Про освітні програми

Зауваження та пропозиції заінтересованих сторін (стейкголдерів) щодо освітніх програм можна залишити, перейшовши за відповідним посиланням на цій сторінці, або а сторінках силабусів освітніх компонентів, обравши рік проєкту відповідної ОП.

Рівень підготовки – Бакалавр

Найменування освітньої програми

Освітньо-професійна програма

Силабуси освітніх компонентів

Відомості про самооцінювання освітніх програм Відомості про самооцінювання освітніх програм Програми візитів експертної групи Звіти про результати акредитаційних експертиз освітніх програм

«Соціальне забезпечення»

ОПП-2016

2018

       

«Соціальне забезпечення»

Проєкт ОПП-2020

         
«Соціологія» ОПП-2020          
«Інтелектуальні інформаційні технології» ОПП-2020          

 

Рівень підготовки – Магістр

Найменування освітньої програми

Освітньо-професійна/освітньо-наукова програма

Силабуси освітніх компонентів

Зауваження та пропозиції стейкхолдерів Відомості про самооцінювання освітніх програм Програми візитів експертної групи Звіти про результати акредитаційних експертиз освітніх програм

 «Атомна енергетика»

ОПП-2017

2018

       

 «Металургія» 

ОПП-2017

2018

       

 «Інформаційні системи та технології» 

ОНП-2017

2018

       

«Інформаційні системи та технології»

Проєкт ОНП-2020

2018

       
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Проєкт ОПП-2021
ОПП-2020
ОПП-2016

 

20162017
20182019
2020
Подати
(2021 р.
)
Відомості про самооцінювання

Програма та розклад роботи з 27 по 29 жовтня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 27 жовтня 2020 18:00

Звіт про результати акредитаційної експертизи

«Управління ІТ проектами»

ОПП-2020
ОПП-2019
Проєкт ОПП-2021

20192020 Подати (2021р.) Відомості про самооцінювання

Програма та розклад роботи з 26 по 28 жовтня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 26 жовтня 2020 16:20

Звіт про результати акредитаційної експертизи

«Соціологія»

Проєкт-2021
ОПП-2020
ОПП-2016

20162017
20182019
2020
Подати
(2021р.)
Відомості про самооцінювання

Програма та розклад роботи з 28 по 30 жовтня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 29 жовтня 2020 9:00

Звіт про результати акредитаційної експертизи

 

Рівень підготовки – Доктор філософії

Освітньо-наукові програми

Силабуси освітніх компонентів

Відомості про самооцінювання освітніх програм

Програми візитів експертної групи Звіти про результати акредитаційних експертиз освітніх програм

«Науки про освіту»

ОНП-2016 

2016

 

   

«Освітні, педагогічні науки» 

ОНП-2017
ОНП-2020 

20172018
20192020

 

Відомості про самооцінювання ОП

Програма та розклад роботи з 28 по 30 вересня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 28 вересня 2020 16:30

Звіт про результати акредитаційної експертизи

«Професійна освіта (за спеціалізаціями)» 

ОНП-2016,
ОНП-2020

2016, 2017,
2018, 2019
2020

Відомості про самооцінювання ОП

Програма та розклад роботи з 21 по 23 вересня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 22 вересня 2020 о 12:00

Звіт про результати акредитаційної експертизи

«Дизайн»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20172018
20192020

 Відомості про самооцінювання ОП

Програма та розклад роботи з 02 по 04 грудня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 3 грудня 2020 14:30 -15:00

 

«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

ОНП-2016,
ОНП-2020

 

20172018
20192020

 

   

«Історія та археологія» 

ОНП-2016,
ОНП-2020

 

 

   

«Філософія»

ОНП-2020

       

«Філологія»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20162017
20182019
2020

Відомості про самооцінювання ОП

Розклад роботи з 22 по 24 червня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 22.06.20 р. о 15.00 год

Звіт про результати акредитаційної експертизи

«Економіка» 

ОНП-2016,
ОНП-2020

20162018
20192020

 

   

«Політологія»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20162017
20182019
2020

 

   

«Психологія» 

ОНП-2016,
ОНП-2020

20172018
20192020

 

   

«Соціологія»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20162019
2020

 

   

«Облік і оподаткування»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20182019,
2020

 

   

«Фінанси, банківська справа та страхування»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20182019
2020

 

   

«Менеджмент»

ОНП-2016,
ОНП-2020

 

20162017
20182019
2020

 

   

«Маркетинг»

ОНП-2020

       

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20172018
20192020

Відомості про самооцінювання ОП

Програма та розклад роботи з 07 по 09 вересня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 07.09.20 р. о 15:00 год

Звіт про результати акредитаційної експертизи

«Право»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20162017
20182019
2020

Відомості про самооцінювання ОП

Програма та розклад роботи з 22 по 24 вересня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 22.09.20 р. о 17:00 год

Звіт про результати акредитаційної експертизи

«Екологія»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20162017
20182019
2020

Відомості про самооцінювання ОП

Розклад роботи з 30.09 по 02.10 2020 року включно

Відкрита зустріч: 1 жовтня 2020 16.00

Звіт про результати акредитаційної експертизи

«Хімія»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20162017
20182019
2020

Відомості про самооцінювання ОП

Програма та розклад роботи з 14 по 16 вересня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 15.09.20 р. о 13:30 год

Звіт про результати акредитаційної експертизи

«Науки про Землю» 

ОНП-2016,
ОНП-2020

20162017
20182019
2020

Відомості про самооцінювання ОП

Розклад роботи з 05 по 07 листопада 2020 року включно

Звіт про результати акредитаційної експертизи

«Прикладна фізика та наноматеріали»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20182019
2020

 

   

«Математика»

ОНП-2016,
ОНП-2020

 

 

   

«Прикладна математика»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20162017
20182019
2020

Відомості про самооцінювання ОП

Програма та розклад роботи з 28 по 30 вересня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 29 вересня, 2020 о 12:20

Звіт про результати акредитаційної експертизи

«Інженерія програмного забезпечення»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20162017
20182019
2020

Відомості про самооцінювання ОП

Програма та розклад роботи з 16 по 18 вересня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 16.09.20 р. о 16:30 год

Звіт про результати акредитаційної експертизи

«Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

ОНП-2016

2016

 

   

«Комп’ютерні науки»

ОНП-2020

2017, 2018, 
2019, 2020

 

   

«Комп’ютерна інженерія» 

ОНП-2016,
ОНП-2020

2017, 2018, 
2019, 2020

 

   

«Інформаційні системи та технології»

ОНП-2020

       

«Системний аналіз»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20162017
20182019
2020

 Відомості про самооцінювання ОП);

Програма та розклад роботи з 02 по 04 листопада 2020 року включно

Відкрита зустріч: 02.11.2020 о 16:30год.

Звіт про результати акредитаційної експертизи

«Кібербезпека»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20162017
20182019
2020

 Відомості про самооцінювання ОП

Програма та розклад роботи з 14 по 16 вересня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 14.09.2020 о 15:00год.

 

«Прикладна механіка»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20172018
20192020

 

   

«Матеріалознавство»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20192020

 

   

«Галузеве машинобудування»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20172019
2020

 

   

«Металургія»

ОНП-2016,
ОНП-2020

 

 

   

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20172018
20192020

 

   

«Теплоенергетика»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20192020

 

   

«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 

ОНП-2016,
ОНП-2020

2016, 2017, 
2018, 2019, 
2020

 

   

«Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20172018
20192020

 

   

«Мікро- та наносистемна техніка» 

ОНП-2016,
ОНП-2020

20162017
20182019
2020

 Відомості про самооцінювання ОП

Програма та розклад роботи з 23 по 25 вересня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 23.09.2020, 18:00год.

Звіт про результати акредитаційної експертизи

«Хімічні технології та інженерія»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20162017,
20182019
2020

 Відомості про самооцінювання ОП

Розклад роботи з 3 по 5 листопада 2020 року включно

Відкрита зустріч: 04.11.2020, 15:30год.

Звіт про результати акредитаційної експертизи

«Біотехнології та біоінженерія» 

ОНП-2016,
ОНП-2020

20172018
20192020

 

   

«Електроніка»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20172018,
20192020

 

   

«Телекомунікації та радіотехніка»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20162017
20182019
2020

 Відомості про самооцінювання ОП

Програма та розклад роботи з 2 по 4 липня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 02.07.20 р. о 09.00 год

Звіт про результати акредитаційної експертизи

«Харчові технології» 

ОНП-2016,
ОНП-2020

20192020

 

   

«Технологія захисту навколишнього середовища» 

ОНП-2016,
ОНП-2020

 

 

 

 

«Видавництво та поліграфія»

ОНП-2016,
Проєкт ОНП-2020

20192020

 

   

«Архітектура та містобудування» 

ОНП-2016,
ОНП-2020

20162017
20182019
2020

 Відомості про самооцінювання ОП

Програма та розклад роботи з 25 по 27 червня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 25.06.20 р. о 15.30 год

Звіт про результати акредитаційної експертизи

«Будівництво та цивільна інженерія»

ОНП-2016
ОНП-2020

20162017
20182019
2020

 Відомості про самооцінювання ОП

Програма та розклад роботи з 18 по 20 листопада 2020 року включно

Відкрита зустріч: 18.11.2020 15:20

 

«Геодезія та землеустрій»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20162017
20182019
2020

 Відомості про самооцінювання ОП

Програма та розклад роботи з 11 по 13 листопада 2020 року включно

Відкрита зустріч: 11.11.2020 р. о 14.30 год

Звіт про результати акредитаційної експертизи

«Фармація»

ОНП-2016

2016

 

   

«Фармація, промислова фармація»

ОНП-2017,
ОНП-2020

20172018
2019

 Відомості про самооцінювання ОП

Програма та розклад роботи з 09 по 11 листопада 2020 року включно

Відкрита зустріч: 9.11.2020 16:45год.

 

«Соціальна робота»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20172018
20192020

 

   

«Автомобільний транспорт»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20162017

 

   

«Транспортні технології (за видами)»

ОНП-2016,
ОНП-2020

2017, 2018, 
2019, 2020

 

   

«Публічне управління та адміністрування» 

ОНП-2016,
ОНП-2020

20172018
20192020

 

   

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» 

ОНП-2016,
ОНП-2020

20172018
20192020

 

   

«Міжнародні економічні відносини»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20162018
20192020

     
Оновлено 1 день 5 годин тому