Стратегічний план розвитку Львівської політехніки до 2025 року

План заходів на 2019 рік

План заходів на 2020 рік

 • До 1 січня 2020 р.

  2.7.3.1. Впровадження нової автоматизованої бібліотечної інформаційної системи

 • До 1 січня 2020 р.

  2.7.3.3. Модернізація читальних залів Науково-технічної бібліотеки (корпус № 28): ІІІ поверх (читальний зал технічної літератури)

 • До 1 січня 2020 р.

  2.7.3.4. Реновація Науково-технічної бібліотеки (корпус № 27): книгосховища

 • До 1 січня 2020 р.

  2.4.1.8. Створення міжнародної лабораторії для стартаперів Fablab

 • До 1 січня 2020 р.

  2.1.1.1. Розроблення та затвердження Кодексу корпоративної культури, оприлюднення Кодексу на веб-ресурсах університету

 • До 1 січня 2020 р.

  4.1.1.1. Створення проектного офісу

 • До 1 березня 2020 р.

  2.1.2.3. Моніторинг стану і рівня корпоративної культури університету, проведення опитувань на корпоративну ідентичність

 • До 1 березня 2020 р.

  1.2.1.3. Розроблення та впровадження програми менторства (зокрема, адаптації студентів-першокурсників до умов навчання та їхньої соціалізації, а також з метою опанування важких для сприйняття розділів/курсів)

 • До 1 березня 2020 р.

  1.2.2.1. Щорічний моніторинг процедур і заходів системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення якості), зокрема, результатів поточного контролю, семестрового контролю, оцінювання рівня залишкових знань тощо

 • До 1 березня 2020 р.

  3.3.1.3. Формування кадрового резерву для підрозділів (крім навчально-наукових інститутів та кафедр)

 • До 31 березня 2020 р.

  2.9.1.1. Відкриття коворкінг-центрів у навчальному корпусі № 1

 • До 1 квітня 2020 р.

  1.2.1.4. Проведення щорічного соцопитування студентів-першокурсників для з’ясування і подальшого вирішення проблем щодо їхньої адаптації, взаємодії з викладацьким складом та адміністрацією

 • До 30 квітня 2020 р.

  5.2.2.2. Створення інформаційних приводів для вітчизняних ЗМІ

 • Щоквартально

  5.2.2.3. Налагодження зв’язків з відомими блогерами та журналістами провідних загальнонаціональних засобів масової інформації (2 ос.)

 • До 31 травня 2020 р.

  2.4.1.3. Створення Tech Busіness School

 • До 1 червня 2020 р.

  5.2.1.4. Створення інформаційного ресурсу «Історія наукових шкіл Львівської політехніки»

 • До 1 червня 2020 р.

  2.9.1.6. Капітальний ремонт підземних переходів між головним корпусом та навчальними корпусами № 2, 4, 26

 • До 1 червня 2020 р.

  5.1.2.1. Розроблення нового сайта

   

 • До 1 червня 2020 р.

  5.2.1.1. Створення Центру популяризації Львівської політехніки

   

 • До 30 червня 2020 р.

  2.2.1.2. Перегляд та удосконалення положень структурних підрозділів (щодо оптимізації їхніх функцій)

 • До 30 червня 2020 р.

  4.1.4.3. Щопіврічний моніторинг h-індексів штатних працівників у НБД Scopus, Web of Science

 • До 30 червня 2020 р.

  2.4.1.1. Створення наукового парку

 • До 30 червня 2020 р.

  2.7.1.1. Удосконалення нормативної бази університету

 • До 30 червня 2020 р.

  1.4.1.1. Розроблення нормативної бази щодо запровадження «дуальної освіти»

 • До 30 червня 2020 р.

  1.2.3.1. Оптимізування змісту освітніх програм

 • До 30 червня 2020 р.

  1.2.3.2. Мінімізування кількості компонентів освітніх програм до п’яти – шести на семестр

 • До 30 червня 2020 р.

  3.3.1.7. Розроблення програм тренінгів (інформаційних, мотиваційних)

 • До 30 червня 2020 р.

  2.5.1.1. Створення платформи для розміщення онлайн-курсів на інформаційних ресурсах Інституту дистанційного навчання

 • До 30 червня 2020 р.

  2.1.2.1. Створення групи з розвитку корпоративної культури

 • До 31 серпня 2020 р.

  2.4.1.6. Створення венчурного фонду для фінансування комерціалізації наукових досліджень, трансферу технологій та розвитку стартапів

 • До 1 вересня 2020 р.

  2.8.1.1. Адаптація веб-сайту університету для студентів з особливими освітніми потребами

 • До 1 вересня 2020 р.

  2.7.4.1. Побудова нового ядра мережі з введення апаратної системи маршрутизації та захисту повідомлень – встановлення BGP-маршрутизатора

 • До 30 вересня 2020 р.

  3.2.1.3. Розроблення Комплексної системи мотивування молодих учених (з урахуванням матеріальних, трудових та соціальних аспектів мотивування)

 • До 30 вересня 2020 р.

  3.3.1.5. Розроблення та впровадження Програми стимулювання персоналу (кар’єрного розвитку, навчання, підвищення кваліфікації)

 • До 30 вересня 2020 р.

  2.1.2.2. Розроблення системи заходів із упровадження та розвитку корпоративної культури та академічної доброчесності

 • На кінець звітного періоду

  2.7.5.4. Впровадження електронної системи управління доступом до аудиторного фонду університету (25%)

 • На кінець звітного періоду

  3.1.1.5. Досягнення чисельності ННПП, під керівництвом яких захистили дисертації не менше ніж п’ять здобувачів наукових ступенів (не менше ніж 120 ос.)

 • На кінець звітного періоду

  1.1.2.2. Упровадження інноваційних освітніх програм для підготовки фахівців (6 од.)

 • На кінець звітного періоду

  3.1.2.1. Досягнення чисельності ННПП, що мають сертифікат з іноземної мови не нижче ніж рівня В2 (не менше ніж 250 ос.)

 • На кінець звітного періоду

  4.1.4.1. Досягнення значення h-індексу університету в наукометричній базі Scopus (не менше ніж 60 од.); Web of Science (не менше ніж 60 од.)

 • На кінець звітного періоду

  1.3.1.2. Забезпечення частки іноземців у чисельності здобувачів вищої освіти денної форми навчання (1.3% студентів, 5% аспірантів)

 • На кінець звітного періоду

  2.3.1.1. Створення навчально-наукових центрів та лабораторій за сприяння провідних компаній та фірм (не менше, ніж 8 од.)

 • На кінець звітного періоду

  2.5.1.6. Збільшення кількості вступників до університету – випускників коледжів Львівської політехніки (40%)

 • До 31 грудня 2020 р.

  4.1.4.2. Досягнення середнього значення h-індексу ННПП у наукометричній базі Scopus (не менше ніж 1,5 од.); Web of Science (не менше ніж 1,5 од.)

 • На кінець звітного періоду

  2.3.1.3. Підготовка та подання проектів на міжнародні гранти, які передбачають розвиток наукової інфраструктури, зокрема, створення Центру наукових досліджень (1 од.)

 • На кінець звітного періоду

  4.1.5.1. Внесення видань у НБД Scopus та Web of Science (не менше ніж 5 таких видань)

 • На кінець звітного періоду

  1.3.2.3. Забезпечення частки викладання окремих навчальних компонентів англійською мовою (4%)

 • На кінець звітного періоду

  4.1.6.1. Проведення наукових конференцій, матеріали яких індексуються Scopus, Web of Science, або які відбувалися під егідою ІЕЕЕ (не менше ніж 12 назв конференцій од.)

 • На кінець звітного періоду

  2.7.2.2. Забезпечення частки переміщеного в ЦОД серверного обладнання підрозділів (50%)

 • На кінець звітного періоду

  2.4.1.4. Створення регіональних філій Tech Startup School (не менше, ніж 4 од.)

 • На кінець звітного періоду

  1.4.2.1. Досягнення частки освітньо-професійних програм, зміст яких погоджений з працедавцями (50%)

 • На кінець звітного періоду

  3.3.1.6. Навчання у «Школі лідерства» (45 ос.)

 • На кінець звітного періоду

  1.4.2.3. Досягнення частки кваліфікаційних робіт, виконаних на замовлення підприємств (30%)

 • На кінець звітного періоду

  1.4.3.1. Укладання договорів з підприємствами (фірмами, компаніями) щодо цільової підготовки фахівців (5 од.)

 • На кінець звітного періоду

  2.5.1.2. Створення та впровадження програм підвищення кваліфікації (10 од.)

 • На кінець звітного періоду

  3.1.1.3. Досягнення частки висококваліфікованих штатних працівників у загальній чисельності штатних ННПП (не менше ніж 20% докторів наук, не менше ніж 63% кандидатів наук)

 • На кінець звітного періоду

  1.1.1.2. Запровадження програм «Літня школа» (6 одиниць)

 • На кінець звітного періоду

  3.1.1.4. Досягнення чисельності штатних ННПП, які мають не менше ніж п’ять публікацій у НБД Scopus, Web of Science (не менше ніж 500 ос.)

 • На кінець звітного періоду

  1.1.2.1. Встановлення прохідного бала для вступу до університету за окремими спеціальностями (120 б)

 • До 31 грудня 2020 р.

  4.1.2.2. Публікування наукових праць у виданнях, що входять до міжнародної НБД Web of Science (не менше ніж 0,4 од. на особу із ННПП)

 • До 31 грудня 2020 р.

  1.2.4.4. Досягнення результативності: 50% аспірантури; 70% докторантури

 • До 31 грудня 2020 р.

  2.5.1.4. Збільшення кількості спеціальностей, за якими реалізується ступенева модель «школа–коледж–університет» (3)

 • До 31 грудня 2020 р.

  4.1.3.1. Опублікування монографій (розділів монографій) англійською мовою (80 од.)

 • На кінець звітного періоду

  1.3.1.1. Розроблення освітніх програм та ліцензування спеціальностей для підготовки іноземних громадян (15 од. бакалаврів, 15 од. магістрів, 25 од. докторів філософії)

 • До 31 грудня 2020 р.

  5.2.2.1. Збільшення присутності в закордонних ЗМІ (10%)

 • До 31 грудня 2020 р.

  2.5.1.5. Запровадження ступеневої підготовки фахівців (кваліфікований робітник, молодший спеціаліст, бакалавр)

 • До 31 грудня 2020 р.

  1.1.2.3. Міжнародна акредитація освітніх програм (2 од.)

 • До 31 грудня 2020 р.

  2.8.1.2. Створення програм для підвищення інклюзивної компетентності науково-педагогічних працівників (2 од.)

 • До 31 грудня 2020 р.

  3.1.2.2. Досягнення чисельності ННПП, які беруть участь в програмах академічної мобільності: з метою викладання (не менше ніж 100 ос.); з метою стажування (не менше ніж 75 ос.)

 • До 31 грудня 2020 р.

  1.2.1.1. Організування додаткових занять з фундаментальної підготовки

 • До 31 грудня 2020 р.

  1.3.2.1. Досягнення щорічної кількості програм академічної мобільності студентів та аспірантів (25 од.)

 • До 31 грудня 2020 р.

  2.3.1.2. Створення навчально-наукових кластерів для реалізування освітньо-наукових програм (2 од. – «Робототехніка», «Мехатроніка»)

 • До 31 грудня 2020 р.

  2.6.1.1. Збільшення кількості індивідуальних контактів із випускниками попередніх років, на кінець звітного періоду (7200 ос.)

 • До 31 грудня 2020 р.

  2.8.2.1. Впровадження принципів універсального дизайну: встановлення підйомників. облаштування пандусів у головному корпусі, в навчальних корпусах № 1, 2, 4, 22

 • До 31 грудня 2020 р.

  3.1.2.3. Досягнення кількості іноземних фахівців та ННПП: які відвідали ЛП за програмами «visiting professor» та працевлаштовані в університет (не менше ніж 15 ос.); які прочитали лекції (не менше ніж 100 ос.)

 • До 31 грудня 2020 р.

  1.2.1.2. Організування додаткових занять щодо використання інформаційних технологій у навчальному процесі

 • До 31 грудня 2020 р.

  1.3.2.2. Досягнення щорічної кількості здобувачів вищої освіти, які взяли участь у програмах академічної мобільності (150 ос.)

 • До 31 грудня 2020 р.

  5.2.3.1. Участь (з відображенням цього у ЗМІ) науково-педагогічних та наукових працівників кафедр як консультантів та експертів у розробленні законодавчих документів, різноманітних програм, реалізуванні проектів, формуванні рекомендацій тощо в сферах науки, техніки, інновацій, міжнародних відносин, державного управління, економічного та соціального розвитку тощо (не менше ніж 2 од. для кожної кафедри)

 • До 31 грудня 2020 р.

  2.6.1.2. Проведення щорічних заходів за участю випускників (Форум випускників, тематичні дискусії, зустрічі, тренінги): 5 од.

 • До 31 грудня 2020 р.

  3.1.3.1. Здобуття нагород (на кінець звітного періоду): Державних премій в галузі науки і техніки, Державних премій в галузі освіти, Державних премій в галузі архітектури (не менше ніж 1); грантів Президента України (не менше ніж 5);  стипендій та премій Президента, Верховної Ради України, Національної академії наук України (не менше ніж 5)

 • До 31 грудня 2020 р.

  5.2.3.2. Організування виступів, інтерв’ю науково-педагогічних та наукових працівників у засобах масової інформації (не менше ніж 10 од.)

 • До 31 грудня 2020 р.

  2.9.1.2. Модернізація актової зали навчального корпусу № 1

 • До 31 грудня 2020 р.

  3.2.1.1. Створення та впровадження Програми кадрового резерву для навчально-наукових інститутів та кафедр

 • До 31 грудня 2020 р.

  4.1.5.2. Постійний моніторинг якості публікацій, відповідності наукових періодичних видань університету вимогам, встановленим НБД Scopus та Web of Science та Порядком формування переліку фахових видань (щорічне заслуховування на Вченій раді університету)

 • До 31 грудня 2020 р.

  1.3.2.4. Залучення наукових керівників аспірантів – працівників іноземних наукових та освітніх установ (10 ос.)

 • До 31 грудня 2020 р.

  2.4.1.2. Створення Центру трансферу технологій

 • До 31 грудня 2020 р.

  2.7.1.2. Розвиток єдиного інформаційного середовища для системи управління університетом (60 % покриття інформаційних процесів, які доцільно проводити засобами ЄІС)

 • До 31 грудня 2020 р.

  2.9.1.3. Капітальний ремонт навчального корпусу № 36 (пр. Чорновола, 57)

 • До 31 грудня 2020 р.

  4.2.1.1. Досягнення обсягів надходжень до бюджету університету за виконання наукових досліджень, тис. грн. на кінець звітного періоду: – до загального фонду (не менше ніж 40 тис. грн); до спеціального фонду за виконання наукових досліджень в межах міжнародних грантів, грантів за держзамовленням, Національного фонду досліджень, грантів Президента, госпдоговірних НДР тощо (не менше ніж 50 тис. грн)

 • До 31 грудня 2020 р.

  1.4.1.2. Збільшення кількості спеціальностей, підготовка за якими реалізується відповідно до засад «дуальної освіти» (4 од.)

 • До 31 грудня 2020 р.

  2.9.1.7. Проведення енергоощадних заходів (заміна котелень на вул. Устияновича)

 • До 31 грудня 2020 р.

  3.3.1.4. Забезпечення пошуку для працевлаштування на роботу провідних ННПП з інших ЗВО та наукових установ

 • До 31 грудня 2020 р.

  4.2.1.2. Подання кафедрами запитів для участі у конкурсі наукових досліджень і розробок, що фінансуються за кошти МОН України, а також заявок на здобуття грантів за держзамовленням, Національного фонду досліджень, грантів Президента тощо (не менше ніж 1 од.)

 • До 31 грудня 2020 р.

  2.4.1.5. Реалізування краудфандингового майданчика Startera. Щомісячне розміщення проектів на краудфандинговому майданчику та організування їхнього фінансування (не менше, ніж 3 од., фінансування в обсязі 50%)

 • До 31 грудня 2020 р.

  2.9.1.8. Ландшафтне оформлення земельних ділянок кампусу університету (газони, клумби, встановлення малих архітектурних форм (скульптур, альтанок, містків тощо) навколо головного корпусу, навчальних корпусів № 1, 2, 5, 21, 22

 • До 31 грудня 2020 р.

  1.2.3.3. Забезпечення 100% розміщення у віртуальному навчальному середовищі електронних навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін

 • До 31 грудня 2020 р.

  4.2.1.3. Укладання госпдоговірних НДР кожною кафедрою (не менше ніж 20 тис. грн)

 • До 31 грудня 2020 р.

  1.4.2.2. Щорічне організування лекцій провідних фахівців компаній (не менше, ніж 3 од./каф.)

 • До 31 грудня 2020 р.

  2.9.1.9. Модернізація приміщень Народного дому «Просвіта»

 • До 31 грудня 2020 р.

  1.2.3.4. Забезпечення оснащення лекційних аудиторій мультимедійною технікою (80%)