Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Про освітні програми

Рівень підготовки – Магістр:

Рівень підготовки – Доктор філософії:

 • «Науки про освіту» (ОНП);
 • «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» (ОНП);
 • «Дизайн» (ОНП);
 • «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» (ОНП);
 • «Історія та археологія» (ОНП);
 • «Філософія» (ОНП);
 • «Філологія» (ОНП);
 • «Економіка» (ОНП);
 • «Політологія» (ОНП);
 • «Психологія» (ОНП);
 • «Соціологія» (ОНП);
 • «Облік і оподаткування» (ОНП);
 • «Фінанси, банківська справа та страхування» (ОНП);
 • «Менеджмент» (ОНП);
 • «Маркетинг» (ОНП);
 • «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (ОНП);
 • «Право» (ОНП);
 • «Екологія» (ОНП);
 • «Хімія» (ОНП);
 • «Науки про Землю» (ОНП);
 • «Прикладна фізика та наноматеріали» (ОНП);
 • «Математика» (ОНП);
 • «Прикладна математика» (ОНП);
 • «Інженерія програмного забезпечення» (ОНП);
 • «Комп’ютерні науки» (ОНП);
 • «Комп’ютерна інженерія» (ОНП);
 • «Системний аналіз» (ОНП);
 • «Кібербезпека» (ОНП);
 • «Прикладна механіка» (ОНП);
 • «Матеріалознавство» (ОНП);
 • «Галузеве машинобудування» (ОНП);
 • «Металургія» (ОНП);
 • «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (ОНП);
 • «Теплоенергетика» (ОНП);
 • «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (ОНП);
 • «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» (ОНП);
 • «Мікро- та наносистемна техніка» (ОНП);
 • «Хімічні технології та інженерія» (ОНП);
 • «Біотехнології та біоінженерія» (ОНП);
 • «Електроніка» (ОНП);
 • «Телекомунікації та радіотехніка» (ОНП);
 • «Харчові технології» (ОНП);
 • «Технологія захисту навколишнього середовища» (ОНП);
 • «Видавництво та поліграфія» (ОНП);
 • «Архітектура та містобудування» (ОНП);
 • «Будівництво та цивільна інженерія» (ОНП);
 • «Геодезія та землеустрій» (ОНП);
 • «Фармація» (ОНП);
 • «Соціальна робота» (ОНП);
 • «Автомобільний транспорт» (ОНП);
 • «Транспортні технології (за видами)» (ОНП);
 • «Публічне управління та адміністрування» (ОНП);
 • «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (ОНП);
 • «Міжнародні економічні відносини» (ОНП).
Оновлено 3 дн 16 год тому