Про освітні програми

Зауваження та пропозиції заінтересованих сторін (стейкголдерів) щодо освітніх програм можна залишити, перейшовши за відповідним посиланням на цій сторінці, або а сторінках силабусів освітніх компонентів, обравши рік проєкту відповідної ОП.

Рівень підготовки – Бакалавр

Найменування освітньої програми

Освітньо-професійна програма

Силабуси освітніх компонентів

Зауваження та пропозиції стейкхолдерів Відомості про самооцінювання освітніх програм Програми візитів експертної групи Звіти про результати акредитаційних експертиз освітніх програм
«Соціологія»

ОПП-2016
ОПП-2020
Проєкт-2021

2017, 2018, 2019, 2020 Подати
(2021 р.)
     
«Інтелектуальні інформаційні технології»

ОПП-2017
ОПП-2019
ОПП-2020
Проєкт-2021

2017, 2018, 2019, 2020 Подати
(2021 р.)
     
«Цивільна безпека» ОПП-2020 2017, 2018, 2019, 2020 Подати
(2021 р.)
     
«Професійна освіта (Комп’ютерні технології)»   2017, 2018, 2019        

«Професійна освіта (Цифрові технології)»

ОПП-2020 2020 Подати
(2021 р.)
     
«Інформаційно-комунікаційні системи»   2017, 2018, 2019, 2020 Подати
(2021 р.)
     
«Авіоніка»   2017, 2018, 2019, 2020 Подати
(2021 р.)
     

 

Рівень підготовки – Магістр

Найменування освітньої програми

Освітньо-професійна/освітньо-наукова програма

Силабуси освітніх компонентів

Зауваження та пропозиції стейкхолдерів Відомості про самооцінювання освітніх програм Програми візитів експертної групи Звіти про результати акредитаційних експертиз освітніх програм
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Проєкт ОПП-2021
ОПП-2020
ОПП-2016

 

20162017
20182019
2020
Подати
(2021 р.
)
Відомості про самооцінювання

Програма та розклад роботи з 27 по 29 жовтня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 27 жовтня 2020 18:00

Звіт про результати акредитаційної експертизи

«Управління ІТ проектами»

ОПП-2020
ОПП-2019
Проєкт ОПП-2021

20192020 Подати (2021р.) Відомості про самооцінювання

Програма та розклад роботи з 26 по 28 жовтня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 26 жовтня 2020 16:20

Звіт про результати акредитаційної експертизи

«Соціологія»

Проєкт-2021
ОПП-2020
ОПП-2016

20162017
20182019
2020
Подати
(2021р.)
Відомості про самооцінювання

Програма та розклад роботи з 28 по 30 жовтня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 29 жовтня 2020 9:00

Звіт про результати акредитаційної експертизи

 

Рівень підготовки – Доктор філософії

Освітньо-наукові програми

Силабуси освітніх компонентів

Відомості про самооцінювання освітніх програм

Програми візитів експертної групи Звіти про результати акредитаційних експертиз освітніх програм

«Науки про освіту»

ОНП-2016 

2016

 

   

«Освітні, педагогічні науки» 

ОНП-2017
ОНП-2020 

20172018
20192020

 

Відомості про самооцінювання ОП

Програма та розклад роботи з 28 по 30 вересня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 28 вересня 2020 16:30

Звіт про результати акредитаційної експертизи

«Професійна освіта (за спеціалізаціями)» 

ОНП-2016,
ОНП-2020

2016, 2017,
2018, 2019
2020

Відомості про самооцінювання ОП

Програма та розклад роботи з 21 по 23 вересня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 22 вересня 2020 о 12:00

Звіт про результати акредитаційної експертизи

«Дизайн»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20172018
20192020

 Відомості про самооцінювання ОП

Програма та розклад роботи з 02 по 04 грудня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 3 грудня 2020 14:30 -15:00

 

«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

ОНП-2016,
ОНП-2020

 

20172018
20192020

 

   

«Історія та археологія» 

ОНП-2016,
ОНП-2020

 

 

   

«Філософія»

ОНП-2020

       

«Філологія»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20162017
20182019
2020

Відомості про самооцінювання ОП

Розклад роботи з 22 по 24 червня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 22.06.20 р. о 15.00 год

Звіт про результати акредитаційної експертизи

«Економіка» 

ОНП-2016,
ОНП-2020

20162018
20192020

 

   

«Політологія»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20162017
20182019
2020

 

   

«Психологія» 

ОНП-2016,
ОНП-2020

20172018
20192020

 

   

«Соціологія»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20162019
2020

 

   

«Облік і оподаткування»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20182019,
2020

 

   

«Фінанси, банківська справа та страхування»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20182019
2020

 

   

«Менеджмент»

ОНП-2016,
ОНП-2020

 

20162017
20182019
2020

 

   

«Маркетинг»

ОНП-2020

       

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20172018
20192020

Відомості про самооцінювання ОП

Програма та розклад роботи з 07 по 09 вересня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 07.09.20 р. о 15:00 год

Звіт про результати акредитаційної експертизи

«Право»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20162017
20182019
2020

Відомості про самооцінювання ОП

Програма та розклад роботи з 22 по 24 вересня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 22.09.20 р. о 17:00 год

Звіт про результати акредитаційної експертизи

«Екологія»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20162017
20182019
2020

Відомості про самооцінювання ОП

Розклад роботи з 30.09 по 02.10 2020 року включно

Відкрита зустріч: 1 жовтня 2020 16.00

Звіт про результати акредитаційної експертизи

«Хімія»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20162017
20182019
2020

Відомості про самооцінювання ОП

Програма та розклад роботи з 14 по 16 вересня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 15.09.20 р. о 13:30 год

Звіт про результати акредитаційної експертизи

«Науки про Землю» 

ОНП-2016,
ОНП-2020

20162017
20182019
2020

Відомості про самооцінювання ОП

Розклад роботи з 05 по 07 листопада 2020 року включно

Звіт про результати акредитаційної експертизи

«Прикладна фізика та наноматеріали»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20182019
2020

 

   

«Математика»

ОНП-2016,
ОНП-2020

 

 

   

«Прикладна математика»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20162017
20182019
2020

Відомості про самооцінювання ОП

Програма та розклад роботи з 28 по 30 вересня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 29 вересня, 2020 о 12:20

Звіт про результати акредитаційної експертизи

«Інженерія програмного забезпечення»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20162017
20182019
2020

Відомості про самооцінювання ОП

Програма та розклад роботи з 16 по 18 вересня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 16.09.20 р. о 16:30 год

Звіт про результати акредитаційної експертизи

«Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

ОНП-2016

2016

 

   

«Комп’ютерні науки»

ОНП-2020

2017, 2018, 
2019, 2020

 

   

«Комп’ютерна інженерія» 

ОНП-2016,
ОНП-2020

2017, 2018, 
2019, 2020

 

   

«Інформаційні системи та технології»

ОНП-2020

       

«Системний аналіз»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20162017
20182019
2020

 Відомості про самооцінювання ОП);

Програма та розклад роботи з 02 по 04 листопада 2020 року включно

Відкрита зустріч: 02.11.2020 о 16:30год.

Звіт про результати акредитаційної експертизи

«Кібербезпека»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20162017
20182019
2020

 Відомості про самооцінювання ОП

Програма та розклад роботи з 14 по 16 вересня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 14.09.2020 о 15:00год.

 

«Прикладна механіка»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20172018
20192020

 

   

«Матеріалознавство»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20192020

 

   

«Галузеве машинобудування»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20172019
2020

 

   

«Металургія»

ОНП-2016,
ОНП-2020

 

 

   

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20172018
20192020

 

   

«Теплоенергетика»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20192020

 

   

«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 

ОНП-2016,
ОНП-2020

2016, 2017, 
2018, 2019, 
2020

 

   

«Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20172018
20192020

 

   

«Мікро- та наносистемна техніка» 

ОНП-2016,
ОНП-2020

20162017
20182019
2020

 Відомості про самооцінювання ОП

Програма та розклад роботи з 23 по 25 вересня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 23.09.2020, 18:00год.

Звіт про результати акредитаційної експертизи

«Хімічні технології та інженерія»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20162017,
20182019
2020

 Відомості про самооцінювання ОП

Розклад роботи з 3 по 5 листопада 2020 року включно

Відкрита зустріч: 04.11.2020, 15:30год.

Звіт про результати акредитаційної експертизи

«Біотехнології та біоінженерія» 

ОНП-2016,
ОНП-2020

20172018
20192020

 

   

«Електроніка»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20172018,
20192020

 

   

«Телекомунікації та радіотехніка»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20162017
20182019
2020

 Відомості про самооцінювання ОП

Програма та розклад роботи з 2 по 4 липня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 02.07.20 р. о 09.00 год

Звіт про результати акредитаційної експертизи

«Харчові технології» 

ОНП-2016,
ОНП-2020

20192020

 

   

«Технологія захисту навколишнього середовища» 

ОНП-2016,
ОНП-2020

 

 

 

 

«Видавництво та поліграфія»

ОНП-2016,
Проєкт ОНП-2020

20192020

 

   

«Архітектура та містобудування» 

ОНП-2016,
ОНП-2020

20162017
20182019
2020

 Відомості про самооцінювання ОП

Програма та розклад роботи з 25 по 27 червня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 25.06.20 р. о 15.30 год

Звіт про результати акредитаційної експертизи

«Будівництво та цивільна інженерія»

ОНП-2016
ОНП-2020

20162017
20182019
2020

 Відомості про самооцінювання ОП

Програма та розклад роботи з 18 по 20 листопада 2020 року включно

Відкрита зустріч: 18.11.2020 15:20

Звіт про результати акредитаційної експертизи

«Геодезія та землеустрій»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20162017
20182019
2020

 Відомості про самооцінювання ОП

Програма та розклад роботи з 11 по 13 листопада 2020 року включно

Відкрита зустріч: 11.11.2020 р. о 14.30 год

Звіт про результати акредитаційної експертизи

«Фармація»

ОНП-2016

2016

 

   

«Фармація, промислова фармація»

ОНП-2017,
ОНП-2020

20172018
2019

 Відомості про самооцінювання ОП

Програма та розклад роботи з 09 по 11 листопада 2020 року включно

Відкрита зустріч: 9.11.2020 16:45год.

 

«Соціальна робота»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20172018
20192020

 

   

«Автомобільний транспорт»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20162017

 

   

«Транспортні технології (за видами)»

ОНП-2016,
ОНП-2020

2017, 2018, 
2019, 2020

 

   

«Публічне управління та адміністрування» 

ОНП-2016,
ОНП-2020

20172018
20192020

 

   

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» 

ОНП-2016,
ОНП-2020

20172018
20192020

 

   

«Міжнародні економічні відносини»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20162018
20192020

     
Оновлено 3 дні 5 годин тому