Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Про освітні програми

Зауваження та пропозиції щодо освітніх програм можна залишити на сторінках силабусів освітніх компонентів, обравши рік проєкту відповідної оновленої ОНП.

Рівень підготовки – Бакалавр

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

Силабуси освітніх компонентів

 «Соціальне забезпечення»

 ОПП-2016

 2018

 «Соціальне забезпечення»

 Проєкт ОПП-2020

 

 

Рівень підготовки – Магістр

Спеціальність

Освітньо-професійна/освітньо-наукова програма

Силабуси освітніх компонентів

 «Атомна енергетика»

 ОПП-2017

 2018

 «Металургія» 

 ОПП-2017

 2018

 «Інформаційні системи та технології» 

 ОНП-2017

 2018

 «Інформаційні системи та технології» 

 Проєкт ОНП-2020

 2018

 

Рівень підготовки – Доктор філософії

Освітньо-наукові програми

Силабуси освітніх компонентів

Відомості про самооцінювання освітніх програм

Програми візитів експертної групи Звіти про результати акредитаційних експертиз освітніх програм

 «Науки про освіту» 

 ОНП-2016 

 2016

 

   

 «Освітні, педагогічні науки» 

 2017201820192020

 

 Відомості про самооцінювання ОП

   

 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» 

 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

 Відомості про самооцінювання ОП

   

 «Дизайн»

 2017201820192020

 Відомості про самооцінювання ОП

   

 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

 2017201820192020

 

   

 «Історія та археологія» 

 

 

   

 «Філологія»

 20162017201820192020

Відомості про самооцінювання ОП

Розклад роботи з 22 по 24 червня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 22.06.20 р. о 15.00 год

Звіт про результати акредитаційної експертизи

 «Економіка» 

 2016201820192020

 

   

 «Політологія»

 20162017201820192020

 

   

 «Психологія» 

 2017201820192020

 

   

 «Соціологія»

 201620192020

 

   

 «Облік і оподаткування»

 201820192020

 

   

 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 201820192020

 

   

 «Менеджмент»

 20162017201820192020

 

   
 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 2017201820192020

 Відомості про самооцінювання ОП

   

 «Право»

 20162017201820192020

 Відомості про самооцінювання ОП

   

 «Екологія»

 20162017201820192020

 Відомості про самооцінювання ОП

   

 «Хімія»

 20162017201820192020

 Відомості про самооцінювання ОП

   
 «Науки про Землю» 

 20162017201820192020

 Відомості про самооцінювання ОП

   

 «Прикладна фізика та наноматеріали»

 201820192020

 

   

 «Математика»

 

 

   

 «Прикладна математика»

 20162017201820192020

 Відомості про самооцінювання ОП

   

 «Інженерія програмного забезпечення»

 20162017201820192020

 Відомості про самооцінювання ОП

   

 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

 ОНП-2016

 2016

 

   

 «Комп’ютерні науки»

 Проєкт ОНП-2020

 2017201820192020

 

   
 «Комп’ютерна інженерія» 

 2017201820192020

 

   

 «Системний аналіз»

 20162017201820192020

 Відомості про самооцінювання ОП);

   

 «Кібербезпека»

 20162017201820192020

 Відомості про самооцінювання ОП

   

 «Прикладна механіка»

 2017201820192020

 

   

 «Матеріалознавство»

 20192020

 

   

 «Галузеве машинобудування»

 201720192020

 

   

 «Металургія»

 

 

   

 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

 2017201820192020

 

   

 «Теплоенергетика»

 20192020

 

   

 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 

 20162017201820192020

 

   

 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

 2017201820192020

 

   

 «Мікро- та наносистемна техніка» 

 20162017201820192020

 Відомості про самооцінювання ОП

   

 «Хімічні технології та інженерія»

 20162017201820192020

 Відомості про самооцінювання ОП

   

 «Біотехнології та біоінженерія» 

 2017201820192020

 

   

 «Електроніка»

 2017201820192020

 

   

 «Телекомунікації та радіотехніка»

 20162017201820192020

 Відомості про самооцінювання ОП

Розклад роботи з 2 по 4 липня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 02.07.20 р. о 09.00 год

 

 «Харчові технології» 

 20192020

 

   

 «Технологія захисту навколишнього середовища» 

 

 

 

 

 «Видавництво та поліграфія»

 20192020

 

   

 «Архітектура та містобудування» 

 20162017201820192020

 Відомості про самооцінювання ОП

Розклад роботи з 25 по 27 червня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 25.06.20 р. о 15.30 год

 

 «Будівництво та цивільна інженерія»

20162017201820192020

 Відомості про самооцінювання ОП

   

 «Геодезія та землеустрій»

 20162017201820192020

 Відомості про самооцінювання ОП

   

 «Фармація»

 2016

 

   
 «Фармація, промислова фармація»

 201720182019

 Відомості про самооцінювання ОП

   

 «Соціальна робота»

 2017201820192020

 

   

 «Автомобільний транспорт»

 20162017

 

   

 «Транспортні технології (за видами)»

 2017201820192020

 

   

 «Публічне управління та адміністрування» 

 2017201820192020

 

   

 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» 

 2017201820192020

 

   

 «Міжнародні економічні відносини»

 2016201820192020

     

 

Оновлено 1 тижд 4 хв тому