Науково-технічна рада

Голова: д.т.н., професор, проректор з наукової роботи Демидов Іван Васильович
Заступник голови: д.т.н., старший дослідник, начальник НДЧ Небесний Роман Володимирович
Секретар: к.х.н., доц., вчений секретар НДЧ Гумінілович Руслана Ростиславівна
Адреса
вул. С. Бандери, 12, головний корпус
E-mail
ruslana.r.huminilovych@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-22-46