Основні завдання та функції ЦЗЯО

ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ

 1. Забезпечення зростання рівня якості освіти в Університеті.
 2. Створення цілісного уявлення про якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Університеті та їх динаміку.
 3. Розроблення інструментів управління якістю освіти в Університеті.
 4. Постійний та системний моніторинг якості освітніх послуг в Університеті на відповідність критеріям акредитації освітніх програм.
 5. Модерування процесів, необхідних для забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Університеті (інформаційне, рекомендаційне, рольове, цільове тощо).

 

ФУНКЦІЇ ЦЕНТРУ

 1. Аналізування можливостей та надання рекомендацій керівництву Університету стосовно шляхів підвищення ефективності та забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Університеті.
 2. Розробляння інструментів для моніторингу процедур та процесів із внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Університеті.
 3. Моніторинг процесів щодо періодичного перегляду освітніх програм та навчальних планів, інших документів із метою забезпечення їх відповідності критеріям акредитації освітніх програм, стандартам вищої освіти з метою підвищення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Університеті.
 4. Аналізування результатів освітніх досягнень студентів.
 5. Надання консультацій та роз’яснень з питань забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Університеті розробникам та гарантам освітніх програм, керівникам структурних підрозділів, органам студентського самоврядування тощо.
 6. Розроблення рекомендацій щодо виконання критеріїв акредитації освітніх програм та створення ефективної системи підготування до процедур її проходження в Університеті.
 7. Надання консультацій щодо заповнення відомостей самооцінювання освітніх програм та їх моніторинг на відповідність акредитаційним вимогам.
 8. Організування та забезпечення регулярних опитувань здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, випускників та роботодавців з питань якості освітнього процесу Університету.
 9. Організування ефективної взаємодії із Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти (далі – НАЗЯВО) та міжнародними акредитаційними агентствами.
 10. Координування діяльності на основі співпраці та дорадництва із структурними підрозділів Університету в частині забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Університеті.
 11. Взаємодія з незалежними інституціями оцінювання щодо забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Університеті.
 12. Вивчення, аналіз та впровадження міжнародного досвіду забезпечення якості вищої освіти в освітній процес Університету.
 13. Участь у проектах та програмах міжнародної співпраці, а також у регіональних та місцевих програмах щодо підвищення якості вищої освіти.
 14. Проведення тренінгів та навчань для гарантів освітніх програм, членів науково-методичних комісій та інших зацікавлених осіб з питань акредитації освітніх програм та підвищення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Університеті.
Оновлено 2 роки 1 місяць тому