Інструменти підвищення професійних навичок у професійно-технічній освіті

Координатор проєкту (від Львівської політехніки): Горбаль Наталія Ігорівна, к.е.н., доц. каф. ЗМД
Мельник Ольга Григорівна, д.е.н., проф., зав. каф. ЗМД
Двуліт Зоряна Петрівна, д.е.н., проф. каф. ЗМД
E-mail
natalia.i.horbal@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-27-25

Тривалість проєкту: 01.12.2023 – 30.11.2025
Код проєкту: 2023-1-DE02-KA220-VET-000152737
Максимальна сума гранту: 250 000 EUR
Програма: Erasmus+ KA2
Підпрограма: KA220-VET – Cooperation partnerships in vocational education and training
Координатор проєкту:  FA-Magdeburg GmbH (Germany)

Метою проєкту є створення сучасних модулів із гейміфікації навчання, моделювання та цифрового викладу для ПТО та з розвитку підприємницького мислення в системі ПТО.

Учасники проєкту – партнерські організації:

  • SC ROGEPA SRL (Romania);
  • Lodzka Izba Przemyslowo Handlowa (Poland);
  • For a Better World / Daha İyi Dünya İçin (Türkiye);
  • SBH Nordost GmbH (Germany);
  • EPRALIMA - Escola Profissional Doalto Lima - Cooperativa De Interesse Publico E Responsabilida De Limitada (Portugal);
  • Lviv Polytechnic National University (Ukraine)

 

 

Новини