Наукові видання Львівської політехніки

Наукові журнали

 1. «Architectural Studies / Архітектурні дослідження»
 2. Bulletin of Lviv Polytechnic National University. Series of Architecture / Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Архітектура»
 3. «Theory and Building Practice»
 4.  «Geodynamics / Геодинаміка»
 5. «Humanitarian Vision / Гуманітарні візії»
 6. «Computational Problems of Electrical Engineering»
 7. «Energy Engineering and Control Systems / Енергетика та системи керування»
 8. «Electrical Power and Electromechanical Systems / Електроенергетичні та електромеханічні системи»
 9. «Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science / Український журнал із машинобудування і матеріалознавства»
 10. Journal of Lviv Polytechnic National University «Information Systems and Networks» / Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі»
 11. «Computer Design Systems. Theory and Practice / Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика»
 12. «Ukrainian Journal of Information Technology / Український журнал інформаційних технологій»
 13. «Advances in Cyber-Physical Systems  / Досягнення у кіберфізичних системах»
 14. «Computer systems and network / Комп'ютерні системи та мережі»
 15. «Economics, Entrepreneurship, Management»
 16. Journal of Lviv Polytechnic National University. Series of Economics and Management Issues / Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»
 17. «Management and Entrepreneurship in Ukraine: the stages of formation and problems of development / Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»
 18. «Mathematical modelling and computing / Математичне моделювання та коп’ютинг»
 19. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Юридичні науки»  / Series of Legal Sciences of Visnyk of Lviv Polytechnic National University
 20. «Environmental Problems / Екологічні проблеми»
 21. «Chemistry & Сhemical Technology»
 22. «Chemistry, Technology and Application of  Substances / Хімія, технологія речовин та їх застосування»
 23. «Transport technologies / Транспортні технології»
 24. «Infocommunication technologies and electronic engineering / Інфокомунікаційні технології та електронна інженерія»
 25. Bulletin of Lviv Polytechnic National University: journalism / Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: журналістика
 26. Демократичне врядування / Democratic governance
 27. «Каталіз і нафтохімія»

Міжвідомчі науково-технічні збірники

 1. «Міжвідомчий науково-технічний збірник «Геодезія, картографія і аерофотознімання» / Interdepartmental scientific and technical collection «Geodesy, Cartography and Aerial Photography»
 2. «Український міжвідомчий науково-технічний збірник «Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні»
 3. «Міжвідомчий науково-технічний збірник «Вимірювальна техніка та метрологія» / «Measuring Equipment and Metrology»
Оновлено 1 рік 6 місяців тому