Каталог дисертаційЗдійснити пошук через Каталог дисертацій захищених в разових спеціалізованих вчених радахТема дисертації Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
1 Взаємообумовлений розвиток публічного управління та громадянського суспільства на засадах людиноцентризму в Україні Шаульська Галина Миколаївна дисертація виконана самостійно доктора наук з державного управління 28.06.2024 р. Д 35.052.27
2 Синергетичні засади розвитку людських ресурсів в публічному управлінні Цигилик Наталя Валентинівна д.е.н., проф. Подольчак Назар Юрійович доктора наук з державного управління 25.06.2024 р. Д 35.052.27
3 Державне регулювання системи перинатальної допомоги в умовах системних реформ Малачинська Марія Йосипівна д.держ.упр., проф. Приходченко Людмила Леонідівна доктора наук з державного управління 24.06.2024 р. Д 35.052.27
4 Теорія та методика формування цифрової компетентності педагога в умовах неформальної освіти Стечкевич Олег Орестович д.пед.н., проф. Козловський Юрій Михайлович доктора педагогічних наук 20.06.2024 р. Д 35.052.24
5 Розроблення та дослідження оптимальних алгоритмів мінімізації булових функцій у довільному логіковому базисі для проектування цифрових комбінаційних пристроїв Мінзюк Вадим Володимирович д.т.н., проф. Рицар Богдан Євгенович кандидата технічних наук 14.06.2024 р. Д 35.052.10
6 Модельно-орієнтовані методи обробки сигналів в радіотехнічних системах з підвищеною функціональною надійністю Воловик Андрій Юрійович д.т.н., проф. Кичак Василь Мартинович доктора технічних наук 14.06.2024 р. Д 35.052.10
7 Наукові основи формування зносоударотривких покриттів системи «високомарганцева сталь Присяжнюк Павло Миколайович дисертацією є рукопис доктора технічних наук 14.06.2024 р. Д 35.052.20
8 Основи технологій хімічного модифікування нафтових залишків і бітумів Гунька Володимир Мирославович д.х.н., проф. Братичак М.М. доктора технічних наук 14.06.2024 р. Д 35.052.07
9 Державна етнонаціональна політика в Україні: теоретико- правове дослідження Ковний Юрій Євгенійович робота виконана самостійно доктора юридичних наук 13.06.2024 р. Д 35.052.19
10 Теорія і практика використання дистанційного навчання у професійному розвитку вчителів закладів загальної середньої освіти Носкова Маргарита Вячеславівна Робота виконана самостійно доктора педагогічних наук 15.05.2024 р. Д 35.052.24
11 Формування тонкоплівкових структур на полярних гранях кристалів LiNbO3 Гайдучок Володимир Григорович д.т.н., проф. Ваків Микола Михайлович кандидата технічних наук 25.04.2024 р. Д 35.052.13
12 Науково-прикладні основи прогностичної оцінки та формування ресурсу кузовів автобусів Рубан Дмитро Петрович без наукового консультанта доктора технічних наук 14.03.2024 р. Д 35.052.20
13 Розвиток системної інтеграції в управлінні підприємствами Цікало Євген Іванович Дисертація виконана самостійно доктора економічних наук 08.01.2024 р. Д 35.052.03
14 Формування та розвиток венчурних структур в умовах активізації інноваційної діяльності Терлецька Вікторія Олександрівна д.е.н. проф. Кузьмін Олег Євгенович доктора економічних наук 27.12.2023 р. Д 35.052.03
15 Розвиток наукових основ підвищення експлуатаційних властивостей легованих чавунів вдосконаленням хімічного складу та обробкою поверхні висококонцентрованими джерелами енергії Чабак Юлія Геннадіївна без наукового консультанта доктора технічних наук 20.12.2023 р. Д 35.052.20
16 Фізичні основи формування електричних та фотоелектричних властивостей кристалів AIIBVI і електричних властивостей багатокомпонентних покриттів Олійник Сергій Володимирович д.т.н., проф. Чугай Олег Миколайович доктора технічних наук 30.11.2023 р. Д 35.052.13
17 Синтез триазенів на основі 4-х заміщених похідних 9,10-антрацендіону Шупенюк Василь Ігорович к.х.н., доц. Тарас Тетяна Миколаївна кандидата хімічних наук 10.11.2023 р. Д 35.052.01
18 Моделювання регіональних геофізичних полів Землі для розв’язку геодезичних задач Джуман Богдан Богданович д.т.н., проф. Заблоцький Федір Дмитрович доктора технічних наук 28.09.2023 р. Д 35.052.12
19 Моделювання та дослідження розмірних ефектів у електропровідних тілах Сеник Юлія Андріївна д-р. ф.-м. наук, професор Маркович Богдан Михайлович кандидата технічних наук 14.09.2023 р. Д 35.052.05
20 Аналіз та синтез комп'ютерних лінгвістичних систем опрацювання україномовного текстового контенту Висоцька Вікторія Анатоліївна д.т.н., проф. Литвин Василь Володимирович доктора технічних наук 14.09.2023 р. Д 35.052.05
21 Удосконалення геодезичних методів підвищення точності вимірювань в інженерно-геодезичних роботах Віват Анатолій Йосипович д.т.н., проф. Церклевич Анатолій Леонтійович кандидата технічних наук 15.06.2023 р. Д 35.052.12
22 Методологія розробки ефективної крипто-стеганографічної системи Соколов Артем Вікторович д.т.н., проф. Кобозєва Алла Анатоліївна доктора технічних наук 28.04.2023 р. Д 35.052.18
23 Дискримінація за віком: правовий аспект Грень Наталія Михайлівна Робота виконана самостійно доктора юридичних наук 05.04.2023 р. Д 35.052.19
24 Підвищення якості деталей газотурбінних двигунів, отриманих селективним лазерним спіканням, шляхом алмазного вигладжування Вишнепольський Євген Валерійович д.т.н., проф. Павленко Дмитро Вікторович кандидата технічних наук 22.03.2023 р. Д 35.052.06
25 Наукові основи автоматичного зрівноваження роторів рідинним балансиром Драч Ілона Володимирівна д.т.н., проф. Ройзман В.П. доктора технічних наук 22.03.2023 р. Д 35.052.06
26 Моделі та методи підтримки персоналізованих рішень у медичних системах Мельникова Наталія Іванівна д.т.н., проф. Шаховська Наталія Богданівна доктора технічних наук 03.03.2023 р. Д 35.052.14
27 Особливості кримінологічної характеристики шахрайства, що вчиняється організованою групою Недзельська Галина Всеволодівна д.ю.н., проф. Гумін Олексій Михайлович кандидата юридичних наук 27.01.2023 р. Д 35.052.23
28 Концепція застосування водневої обробки для удосконалення структурно-фазового стану та властивостей функціональних матеріалів на основі сплавів рідкісноземельних та перехідних металів Тростянчин Андрій Миколайович д.т.н., проф. Дурягіна Зоя Антонівна доктора технічних наук 22.12.2022 р. Д 35.052.20
29 Ринковий інструментарій формування та реалізації стратегій розвитку слабоурбанізованих територій в умовах трансформації національного господарства Глинський Назар Юрійович д.е.н., проф. Крикавський Євген Васильович доктора економічних наук 15.12.2022 р. Д 35.052.03
30 Профілактика віктимної поведінки особи, як жертви насильницьких злочинів Лех Роман Вікторович д.ю.н., проф. Гумін Олексій Михайлович кандидата юридичних наук 11.10.2022 р. Д 35.052.23
31 Кримінальна відповідальність за відомо незаконне затримання, привід, домашній арешт, тримання під вартою Затолочний Віталій Семенович д.ю.н., проф. Гумін Олексій Михайлович кандидата юридичних наук 11.10.2022 р. Д 35.052.23
32 Моніторинг техногенно-небезпечних об'єктів засобами радіолокаційної інтерферометрії Дорош Любов Ігорівна д.т.н., проф. Бурак К.О. кандидата технічних наук 29.12.2021 р. Д 35.052.12
33 Теоретичні основи формування архітектури залізничних вокзалів Рочняк Юрій Альфредович д.арх., доц. Диба Юрій Романович доктора архітектури 28.12.2021 р. Д 35.052.11
34 Архітектура пасажів центральної частини міста Львова Ратушинський Назар Володимирович д.арх., проф. Бевз Микола Валентинович кандидата архітектури 28.12.2021 р. Д 35.052.11
35 Теоретичні основи і технології очищення безкисневих газів від сірководню хінгідронним методом Слюзар Андрій Володимирович д.т.н., проф. Знак Зеновій Орестович доктор технічних наук 22.12.2021 р. Д 35.052.09
36 Наукові основи технологій естерів вищих жирних кислот Мельник Юрій Романович д.т.н., проф. Реутський Віктор Володимирович доктор технічних наук 16.12.2021 р. Д 35.052.07
37 Планування та регулювання ризиків інвестування у житлове будівництво Баланська Олена Ігорівна к.е.н., проф. Козик Василь Васильович кандидата економічних наук 29.09.2021 р. Д 35.052.03
38 Логістика постачання виробничого обладнання на підприємство Рикованова Ірина Сергіївна д.е.н., проф. Крикавський Євген Васильович кандидата економічних наук 29.09.2021 р. Д 35.052.03
39 Правові та організаційні засади запобігання правопорушенням у сфері страхування в Україні Ледвій Олена Іванівна к.ю.н., доц. Паньонко Ігор Михайлович кандидата юридичних наук 29.09.2021 р. Д 35.052.19
40 Методологія підвищення ефективності оцінювання параметрів і характеристик радіоканалів корпоративних телекомунікаційних мереж Михалевський Дмитро Валерійович д.т.н., проф. Кичак Василь Мартинович доктора технічних наук 29.09.2021 р. Д 35.052.10
41 Профілактика правопорушень у фінансово-економічній сфері засобами адміністративного права Комарницька Ірина Іванівна д.ю.н., проф. Личенко Ірина Олександрівна доктора юридичних наук 28.09.2021 р. Д 35.052.19
42 Правове регулювання заходів процесуального примусу а адімінстративному процесі Сидор Наталія Теодозіївна д.ю.н., доц. Лесько Наталія Володимирівна кандидата юридичних наук 28.09.2021 р. Д 35.052.19
43 Несуча здатність та деформативність стиснутих дерев’яних елементів при локальному впливі високих температур Пелех Андрій Богданович д.т.н., проф. Демчина Богдан Григорович кандидата технічних наук 28.09.2021 р. Д 35.052.17
44 Тріщиностійкість дисперсно-армованого бетону Турба Юрій Васильович д.т.н., проф. Солодкий Сергій Йосифович кандидата технічних наук 28.09.2021 р. Д 35.052.17
45 Припинення державної служби за порушення присяги Кравчук Остап Леонідович д.ю.н., проф. Бортник Надія Петрівна кандидата юридичних наук 27.09.2021 р. Д 35.052.19
46 Науково-прикладні основи технологічного успадкування параметрів якості для забезпечення експлуатаційних характеристик виробів Кусий Ярослав Маркіянович д.т.н., доц. Ступницький Вадим Володимирович доктора технічних наук 27.09.2021 р. Д 35.052.06
47 Адміністративно-правове регулювання профілактики правопорушень серед неповнолітніх Гачак-Величко Лілія Андріївна д.ю.н., про.ф Бортник Надія Петрівна кандидата юридичних наук 27.09.2021 р. Д 35.052.19
48 Інтерферометр на полімерному оптичному волокні як перетворювач для вимірювання механічних величин Варищук Василь Ігорович д.т.н., проф. Бобицький Ярослав Васильович кандидата технічних наук 24.09.2021 р. Д 35.052.04
49 Інформаційні технології паралельного сортування та пошуку даних Антонів Володимир Ярославович д.т.н., проф. Цмоць Іван Григорович кандидата технічних наук 24.09.2021 р. Д 35.052.14
50 Радянська судова система в західних областях України 1944-1953 рр. (історико-правове дослідження) Думанівська Алла Ярославівна к.іст.н., доц. Терлюк Іван Ярославович кандидата юридичних наук 23.09.2021 р. Д 35.052.19
51 Українська національна державність: формування державно-правової традиції (друга половина XVI-початок ХХ ст.) Терлюк Іван Ярославович д.ю.н., проф. Макарчук Володимир Степанович доктора юридичних наук 23.09.2021 р. Д 35.052.19
52 Наукові основи забезпечення параметрів якості робочих поверхонь тіл обертання технологічними методами Дзюра Володимир Олексійович д.т.н., проф. Марущак Павло Орестович доктора технічних наук 22.09.2021 р. Д 35.052.06
53 Науково-технологічні основи підвищення якості та експлуатаційних характеристик деталей машин формуванням зміцнених нанокристалічних шарів Гурей Володимир Ігорович д.т.н., проф. Кузьо Ігор Володимирович доктора технічних наук 21.09.2021 р. Д 35.052.06
54 Кримінальна відповідальність за постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови Нос Степан Петрович д.ю.н. проф. Марисюк Костянтин Богданович кандидата юридичних наук 17.09.2021 р. Д 35.052.23
55 Оцінювання безпеки складних організаційно-технічних систем кваліметричними методами з урахуванням ризиків Рудик Юрій Іванович д.т.н., проф. Микийчук Микола Миколайович доктора технічних наук 17.09.2021 р. Д 35.052.21
56 Виявлення та розслідування підрозділами Національної поліції України розкрадання лісодеревини Романенко Роман Романович д.ю.н., проф. Ортинський Володимир Львович кандидата юридичних наук 17.09.2021 р. Д 35.052.23
57 Оцінювання рівня екологічної безпеки питного водопостачання Крисінська Діана Олександрівна д.т.н., проф. Клименко Леонід Павлович кандидата технічних наук 16.09.2021 р. К 35.052.22
58 Формування та використання систем гармонійного розвитку підприємств в умовах глобалізації бізнесу Харчук Вікторія Юріївна д.е.н., проф.Кузьмін Олег Євгенович доктора економічних наук 26.08.2021 р. Д 35.052.03
59 Ургентні інструменти антикризового управління підприємствами в умовах євроатлантичної інтеграції Юринець Оксана Василівна д.е.н., проф.Кузьмін Олег Євгенович доктора економічних наук 25.08.2021 р. Д 35.052.03
60 Математичні моделі, методи та алгоритми для автоматизації управління газотранспортними системами Химко Ольга Мирославівна д.ф.-м.н.,проф. Чекурін Василь Феодосійович доктора технічних наук 14.05.2021 р. Д 35.052.04
61 Поняття та загальні критерії індивідуалізації покарання при призначенні покарання за кримінальним правом України Бережнюк Владислав Михайлович к.ю.н. Коханюк Тетяна Сергіївна кандидата юридичних наук 14.05.2021 р. Д 35.052.23
62 Теорія і практика вирішення спорів адміністративними судами україни щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму Скочиляс-Павлів Ольга Василівна д. ю. н., проф. Бортник Надія Петрівна доктора юридичних наук 14.05.2021 р. Д 35.052.19
63 Вимірювання витрати та кількості супутнього нафтового газу Масняк Олег Ярославович д. т. н., проф. Пістун Євген Павлович кандидата технічних наук 14.05.2021 р. Д 35.052.04
64 Розробка методики комплексного дослідження змін поверхневих об’ємів острівних льодовиків Антарктичного узбережжя Марусаж Христина Іванівна д.т.н., проф. Глотов Володимир Миколайович кандидата технічних наук 14.05.2021 р. Д 35.052.12
65 Особливості апеляційного провадження в порядку судового контролю в кримінальному процесі України Кулянда Мирослава Іванівна д.ю.н., проф. Костицький Василь Васильович кандидата юридичних наук 14.05.2021 р. Д 35.052.23
66 Адміністративно-правове регулювання інформатизації у сфері освіти Капуш Інна Ігорівна д.ю.н.,доц. Парпан Уляна Михайлівна кандидата юридичних наук 14.05.2021 р. Д 35.052.19
67 Автоматизація групового керування автономними ненаселеними підводними апаратами пошукового типу Алоба Лео Тосін д.т.н.проф. Блінцов Володимир Степанович кандидата технічних наук 14.05.2021 р. Д 35.052.18
68 Підвищення ефективності енерготехнологічного процесу спалювання здрібненої деревної біомаси Ялечко Володимир Іванович д. т. н., проф. Матіко Федір Дмитрович кандидата технічних наук 13.05.2021 р. Д 35.052.04
69 Семантика декоративно-художніх засобів виразності в народній архітектурі Півдня України (на прикладі Одеської обл.) Романова Оксана Валеріївна д.арх.,проф. Бевз Микола Валентинович кандидата архітектури 13.05.2021 р. Д 35.052.11
70 Утилізація надлишкової біомаси гідробіонтів в технологіях біологічного очищення поверхневих вод Баландюх Юрій Андрійович д.т.н., проф. Мальований Мирослав Степанович кандидата технічних наук 13.05.2021 р. К 35.052.22
71 Лазерне мікро- наноструктурування та легування приповерхневих шарів напівпровідникових матеріалів Могиляк Іван Адріанович д.ф.-м.н.,проф. Попович Дмитро Іванович кандидата технічних наук 13.05.2021 р. Д 35.052.13
72 Забезпечення законності в діяльності органів виконавчої влади: адміністративно-правова характеристика Марушій Олексій Антонович д.ю.н.доц. Парпан Уляна Михайлівна кандидата юридичних наук 13.05.2021 р. Д 35.052.19
73 Імпульсні регулятори нелінійних систем керування в тепловій енергетиці Федоришин Роман Миронович д. т. н., проф. Пістун Євген Павлович доктора технічних наук 13.05.2021 р. Д 35.052.04
74 Рекультиваційні заходи зниження техногенного впливу породних відвалів вугільних шахт на довкілля Піндер Володимир Федорович д.т.н., доц. Попович Василь Васильович кандидата технічних наук 13.05.2021 р. К 35.052.22
75 Типи житла для мігрантів Баб’як Володимир Іванович д.арх.доц. Гнесь Ігор Петрович кандидата архітектури 13.05.2021 р. Д 35.052.11
76 Політико-правова доктрина хрестоносного руху доби Середньовіччя Забзалюк Дмитро Євгенович д. ю. н., проф. Гарасимів Тарас Зеновійович доктора юридичних наук 13.05.2021 р. Д 35.052.19
77 Теоретичні основи технологій гетерогенно-каталітичного одержання акрилатних мономерів Івасів Володимир Васильович д.х.н.,проф. Піх Зорян Григорович доктора технічних наук 12.05.2021 р. Д 35.052.07
78 Принципи формування архітектурної типології і проєктування міжуніверситетських культурних центрів Дмитраш Ольга Юріївна д.арх., проф. Проскуряков Віктор Іванович кандидата архітектури 12.05.2021 р. Д 35.052.11
79 Архітектурно-планувальна трансформація рекреаційних систем приміських зон великих міст (на прикладі міста Львова) Покладок Ольга Володимирівна д. т. н., проф. Габрель Микола Михайлович кандидата архітектури 12.05.2021 р. Д 35.052.11
80 Математичне моделювання процесів самоорганізації в невпорядкованих системах наночастинок Слюсарчук Арсен Юрійович д.ф.-м.н.,с.н.с.Ільницький Ярослав Миколайович кандидата технічних наук 11.05.2021 р. Д 35.052.05
81 Напружено-деформований стан та залишковий ресурс залізобетонних конструкцій, підсилених за дії навантаження Хміль Роман Євгенович д. т. н., проф. Бліхарський Зіновій Ярославович доктора технічних наук 11.05.2021 р. Д 35.052.17
82 Сумісний процес фільтрування та сушіння дисперсних матеріалів Цюра Надія Ярославівна д. т. н., проф. Ханик Ярослав Миколайович кандидата технічних наук 11.05.2021 р. Д 35.052.09
83 Методи та засоби побудови математичних моделей характеристик складних об'єктів в умовах інтервальної невизначеності Пукас Андрій Васильович д. т. н., проф. Дивак Микола Петрович доктора технічних наук 11.05.2021 р. Д 35.052.05
84 Механізм та кінетика екстрагування біологічно активних речовин з рослинної сировини Федоришин Ольга Миколаївна д. х. н., проф. Новіков Володимир Павлович кандидата технічних наук 11.05.2021 р. Д 35.052.09
85 Удосконалення технології хлорування етилену Шпарій Микола Володимирович д. т. н., проф. Старчевський Володимир Людвікович кандидата технічних наук 07.05.2021 р. Д 35.052.07
86 Визначення параметрів мережі міських пасажирських перевезень на основі моделей теорії корисності з випадковим вибором Півторак Галина Василівна к.т.н., доц. Жук Микола Миколайович кандидата технічних наук 07.05.2021 р. Д 35.052.20
87 Інтелектуальне автоматизоване управління децентралізованими системами мобільного зв'язку Максимюк Тарас Андрійович д. т. н., проф. Климаш Михайло Миколайович доктора технічних наук 07.05.2021 р. Д 35.052.10
88 Методи та принципи побудови дерев класифікації дискретних об’єктів для інтелектуального аналізу даних Повхан Ігор Федорович д.т.н., проф. Гече Федір Елемирович доктора технічних наук 06.05.2021 р. Д 35.052.14
89 Підвищення ефективності методів оптико-електронного позиціонування шляхом комбінованого аналізу елементів кадру Ковалев Володимир Олександрович д. т. н., доц. Любчик Віталій Романович кандидата технічних наук 06.05.2021 р. Д 35.052.10
90 Синтез та реалізація інтенційно-орієнтованих інфокомунікаційних мереж для адаптивного надання сервісів Бешлей Микола Іванович д. т. н., проф. Климаш Михайло Миколайович доктора технічних наук 06.05.2021 р. Д 35.052.10
91 Обґрунтування параметрів великогабаритних хвильових зубчастих передач приводів потужних машин Суков Максим Геннадійович д. т. н., проф. Малащенко Володимир Олександрович кандидата технічних наук 05.05.2021 р. Д 35.052.06
92 Екологічна безпека стічних вод породних відвалів вугільних шахт Нововолинського гірничопромислового району Босак Павло Володимирович д.т.н., доц. Попович Василь Васильович кандидата технічних наук 29.04.2021 р. К 35.052.22
93 Створення комплексних екологічно безпечних технологічних процесів переробки колагенвмісних відходів Коляда Максим Костянтинович д.т.н., проф. Плаван Вікторія Петрівна кандидата технічних наук 29.04.2021 р. К 35.052.22
94 Методи та засоби диференціації фоностатистичних структур функціональних стилів англійської мови Хомицька Ірина Юріївна д.т.н., проф. Теслюк Василь Миколайович кандидата технічних наук 28.04.2021 р. Д 35.052.05
95 Економічне оцінювання та державне планування трансформацій власності Познякова Олена Ігорівна д.е.н., проф.Алєксєєв Ігор Валентинович кандидата економічних наук 28.04.2021 р. Д 35.052.03
96 Державне регулювання системи пенсійного забезпечення Жайворонок Ілля Романович к.е.н. доц.Кулініч Тетяна Володимирівна кандидата економічних наук 28.04.2021 р. Д 35.052.03
97 Прищеплені полімерні щітки на мінеральних поверхнях,чутливі до дії зовнішніх чинників Стецишин Юрій Богданович д.х.н., проф. Воронов Станіслав Андрійович доктора хімічних наук 26.04.2021 р. Д 35.052.01
98 Адміністративно-правові гарантії діяльності релігійних організацій в україні Чорнописька Вікторія Зіновіївна д.ю.н., проф. Личенко Ірина Олександрівна доктора юридичних наук 24.04.2021 р. Д 35.052.19
99 Теоретико-методологічні основи формування громадських просторів міст україни Соснова Надія Степанівна д. арх., доц. Гнесь Ігор Петрович доктора архітектури 23.04.2021 р. Д 35.052.11
100 Архітектурно-планувальні риси фортець Півдня України кінця XVII - початку XIX століть Фролова Юлія В'ячеславівна д. арх. проф. Бевз Микола Володимирович кандидата архітектури 23.04.2021 р. Д 35.052.11