Стратегічний план розвитку Львівської політехніки до 2025 року

The "Lviv Polytechnic - 2025" Development Strategy

Стратегія розвитку «Львівська політехніка - 2025»

 

Місія

Формувати майбутніх лідерів, які працюють мудро, творчо, ефективно…

Візія

Cтати найкращим університетом в Україні за показниками міжнародних та національних рейтингів.

Цінності

Професіоналізм, Патріотизм, Доброчесність, Академічна свобода, Прагнення до змін, Духовність, Традиції

 

Схвалила Вчена рада Національного університету «Львівська політехніка» (протокол №53 від 26.03.2019 р.)

До 1 січня 2021 р.

2.4.1.8. Міжнародна сертифікація міжнародної лабораторії для стартаперів Fablab.

2.4.1.9. Створення та наповнення корпоративного майданчика для реалізації стартапів.
2.7.3.3. Модернізація читальних залів Науково-технічної бібліотеки (корпус № 28): ІІ поверх (читальний зал соціальної та економічної літератури).

До 1 березня 2021 р.

1.2.2.1. Щорічний моніторинг процедур і заходів системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення якості), зокрема, результатів поточного контролю, семестрового контролю, оцінювання рівня залишкових знань тощо.

2.1.2.3. Моніторинг стану і рівня корпоративної культури університету, проведення опитувань на корпоративну ідентичність. 

 

До 1 квітня 2021 р. 

1.2.1.4. Проведення щорічного соцопитування студентів-першокурсників для з’ясування і подальшого вирішення проблем щодо їхньої адаптації, взаємодії з викладацьким складом та адміністрацією.

 

До 30 квітня 2021 р. 

5.2.2.2. Створення інформаційних приводів для вітчизняних ЗМІ.

 

До 30 червня 2021 р. 

3.3.1.2. Розробляння та впровадження системи оцінювання та атестації персоналу.

4.1.4.3. Щопіврічний моніторинг h-індексів штатних працівників у НБД Scopus, Web of Science.

5.2.2.3. Налагодження зв’язків з відомими блогерами та журналістами провідних загальнонаціональних засобів масової інформації.

До 31 серпня 2021 р. 

5.2.2.2. Створення інформаційних приводів для вітчизняних ЗМІ.  

До 30 листопала 2021 р. 

2.4.1.1. Запуск першого виробництва наукового парку.

До 31 грудня 2021 р. 

1.2.1.1. Організування додаткових занять з фундаментальної підготовки.

 

2.9.1.5. Створення кооперативу для будівництва кооперативного будинку працівникам університету.

 

2.9.1.7. Проведення енергоощадних заходів (на вул. Князя Романа, 1)

2.9.3.1. Будівництво спортивного комплексу на вул. Лукаша, 4. 

2.9.3.2. Реконструкція і модернізація спортивних комплексів та кімнат спорткомплексу на вул. Самчука, 14. 

4.1.4.3. Щопіврічний моніторинг h-індексів штатних працівників у НБД Scopus, Web of Science.

5.2.1.2. Модернізація музею історії Львівської політехніки. 

5.2.2.2. Створення інформаційних приводів для вітчизняних ЗМІ.

 

5.2.2.3. Налагодження зв’язків з відомими блогерами та журналістами провідних загальнонаціональних засобів масової інформації. 

 

Впродовж року

1.1.1.1. Проведення профорієнтаційних та маркетингових заходів для школярів ‒ олімпіади із загальноосвітніх предметів, заходи за участю успішних випускників (у кожному ННІ), заходи (гуртки, вебінари) у межах Інтелектуального навчально-наукового центру професійно-кар’єрної орієнтації.

1.1.1.2. Запровадження програм «Літня школа».

1.1.2.1. Встановлення прохідного бала для вступу до університету за окремими спеціальностями (120 б).

1.1.2.2. Упровадження інноваційних освітніх програм для підготовки фахівців.

1.1.2.3. Міжнародна акредитація освітніх програм.

 

1.2.1.2. Організування додаткових занять щодо використання інформаційних технологій у навчальному процесі.

1.2.3.3. Забезпечення 100% розміщення у віртуальному навчальному середовищі електронних навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін.

1.2.3.4. Забезпечення оснащення лекційних аудиторій мультимедійною технікою.

 

1.2.4.1. Збільшення частки здобувачів вищої освіти (громадян України), які захистили кваліфікаційну роботу іноземною мовою (мовою країн-учасників ОЕСР).

1.2.4.2. Збільшення щорічної кількості переможців та призерів: ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади; всеукраїнських конкурсів (ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з галузей знань та спеціальностей, ЗавтраUA, ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з актуальних проблем пакувальної індустрії тощо); міжнародних конкурсів наукових робіт.

1.2.4.3. Збільшення щорічної кількості студентів-учасників міжнародних олімпіад.

1.2.4.4. Збільшення результативності аспірантури та докторантури.

 

1.3.1.1. Розроблення освітніх програм та ліцензування спеціальностей для підготовки іноземних громадян.

1.3.1.2. Забезпечення частки іноземців, що дорівнює 1,3% для студентів та 5% для аспірантів, у чисельності таких здобувачів вищої освіти денної форми навчання.

1.3.2.1. Збільшення щорічної кількості програм академічної мобільності студентів та аспірантів.

1.3.2.2. Збільшення щорічної кількості здобувачів вищої освіти, які взяли участь у програмах академічної мобільності.

 

1.3.2.3. Забезпечення частки викладання окремих навчальних компонентів англійською мовою.

1.3.2.4. Залучення наукових керівників аспірантів – працівників іноземних наукових та освітніх установ.

 

1.4.1.2. Збільшення кількості спеціальностей, підготовка за якими реалізується відповідно до засад «дуальної освіти».

 

1.4.2.1. Збільшення частки освітньо-професійних програм, зміст яких погоджений з працедавцями.

 

1.4.2.2. Щорічне організування лекцій провідних фахівців компаній.

1.4.2.3. Збільшення частки кваліфікаційних робіт, виконаних на замовлення підприємств.

 

1.4.3.1. Укладання договорів з підприємствами (фірмами, компаніями) щодо цільової підготовки фахівців.

2.3.1.1. Створення навчально-наукових центрів та лабораторій за сприяння провідних компаній та фірм.

 

2.3.1.2. Створення навчально-наукових кластерів для реалізування освітньо-наукових програм (2 од. – «Робототехніка», «Мехатроніка»).

 

2.3.1.3. Підготовка та подання проектів на міжнародні гранти, які передбачають розвиток наукової інфраструктури, зокрема, створення Центру наукових досліджень.

 

2.4.1.3. Розроблення та впровадження інноваційних програм в Tech Startup School: для підготовки топ-керівників (тривалість програм – 1‒2 роки); акселераційних програм (активне навчання, пошук експертів та ринків збуту, виробництво пробної продукції, масштабування) для досліджень та стартапів за підтримки бізнес-структур.

 

2.4.1.4. Створення регіональних філій Tech Startup School.

2.4.1.5. Реалізування краудфандингового майданчика Startera. Щомісячне розміщення проектів на краудфандинговому майданчику та організування їхнього фінансування.

2.4.1.7. Фінансування комерціалізації наукових досліджень, трансферу технологій та розвитку стартапів.

 

2.4.1.9. Залучення не менше ніж 10 корпоративних клієнтів до корпоративного майданчика для реалізації стартапів.

 

2.5.1.1. Наповнення онлайн-курсів на інформаційному ресурсі Інституту дистанційного навчання.

2.5.1.2. Створення та впровадження програм підвищення кваліфікації.

2.5.1.3. Розробляння професійних програм перепідготовки для заочно-дистанційної форми навчання.

2.5.1.4. Збільшення кількості спеціальностей, за якими реалізується ступенева модель «школа–коледж–університет».

 

2.5.1.6. Збільшення кількості вступників до університету – випускників коледжів Львівської політехніки.

 

2.6.1.1. Збільшення кількості індивідуальних контактів із випускниками попередніх років.

2.6.1.2. Проведення щорічних заходів за участю випускників (Форум випускників, тематичні дискусії, зустрічі, тренінги).

2.7.1.2. Розвиток єдиного інформаційного середовища для системи управління університетом.

2.7.2.2. Забезпечення частки переміщеного в ЦОД серверного обладнання підрозділів.

2.7.4.2. Розвиток мережі WiFi у навчальних корпусах.

 

2.7.5.4. Впровадження електронної системи управління доступом до аудиторного фонду університету.

2.8.2.1. Впровадження принципів універсального дизайну: встановлення підйомників. облаштування пандусів у головному корпусі, в навчальних корпусах № 1, 2, 4, 22.

 

2.9.1.8. Ландшафтне оформлення земельних ділянок кампусу університету (газони, клумби, встановлення малих архітектурних форм (скульптур, альтанок, містків тощо) навколо головного корпусу, навчальних корпусів № 1, 2, 5, 21, 22.

3.1.1.1. Формування комплексних програм підготовки докторів філософії та докторів наук і контролювання виконання запланованих показників (формування Комплексної програми на 2022–2026 рр.).

 

3.1.1.2. Захист дисертацій ННПП, докторантами, аспірантами та здобувачами наукових ступенів університету.

 

3.1.1.3. Збільшення частки висококваліфікованих штатних працівників у загальній чисельності штатних ННПП.

 

3.1.1.4. Збільшення чисельності штатних ННПП, які мають не менше ніж п’ять публікацій у НБД Scopus, Web of Science.

3.1.1.5. Збільшення чисельності ННПП, під керівництвом яких захистили дисертації не менше ніж п’ять здобувачів наукових ступенів.

 

3.1.2.1. Збільшення чисельності ННПП, що мають сертифікат з іноземної мови не нижче ніж рівня В2.

 
3.1.2.2. Збільшення чисельності ННПП, які беруть участь в програмах академічної мобільності з метою викладання та з метою стажування.  

3.1.2.3. Збільшення кількості іноземних фахівців та ННПП: які відвідали ЛП за програмами «visiting professor» та працевлаштовані в університеті та які прочитали лекції.

3.1.3.1. Здобуття нагород: Державних премій в галузі науки і техніки, Державних премій в галузі освіти, Державних премій в галузі архітектури; грантів Президента України; стипендій та премій Президента, Верховної Ради України, Національної академії наук України.

 

3.2.1.1. Створення та впровадження Програми кадрового резерву для навчально-наукових інститутів та кафедр.

 
3.3.1.4. Забезпечення пошуку для працевлаштування на роботу провідних ННПП з інших ЗВО та наукових установ.

3.3.1.6. Навчання у «Школі лідерства».

3.3.1.8. Проведення щорічних тренінгів (наукового спрямування, інформаційних, мотиваційних): для науково-педагогічних та наукових працівників; для керівників структурних підрозділів; для адміністративно-управлінського персоналу, крім керівників підрозділів; для кураторів студентських груп.

 

4.1.1.2. Подання запитів на міжнародні гранти: колективні («Horizon 2020», «Horizon Europe», «Erasmus Plus», «Volkswagen», за програмою НАТО, спільні міжнародні проекти під егідою МОН тощо); індивідуальні.

4.1.2.1. Публікування наукових праць у виданнях, що входять до міжнародної НБД Scopus.

4.1.2.2. Публікування наукових праць у виданнях, що входять до міжнародної НБД Web of Science.

 

4.1.3.1. Опублікування монографій (розділів монографій) англійською мовою.

4.1.4.1. Збільшення значення h-індексу університету в наукометричних базах Scopus; Web of Science.

 

4.1.4.2. Збільшення середнього значення h-індексу ННПП у наукометричних базах Scopus; Web of Science.

 

4.1.5.1. Внесення видань у НБД Scopus та Web of Science.

 

4.1.5.2. Постійний моніторинг якості публікацій, відповідності наукових періодичних видань університету вимогам, встановленим НБД Scopus та Web of Science та Порядком формування переліку фахових видань (щорічне заслуховування на Вченій раді університету).

 

4.1.6.1. Проведення наукових конференцій, матеріали яких індексуються Scopus, Web of Science, або які відбувалися під егідою ІЕЕЕ.

4.2.1.1. Збільшення обсягів надходжень до бюджету університету за виконання наукових досліджень – до загального фонду та до спеціального фонду за виконання наукових досліджень в межах міжнародних грантів, грантів за держзамовленням, Національного фонду досліджень, грантів Президента, госпдоговірних НДР тощо.

4.2.1.2. Подання кафедрами запитів для участі у конкурсі наукових досліджень і розробок, що фінансуються за кошти МОН України, а також заявок на здобуття грантів за держзамовленням, Національного фонду досліджень, грантів Президента тощо.

 

4.2.1.3. Укладання госпдоговірних НДР кожною кафедрою.

 

4.2.2.1. Оформлення заявок на об’єкти права інтелектуальної власності: об’єкти промислової власноcті (винаходи, корисні моделі, промислові зразки та об’єкти авторського права).

 

4.2.2.2. Комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності.

 

5.2.1.3. Розвиток досліджень історії університету.

5.2.2.1. Збільшення присутності в закордонних ЗМІ.

 

5.2.3.1. Участь (з відображенням цього у ЗМІ) науково-педагогічних та наукових працівників кафедр як консультантів та експертів у розробленні законодавчих документів, різноманітних програм, реалізуванні проектів, формуванні рекомендацій тощо в сферах науки, техніки, інновацій, міжнародних відносин, державного управління, економічного та соціального розвитку тощо.

 

5.2.3.2. Організування виступів, інтерв’ю науково-педагогічних та наукових працівників у засобах масової інформації.

 

До 1 січня 2020 р.

2.1.1.1. Розроблення та затвердження Кодексу корпоративної культури, оприлюднення Кодексу на веб-ресурсах університету
2.4.1.8. Створення міжнародної лабораторії для стартаперів Fablab
2.7.3.1. Впровадження нової автоматизованої бібліотечної інформаційної системи
2.7.3.3. Модернізація читальних залів Науково-технічної бібліотеки (корпус № 28): ІІІ поверх (читальний зал технічної літератури)
2.7.3.4. Реновація Науково-технічної бібліотеки (корпус № 27): книгосховища
4.1.1.1. Створення проектного офісу
До 1 березня 2020 р. 1.2.1.3. Розроблення та впровадження програми менторства (зокрема, адаптації студентів-першокурсників до умов навчання та їхньої соціалізації, а також з метою опанування важких для сприйняття розділів/курсів)
1.2.2.1. Щорічний моніторинг процедур і заходів системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення якості), зокрема, результатів поточного контролю, семестрового контролю, оцінювання рівня залишкових знань тощо
2.1.2.3. Моніторинг стану і рівня корпоративної культури університету, проведення опитувань на корпоративну ідентичність
3.3.1.3. Формування кадрового резерву для підрозділів (крім навчально-наукових інститутів та кафедр)  
До 31 березня 2020 р. 2.9.1.1. Відкриття коворкінг-центрів у навчальному корпусі № 1
До 1 квітня 2020 р. 1.2.1.4. Проведення щорічного соцопитування студентів-першокурсників для з’ясування і подальшого вирішення проблем щодо їхньої адаптації, взаємодії з викладацьким складом та адміністрацією
До 30 квітня 2020 р. 5.2.2.2. Створення інформаційних приводів для вітчизняних ЗМІ
Щоквартально 5.2.2.3. Налагодження зв’язків з відомими блогерами та журналістами провідних загальнонаціональних засобів масової інформації
До 31 травня 2020 р. 2.4.1.3. Створення Tech Busіness School

До 1 червня 2020 р.

2.9.1.6. Капітальний ремонт підземних переходів між головним корпусом та навчальними корпусами № 2, 4, 26  
5.1.2.1. Розроблення нового сайту
5.2.1.1. Створення Центру популяризації Львівської політехніки  
5.2.1.4. Створення інформаційного ресурсу «Історія наукових шкіл Львівської політехніки»
До 30 червня 2020 р. 1.2.3.1. Оптимізування змісту освітніх програм  
1.2.3.2. Мінімізування кількості компонентів освітніх програм до п’яти – шести на семестр

1.4.1.1. Розроблення нормативної бази щодо запровадження «дуальної освіти»

2.1.2.1. Створення групи з розвитку корпоративної культури

2.2.1.2. Перегляд та удосконалення положень структурних підрозділів (щодо оптимізації їхніх функцій)  
2.4.1.1. Створення наукового парку
2.5.1.1. Створення платформи для розміщення онлайн-курсів на інформаційних ресурсах Інституту дистанційного навчання
2.7.1.1. Удосконалення нормативної бази університету
3.3.1.7. Розроблення програм тренінгів (інформаційних, мотиваційних)
4.1.4.3. Щопіврічний моніторинг h-індексів штатних працівників у НБД Scopus, Web of Science
До 31 серпня 2020 р.

2.4.1.6. Створення венчурного фонду для фінансування комерціалізації наукових досліджень, трансферу технологій та розвитку стартапів

До 1 вересня 2020 р. 2.7.4.1. Побудова нового ядра мережі з введення апаратної системи маршрутизації та захисту повідомлень – встановлення BGP-маршрутизатора

2.8.1.1. Адаптація веб-сайту університету для студентів з особливими освітніми потребами

 

До 30 вересня 2020 р.

2.1.2.2. Розроблення системи заходів із упровадження та розвитку корпоративної культури та академічної доброчесності  
3.2.1.3. Розроблення Комплексної системи мотивування молодих учених (з урахуванням матеріальних, трудових та соціальних аспектів мотивування)  
3.3.1.5. Розроблення та впровадження Програми стимулювання персоналу (кар’єрного розвитку, навчання, підвищення кваліфікації)  

До 31 грудня 2020 р.

1.2.3.5. Впровадження ігрових та імітаційних форм навчання
1.2.3.6. Запровадження різних форм контекстного та проблемного навчання
1.3.1.1. Розроблення освітніх програм та ліцензування спеціальностей для підготовки іноземних громадян  
2.4.1.2. Створення Центру трансферу технологій  
2.5.1.3. Запровадження перепідготовки фахівців за заочно-дистанційною формою навчання  
2.5.1.5. Запровадження ступеневої підготовки фахівців (кваліфікований робітник, молодший спеціаліст, бакалавр)  
2.7.5.1. Ліцензування Центру захисту інформації щодо побудови комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) для класу АС 2, проведення робіт та сертифікація КСЗІ інтернет-вузла оператора телекомунікацій  
2.7.5.2. Розвиток мережі відеоспостереження у навчальних корпусах та гуртожитках (забезпечення зовнішнього відеоспостереження в навчальних корпусах)  
2.7.5.3. Упровадження автоматизованої пропускної системи у бібліотеках  
2.8.1.2. Створення програм для підвищення інклюзивної компетентності науково-педагогічних працівників (2 од.)  
2.9.1.2. Модернізація актової зали навчального корпусу № 1  
2.9.1.3. Капітальний ремонт навчального корпусу № 36 (пр. Чорновола, 57)  
2.9.1.7. Проведення енергоощадних заходів (заміна котелень на вул. Устияновича)
2.9.1.9. Модернізація приміщень Народного дому «Просвіта»  
2.9.2.1. Реконструкція другого поверху комбінату харчування  

Впродовж року

1.1.2.1. Встановлення прохідного бала для вступу до університету за окремими спеціальностями (120 б)
1.1.2.2. Упровадження інноваційних освітніх програм для підготовки фахівців
1.2.1.1. Організування додаткових занять з фундаментальної підготовки
1.2.1.2. Організування додаткових занять щодо використання інформаційних технологій у навчальному процесі  
1.2.4.1. Збільшення частки здобувачів вищої освіти (громадян України), які захистили кваліфікаційну роботу іноземною мовою (мовою країн-учасників ОЕСР)  
1.2.4.2. Збільшення щорічної кількості переможців та призерів: ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади; всеукраїнських конкурсів (ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з галузей знань та спеціальностей, ЗавтраUA, ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з актуальних проблем пакувальної індустрії тощо); міжнародних конкурсів наукових робіт  
1.2.4.3. Збільшення щорічної кількості студентів-учасників міжнародних олімпіад
1.2.4.4. Збільшення результативності аспірантури та докторантури
1.3.2.1. Збільшення щорічної кількості програм академічної мобільності студентів та аспірантів  
1.3.2.2. Збільшення щорічної кількості здобувачів вищої освіти, які взяли участь у програмах академічної мобільності  
1.4.2.1. Збільшення частки освітньо-професійних програм, зміст яких погоджений з працедавцями  
1.4.2.3. Збільшення частки кваліфікаційних робіт, виконаних на замовлення підприємств  
2.3.1.2. Створення навчально-наукових кластерів для реалізування освітньо-наукових програм (2 од. – «Робототехніка», «Мехатроніка»)  
2.3.1.3. Підготовка та подання проектів на міжнародні гранти, які передбачають розвиток наукової інфраструктури, зокрема, створення Центру наукових досліджень
2.5.1.4. Збільшення кількості спеціальностей, за якими реалізується ступенева модель «школа–коледж–університет»  
2.6.1.2. Проведення щорічних заходів за участю випускників (Форум випускників, тематичні дискусії, зустрічі, тренінги)
2.7.2.2. Забезпечення частки переміщеного в ЦОД серверного обладнання підрозділів  
2.7.5.4. Впровадження електронної системи управління доступом до аудиторного фонду університету  
3.1.1.3. Збільшення частки висококваліфікованих штатних працівників у загальній чисельності штатних ННПП  
3.1.1.4. Збільшення чисельності штатних ННПП, які мають не менше ніж п’ять публікацій у НБД Scopus, Web of Science  
3.1.1.5. Збільшення чисельності ННПП, під керівництвом яких захистили дисертації не менше ніж п’ять здобувачів наукових ступенів  
3.1.2.1. Збільшення чисельності ННПП, що мають сертифікат з іноземної мови не нижче ніж рівня В2  
3.1.2.3. Збільшення кількості іноземних фахівців та ННПП: які відвідали ЛП за програмами «visiting professor» та працевлаштовані в університет; які прочитали лекції
3.3.1.8. Проведення щорічних тренінгів (наукового спрямування, інформаційних, мотиваційних): для науково-педагогічних та наукових працівників; для керівників структурних підрозділів; для адміністративно-управлінського персоналу, крім керівників підрозділів; для кураторів студентських груп
4.1.1.2. Подання запитів на міжнародні гранти: колективні («Horizon 2020», «Horizon Europe», «Erasmus Plus», «Volkswagen», за програмою НАТО, спільні міжнародні проекти під егідою МОН тощо); індивідуальні
4.1.5.2. Постійний моніторинг якості публікацій, відповідності наукових періодичних видань університету вимогам, встановленим НБД Scopus та Web of Science та Порядком формування переліку фахових видань (щорічне заслуховування на Вченій раді університету)
4.2.1.3. Укладання госпдоговірних НДР кожною кафедрою  
4.2.2.1. Оформлення заявок на об’єкти права інтелектуальної власності: об’єкти промислової власноcті (винаходи, корисні моделі, промислові зразки та об’єкти авторського права)  
5.2.3.2. Організування виступів, інтерв’ю науково-педагогічних та наукових працівників у засобах масової інформації  
Постійно 1.1.1.1. Проведення профорієнтаційних та маркетингових заходів для школярів – олімпіади із загальноосвітніх предметів, заходи за участю успішних випускників (у кожному ННІ), заходи (гуртки, вебінари) у межах Інтелектуального навчально-наукового центру професійно-кар’єрної орієнтації  
1.1.1.2. Запровадження програм «Літня школа»
1.1.2.3. Міжнародна акредитація освітніх програм
1.2.3.3. Забезпечення 100% розміщення у віртуальному навчальному середовищі електронних навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін
1.2.3.4. Забезпечення оснащення лекційних аудиторій мультимедійною технікою  
1.3.1.2. Забезпечення частки іноземців, що дорівнює 1,3% для студентів та 5% для аспірантів, у чисельності таких здобувачів вищої освіти денної форми навчання  
1.3.2.3. Забезпечення частки викладання окремих навчальних компонентів англійською мовою  
1.3.2.4. Залучення наукових керівників аспірантів – працівників іноземних наукових та освітніх установ  
1.4.1.2. Збільшення кількості спеціальностей, підготовка за якими реалізується відповідно до засад «дуальної освіти»  
1.4.2.2. Щорічне організування лекцій провідних фахівців компаній  
1.4.3.1. Укладання договорів з підприємствами (фірмами, компаніями) щодо цільової підготовки фахівців  
2.3.1.1. Створення навчально-наукових центрів та лабораторій за сприяння провідних компаній та фірм
2.4.1.4. Створення регіональних філій Tech Startup School  
2.4.1.5. Реалізування краудфандингового майданчика Startera. Щомісячне розміщення проектів на краудфандинговому майданчику та організування їхнього фінансування
2.4.1.7. Фінансування комерціалізації наукових досліджень, трансферу технологій та розвитку стартапів  
2.5.1.2. Створення та впровадження програм підвищення кваліфікації
2.5.1.6. Збільшення кількості вступників до університету – випускників коледжів Львівської політехніки  
2.6.1.1. Збільшення кількості індивідуальних контактів із випускниками попередніх років
2.7.1.2. Розвиток єдиного інформаційного середовища для системи управління університетом  
2.7.4.2. Розвиток мережі WiFi у навчальних корпусах  
2.8.2.1. Впровадження принципів універсального дизайну: встановлення підйомників. облаштування пандусів у головному корпусі, в навчальних корпусах № 1, 2, 4, 22  
2.9.1.8. Ландшафтне оформлення земельних ділянок кампусу університету (газони, клумби, встановлення малих архітектурних форм (скульптур, альтанок, містків тощо) навколо головного корпусу, навчальних корпусів № 1, 2, 5, 21, 22  
3.1.1.2. Захист дисертацій ННПП, докторантами, аспірантами та здобувачами наукових ступенів університету
3.1.2.2. Збільшення чисельності ННПП, які беруть участь в програмах академічної мобільності з метою викладання та з метою стажування
3.1.3.1. Здобуття нагород: Державних премій в галузі науки і техніки, Державних премій в галузі освіти, Державних премій в галузі архітектури; грантів Президента України; стипендій та премій Президента, Верховної Ради України, Національної академії наук України  

3.2.1.1. Створення та впровадження Програми кадрового резерву для навчально-наукових інститутів та кафедр

 
3.3.1.4. Забезпечення пошуку для працевлаштування на роботу провідних ННПП з інших ЗВО та наукових установ  
3.3.1.6. Навчання у «Школі лідерства»  
4.1.2.1. Публікування наукових праць у виданнях, що входять до міжнародної НБД Scopus  
4.1.2.2. Публікування наукових праць у виданнях, що входять до міжнародної НБД Web of Science
4.1.3.1. Опублікування монографій (розділів монографій) англійською мовою  
4.1.4.1. Збільшення значення h-індексу університету в наукометричній базі Scopus; Web of Science
4.1.4.2. Збільшення середнього значення h-індексу ННПП у наукометричних базах Scopus та Web of Science
4.1.5.1. Внесення видань у НБД Scopus та Web of Science
4.1.6.1. Проведення наукових конференцій, матеріали яких індексуються Scopus, Web of Science, або які відбувалися під егідою ІЕЕЕ  
4.2.1.1. Збільшення обсягів надходжень до бюджету університету за виконання наукових досліджень до загального фонду та до спеціального фонду за виконання наукових досліджень в межах міжнародних грантів, грантів за держзамовленням, Національного фонду досліджень, грантів Президента, госпдоговірних НДР тощо  
4.2.1.2. Подання кафедрами запитів для участі у конкурсі наукових досліджень і розробок, що фінансуються за кошти МОН України, а також заявок на здобуття грантів за держзамовленням, Національного фонду досліджень, грантів Президента тощо  
4.2.2.2. Комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності  
5.2.1.3. Розвиток досліджень історії університету  
5.2.2.1. Збільшення присутності в закордонних ЗМІ
5.2.3.1. Участь (з відображенням цього у ЗМІ) науково-педагогічних та наукових працівників кафедр як консультантів та експертів у розробленні законодавчих документів, різноманітних програм, реалізуванні проектів, формуванні рекомендацій тощо в сферах науки, техніки, інновацій, міжнародних відносин, державного управління, економічного та соціального розвитку тощо  

 

До 1 квітня 2019 р.

1.2.1.4. Проведення щорічного соцопитування студентів-першокурсників для з’ясування і подальшого вирішення проблем щодо їхньої адаптації, взаємодії з викладацьким складом та адміністрацією

До 30 травня 2019 р.

5.1.1.1. Створення центру комунікацій університету

До 30 червня 2019 р. та до 31 грудня 2019

4.1.4.3. Щопіврічний моніторинг h-індексів штатних працівників у НБД Scopus, Web of Science

До 30 червня 2019 р.

5.1.1.2. Створення «Програми комунікації університету до 2025 р.»

2.7.4.3. Надання доступу до інтернету 100% користувачів університету (Студмістечко та навчальні аудиторії) зі швидкістю 20 Мбіт/с, % на кінець звітного періоду

До 01 вересня 2019 р.

2.7.3.2. Впровадження технології відкритого доступу до літератури у читальних залах бібліотеки

3.3.1.6. Створення «Школи лідерства»

До 30 грудня 2019 р.

3.2.1.2. Удосконалення Положення про заохочення науково-педагогічних та наукових працівників, зокрема, з урахуванням результативності молодих учених

До 31 грудня 2019 р.

1.1.3.1. Розроблення та впровадження стимулювальних заходів для вступників – переможців олімпіад та конкурсів (упровадження стипендійних програм тощо)

1.2.1.1. Організування додаткових занять з фундаментальної підготовки

1.2.1.2. Організування додаткових занять щодо використання інформаційних технологій у навчальному процесі

 

2.2.1.1. Перегляд та оптимізація організаційно-функційної структури відповідно до стратегічних цілей університету

2.2.2.1. Впровадження в експлуатацію інформаційної системи моніторингу показників результативності освітньо-наукової діяльності університету

2.7.2.1. Створення Центру обробки даних (ЦОД) для потреб інформаційних систем та сервісів університету

2.9.1.7. Проведення енергоощадних заходів

 

3.3.1.1. Реорганізація відділу кадрів та відділу кадрового забезпечення, увідповіднення їхньої роботи до стратегічних потреб університету

 

01 січня 2019 – 31 грудня 2019 р.

3.3.1.4. Пошук для працевлаштування на роботу провідних ННПП з інших ЗВО та наукових установ

 

Впродовж року

1.2.3.3. Забезпечення 100% розміщення у віртуальному навчальному середовищі електронних навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін

 

3.2.1.1. Створення та впровадження Програми кадрового резерву для навчально-наукових інститутів та кафедр

 

5.2.1.3. Розвиток досліджень історії університету

 

Оновлено 2 місяці 2 тижні тому