Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

Голова товариства: к.с.-г.н., доц. кафедри ЕЗП Тимчук Іван Степанович
Заступник голови товариства: к.т.н., доц. кафедри ЕКС Білецький Юрій Олегович
Вчений секретар товариства: к.т.н., ст.викл. кафедри ТОП Оробчук Оксана Михайлівна
Адреса
вул. С. Бандери 12, Головний корпус
E-mail
ivan.s.tymchuk@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(097) 149-88-63

Новини