплін та інших компонентів навчальних планів понад обсяги, встановлені навчальними планами в Національному університеті «Львівська політехніка» СВО ЛП 02.09., Наказ 26-1-10 від 22 січня 2019 р.
Положення про організацію та проведення всеукраїнських студентських олімпіад у Національному університеті «Львівська політехніка» СВО ЛП 02.10., Наказ 26-1-10 від 22 січня 2019 р.
Положення про викладача-куратора 2013 р.
Положення про дуальну форму здобуття вищої та фахової передвищої освіти у Національному університеті «Львівська політехніка» 25 лютого 2020 р.
Положення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів, докторантів Національного університету «Львівська політехніка» Наказ № 533-1-10 від 8 жовтня 2018 р. (зі змінами, наказ № 8-1-10 від 11 січня 2023 р.)
Порядок розгляду звернень студентів Національного університету «Львівська політехніка» Наказ № 320-1-10 від 03 липня 2020 р.
Тимчасове положення про організування атестації здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Національному університеті «Львівська політехніка» Наказ № 607-1-10 від 31 жовтня 2019 р. (зі змінами, наказ № 45-1-10 від 26 січня 2024 р.

Формування контингенту студентів. Оцінювання та визнання результатів навчання. Атестація студентів

Найменування нормативного документа Інформація про документ
Положення про проведення співбесіди з вступниками до університету СВО ЛП 03.04., Наказ № 193-1-10 від 15 квітня 2019 р.
Положення про апеляційну комісію університету Наказ № 201-1- 03 від 28 квітня 2023 р.
Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами підготовки магістрів до університету СВО ЛП 03.03., Наказ № 199-1- 03 від 28 квітня 2023 р.
Положення про підготовчі курси інтелектуального навчально-наукового центру професійно-кар'єрної орієнтації СВО ЛП 03.08., Наказ № 27-1-10 від 23 січня 2019 р.
Положення про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання студентів СВО ЛП 03.09., Наказ № 27-1-10 від 23 січня 2019 р. (зі змінами, наказ № 120-1-10 від 17 березня 2022 р.).
Положення про рейтингове оцінювання досягнень студентів СВО ЛП 03.10., Наказ № 27-1-10 від 23 січня 2019 р.
Положення про оцінювання рівня залишкових знань студентів з навчальних дисциплін у формі контрольних чи комплексних контрольних робіт СВО ЛП 03.11., Наказ № 27-1-10 від 23 січня 2019 р.
Положення про організацію контролю якості освітнього процесу та підготовки фахівців Національного університету «Львівська політехніка» СВО ЛП 03.12., Наказ № 27-1-10 від 23 січня 2019 р.
Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційних комісій СВО ЛП 03.13., Наказ № 27-1-10 від 23 січня 2019 р.
Редакція: Редакція 2, Наказ № 662-1-10 від 10 грудня 2020 р.
Порядок перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін чи інших компонентів навчального плану в Національному університеті «Львівська політехніка» СВО ЛП 03.15., Наказ № 27-1-10 від 23 січня 2019 р.
Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в університеті поза аспірантурою СВО ЛП 03.16., Наказ № 27-1-10 від 23 січня 2019 р.
Правила прийому на навчання до Національного університету «Львівська політехніка» 23 грудня 2019 р.
Регламент формування контингенту студентів для навчання 2013 р.
Порядок визнання у Національному університеті «Львівська політехніка» результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті Наказ № 321-1-10 від 03 липня 2020 р.
Порядок визнання та перезарахування кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) для вступників на перший курс навчання за програмами підготовки бакалаврів із скороченим терміном навчання Наказ №338-1-10 від 07 червня 2021 року

Наукова та науково-технічна діяльність

Провадження наукової та науково-технічної діяльності

Найменування нормативного документа Інформація про документ
Положення про гранти для молодих вчених Національного університету «Львівська політехніка» СВО ЛП 04.06., Наказ № 194-1-10 16 квітня 2020 р.
Положення про малу технічну академію наук Національного університету «Львівська політехніка» СВО ЛП 03.07, Наказ № 27-1-10 від 23 січня 2019 р.
Положення про щорічний конкурс «Найкращий молодий вчений року» Національного університету «Львівська політехніка» СВО ЛП 04.05., Наказ № 77-1-10 від 22 лютого 2021 р.
Положення про координаційну раду науково-навчального центру з правами Відділення цільової підготовки Національного університету «Львівська політехніка» та Західного наукового центру НАН України і МОН України 2013 р.
Положення про наукову школу в Національному університеті «Львівська політехніка» 2013 р.
Положення про атестацію наукових працівників та працівників, які обіймають посади керівників наукових підрозділів, професіоналів та фахівців науково-дослідної частини Національного університету «Львівська політехніка» Наказ № 475-1-10 від 18 вересня 2020 р.
Тимчасове положення про порядок виконання науково-дослідних робіт, які фінансуються Міністерством освіти і науки України із коштів державного бюджету 2013 р.
Тимчасове положення про конкурс наукових робіт Національного університету «Львівська політехніка», які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету Міністерством освіти і науки України 2013 р.
Положення про порядок заснування наукових періодичних видань та випуску наукових серіальних видань у Національному університеті «Львівська політехніка» Наказ № 741-1-10 від 13 грудня 2019 р.
Тимчасове положення про щорічний конкурс «Найкращий науковець року» Наказ № 102-1-10 від 27 лютого 2020 р.
Публікаційна політика Національного університету «Львівська політехніка» у сфері наукової діяльності Наказ № 644-1-10 від 12 грудня 2023 р.

Наукова робота студентів та учнівської молоді

Найменування нормативного документа Інформація про документ
Положення про науково-дослідну роботу студентів Національного університету «Львівська політехніка» СВО ЛП 02.08., Наказ 26-1-10 від 22 січня 2019 р.
Положення про проведення в університеті Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей СВО ЛП 02.11., Наказ 26-1-10 від 22 січня 2019 р.

Система забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти в університеті. Академічна доброчесність

Найменування нормативного документа Інформація про документ
Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» 08 вересня 2017 р.
Концепція освітньої діяльності Національного університету «Львівська політехніка» Ухвала Вченої ради університету, Протокол № 1 від 25 лютого 2015 р.
Регламент перевірки на академічний плагіат кваліфікаційних робіт студентів, рукописів дисертацій та монографій, рукописів статей, поданих до публікування у періодичних наукових виданнях, в університеті СВО ЛП 03.14., Наказ 27-1-10 від 23 січня 2019 р.
Редакція: Редакція 2, Наказ № 443-1-10 від 13 серпня 2021 р.
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Національного університету «Львівська політехніка» 13 лютого 2017 р.
Порядок перевірки у Національному університеті "Львівська політехніка" факту опублікування монографій, навчальних посібників, статей здобувачів вчених звань і наукових ступенів доктора та кандидата наук, а також статусів видань, в яких опубліковані ці статті Наказ № 175-1-10 від 3 квітня 2018 р. (зі змінами, наказ № 551-1-10 від 18 жовтня 2018 р.)
Положення про опитування зацікавлених сторін (стейкхолдерів) Національного університету «Львівська політехніка» Наказ № 72-1-03 від 9 лютого 2024 р.
Інструкція уповноважених з якості СУЯ І1-5.3-2018
Положення про систему управління якістю СУЯ 2018
Положення про управління ризиками СУЯ 6.1-2018
Положення про здійснення внутрішніх аудитів СУЯ 9.2-2018
Положення про управління задокументованою інформацією СУЯ 7.5-2018

Організація праці

Найменування нормативного документа Інформація про документ
Правила внутрішнього розпорядку Національного університету «Львівська політехніка» 17 травня 2016

Діловодство. Інформаційний менеджмент. Видавнича та бібліотечно-інформаційна діяльність

Інформаційний менеджмент

Найменування нормативного документа Інформація про документ
Положення про Єдине інформаційне середовище Національного університету «Львівська політехніка» СВО ЛП 06.02, Наказ 58-1-10 від 6 лютого 2020 р.
Політика інформаційної безпеки Національного університету «Львівська політехніка» СВО ЛП 06.01, Наказ 58-1-10 від 6 лютого 2020 р.
Положення про інформаційну систему «Віртуальне навчальне середовище» СВО ЛП 06.04, Наказ 58-1-10 від 6 лютого 2020 р.
Положення про базу даних «Університет» Національного університету «Львівська політехніка» СВО ЛП 06.03., Наказ 58-1-10 від 6 лютого 2020 р.
Положення про використання технологій дистанційного навчання в освітньому процесі Національного університету «Львівська політехніка» СВО ЛП 06.05., Наказ 58-1-10 від 6 лютого 2020 р.
Положення про веб-сайт Національного університету «Львівська політехніка» СВО ЛП 06.06., Наказ 58-1-10 від 6 лютого 2020 р.

Бібліотечно-інформаційна діяльність

Найменування нормативного документа Інформація про документ
Положення про науково-технічну бібліотеку Національного університету «Львівська політехніка» СВО ЛП 05.01., Наказ 72-1-10 від 13 лютого 2020 р.
Положення про консультанта кафедри з питань формування і використання фонду документів та ІР НТБ 2013 р.

Міжнародне співробітництво

Найменування нормативного документа Інформація про документ
Положення про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників у Національному університеті «Львівська політехніка» СВО ЛП 02.03., Наказ 26-1-10 від 22 січня 2019 р. (зі змінами, наказ № 139-1-10 від 7 квітня 2023 р.)
Порядок організації навчання студентів за міжнародними програмами подвійних дипломів СВО ЛП 02.12., Наказ 430-1-10 від 8 серпня 2019 р.
Положення про реалізацію Програми «Візит-професор»/«Гостьовий лектор» у Національному університеті «Львівська політехніка» СВО ЛП 04.08, Наказ № 779-1-10 від 22 грудня 2021 року
Порядок організації прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців в Національному університеті «Львівська політехніка» 2013 р.
Положення про центр міжнародної освіти Національного університету «Львівська політехніка» 2015 р.
Положення про реалізацію проєктів програм міжнародної співпраці Наказ № 247-1-10 від 25 травня 2022 р.
Тимчасове положення про міжнародну академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних, наукових та інших працівників у Львівській політехніці Наказ № 139-1-10 від 7 квітня 2023 року.

Структурні підрозділи університету

Найменування нормативного документа Інформація про документ
Положення про інтелектуальний навчально-науковий центр професійно-кар'єрної орієнтації СВО ЛП 03.06., Наказ № 27-1-10 від 23 січня 2019 р.
Положення про навчально-наукову лабораторію Національного університету «Львівська політехніка» СВО ЛП 05.03., Наказ № 72-1-10 від 13 лютого 2020 р.
Структура Національного університету «Львівська політехніка»
Положення про навчально-науковий інститут Національного університету «Львівська політехніка» Наказ № 342-1-10 від 9 червня 2021 р. (зі змінами, накази № 291-1-10 від 15 червня 2022 р. та № 80-1-03 від 13 лютого 2024 р.).
Положення про кафедру Національного університету «Львівська політехніка» Наказ № 342-1-10 від 9 червня 2021 р.
Положення про Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» 2013 р.
Положення про Центр дистанційного навчання Національного університету «Львівська політехніка» Наказ № 251-1-10 від 17 травня 2023 р.
Положення про навчально-консультативні центри Національного університету «Львівська політехніка» 2013 р.
Положення про студентський відділ Національного університету «Львівська політехніка» Наказ № 581-1-10 від 30 жовтня 2018 р.
Положення про центр інформаційного забезпечення Національного університету «Львівська політехніка» Наказ № 433-1-10 від 31 серпня 2018 р.
Положення про Центр тестування та діагностики знань Національного університету «Львівська політехніка» Наказ № 433-1-10 від 31 серпня 2018 р.
Положення про лабораторію управління закладом вищої освіти Національного університету «Львівська політехніка» Наказ № 162-1-10 від 13 квітня 2022 р.
Положення про навчально-методичний відділ Національного університету «Львівська політехніка» Наказ № 448-1-10 від 20 вересня 2023 р.
Положення про відділ організації та інформаційного супроводу формування контингенту студентів Національного університету «Львівська політехніка» Наказ № 433-1-10 від 31 серпня 2018 р.
Положення про відділ моніторингу та оперативного планування навчального процесу Національного університету «Львівська політехніка» Наказ № 433-1-10 від 31 серпня 2018 р.
Положення про відділ працевлаштування та звʼязків з виробництвом Національного університету «Львівська політехніка» Наказ № 433-1-10 від 31 серпня 2018 р.
Положення про відділ кадрового забезпечення Національного університету «Львівська політехніка» Наказ № 575‒1‒10 від 11 жовтня 2021 р
Положення про Проєктний офіс з питань міжнародної співпраці

Позанавчальна діяльність. Організація проживання

Організація проживання

Найменування нормативного документа Інформація про документ
Положення про порядок поселення в гуртожитки студмістечка Наказ 91-1-10 від 08.03.2023
Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Наказ 91-1-10 від 08.03.2023
Положення про Студентське містечко Національного університету «Львівська політехніка» Наказ 91-1-10 від 08.03.2023

Формування контингенту студентів. Оцінювання та визнання результатів навчання. Атестація студентів

Найменування нормативного документа Інформація про документ
Порядок ліквідації академічної різниці здобувачами вищої освіти Наказ № 795-1-10 від 30.12.2021

Інформаційний менеджмент