Наука / ЦККНО

Центр колективного користування науковим обладнанням «Лабораторія перспективних технологій створення та фізико-хімічного аналізу нових речовин і функціональних матеріалів»

в.о. директора ЦККНО Шаповал Павло Йосифович
ст.н.сп. ЦККНО Хом'як Семен Володимирович
Адреса
м. Львів., пл. Св. Юра, 9, кімн. 212, 216
E-mail
pavlo.y.shapoval@lpnu.ua
semen.v.khomyak@lpnu.ua

Основні завдання Центру

 

1. Забезпечення виконання фундаментальних і прикладних досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок у рамках держбюджетних, госпдоговірних науково-дослідних робіт за пріоритетними тематичними напрямами:

  • міждисциплінарні наукові дослідження;
  • фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави;
  • найважливіші фундаментальні проблеми хімії та створення хімічних технологій;
  • фундаментальні проблеми сучасного матеріалознавства;
  • нові речовини і матеріали;
  • найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук;
  • енергетика та енергоефективність.

2. Створення умов для проведення спільних наукових досліджень вітчизняними та закордонними закладами вищої освіти та науковими установами з метою забезпечення сталого розвитку суспільства і поліпшення якості життя, яке повинно спиратися на нові досягнення науки шляхом скорочення споживання ресурсів, переходом на нові матеріали та джерела енергії, впровадження прогресивних ресурсонемістких безвідходних технологій, що зменшать навантаження на довкілля та здоров’я людини.

3. Залучення студентів, аспірантів і молодих учених до науково-дослідних робіт.

4. Сприяння розвитку інноваційного освітнього, наукового, підприємницького середовища.

Новини