Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Каталог дисертацій

Теми дисертацій Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
Екологічна безпека рекреаційних територій (на прикладі національного природного парку «Вижницький»
Колотило М.П
д.біол.н., проф. Масікевич Ю.Г
кандидата технічних наук
16.09.2020
К 35.052.22
Методи і моделі визначення електричного навантаження цивільних об’єктів з використанням графічного і макромоделювання та фрактальних властивостей
Бондарчук А.С.
д.т.н., проф. Лежнюк П.Д.
доктора технічних наук
11.09.2020
Д 35.052.02
Стратегічне управління інноваційністю підприємств
Колещук О.Я.
д.е.н., проф. Прохорова В.В.
доктора економічних наук
09.09.2020
Д 35.052.03
Міцність та деформативність скляних багатошарових плит
Осадчук Т.Ю.
д.т.н., проф. Демчина Б.Г.
кандидата технічних наук
04.09.2020
Д 35.052.17
Неавтоклавний пінобетон для шарів дорожніх одягів автомобільних доріг
Горніковська І.Б.
к.т.н., доц. Каганов В.О.
кандидата технічних наук
03.09.2020
Д 35.052.17
Оцінка екологічної небезпеки від хімічного впливу військової діяльності на довкілля
Іващенко О.В.
д.т.н., проф. Мальований М.С.
кандидата технічних наук
03.09.2020
К 35.052.22
Лужноактивовані композиційні портландцементи з високою ранньою міцністю та наномодифіковані бетони на їх основі
Кропивницька Т.П.
д.т.н., проф. Саницький М.А.
доктора технічних наук
03.09.2020
Д 35.052.17
Підвищення енергетичної ефективності робочих машин з отто-двигунами засобами hard-soft-технології
Нікіпчук С.В.
д.т.н., проф. Гащук П.М.
кандидата технічних наук
29.07.2020
Д 35.052.06
Наукові засади забезпечення міцності та збільшення експлуатаційного ресурсу котлоагрегатів теплоелектростанцій з пошкодженнями
Будз С.Ф.
д.ф.-м.н., с.н.с. Дробенко Б.Д..
доктора технічних наук
29.07.2020
Д 35.052.06
Підвищення ефективності ребристо-стержневої випромінювальної структури з використанням плазмового розряду
Тепляков І.Ю.
к.ф.-м.н.,доц. Гоблик В.В.
кандидата технічних наук
10.07.2020
Д 35.052.10
Підвищення енергоефективності та якості обслуговування інтегрованих мереж LTE/WI-FI
Кагало І.О.
д.т.н., проф. Климаш М.М.
кандидата технічних наук
10.07.2020
Д 35.052.10
Оцінювання та розвиток компетентностей працівників апарату управління підприємств
Дарміць Р.З.
д.е.н., проф. Кузьмін О.Є.
кандидата економічних наук
21.02.2020
Д 35.052.03
Активізування державно-приватного партнерства в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності
Комарницька Г.О.
д.е.н., проф. Кузьмін О.Є.
доктора економічних наук
21.02.2020
Д 35.052.03
Професійна підготовка бакалаврів у галузі права в університетах Канади
Столярчук Л.Б.
д.пед.н., проф. Мукан Н.В.
кандидата педагогічних наук
05.02.2020
К 35.052.24
Професійна підготовка бакалаврів гуманітарних наук у галузі журналістики в університетах США
Марціхів Х.Р.
д.пед.н., проф. Мукан Н.В.
кандидата педагогічних наук
04.02.2020
К 35.052.24
Розвиток тьюторства у закладах вищої освіти Німеччини
Іваницька О.С.
д.пед.н., проф. Мукан Н.В.
кандидата педагогічних наук
04.02.2020
К 35.052.24
Формування та використання нафтогазових стратегічних резервів національної економіки України
Дудкін О.М.
д.е.н., проф. Кузьмін О.Є.
кандидата економічних наук
24.01.2020
Д 35.052.03
Інструментарій та моделі оцінювання потенціалу економічного розвитку підприємств
Ємельянов О.Ю.
д.е.н., проф. Кузьмін О.Є.
доктора економічних наук
24.01.2020
Д 35.052.03
Оцінювання вартості інноваційних технологій на підприємствах
Міркунова Т.І.
Козик В.В.
кандидата економічних наук
27.12.2019
Д 35.052.03
Високоміцні бетони транспортного призначення з підвищеною довговічністю
Гуняк О.М.
д.т.н., проф. Соболь Х.С.
кандидата технічних наук
23.12.2019
Д 35.052.17
Надшвидкотверднучі портландцементні композиції та модифіковані високоміцні бетони на їх основі
Олевич Ю.В.
д.т.н., доц. Марущак У.Д.
кандидата технічних наук
23.12.2019
Д 35.052.17
Технології отримання монокристалів боратів, ванадатів, вольфраматів та моліб датів для активних елементів лазерів з довжинами хвиль 1,06 і 1,5 мкм
Шеховцов О.М.
д.т.н., с.н.с. Космина М. Б
доктора технічних наук
19.12.2019
Д 35.052.13
Синтез та властивості поверхнево-активних блочно-гребенеподібних кополімерів на основі пег- та фторовмісних метакрилатів
Паюк О.Л.
д.х.н. Заіченко О.С.
кандидата хімічних наук
16.12.2019
Д 35.052.01
Масообмін у процесах розчинення у шарі дисперсного матеріалу
Данилюк О.М.
д.т.н., проф. Атаманюк В.М
кандидата технічних наук
16.12.2019
Д 35.052.09
Електрофільна гетероциклізація 2-алкеніл(алкініл)тіо(селено)хінолін-3-карбальдегідів
Філак І.О.
к.х.н., доц. Онисько М.Ю.
кандидата хімічних наук
16.12.2019
Д 35.052.01
Інтервальні моделі процесів забруднення атмосфери шкідливими викидами автотранспорту та методи їх ідентифікації
Маслияк Ю.Б.
д.т.н., проф. Дивак М. П.
кандидата технічних наук
13.12.2019
Д 35.052.05
Математичне моделювання конвективного процесу сушіння деревини з урахуванням границі фазових переходів
Борецька І.Б.
д.т.н., проф. Соколовський Я. І.
кандидата технічних наук
13.12.2019
Д 35.052.05
Лінгвістичні методи та засоби планування надання освітніх послуг з використанням Веб-спільнот
Шілінг А.Ю.
д.т.н., проф. Жежнич П.І.
кандидата технічних наук
12.12.2019
Д 35.052.05
Математичне та програмне забезпечення протидії інфор маційній пропаганді в соціальних середовищах Інтернету
Вус В.А.
д.т.н., проф. Пелещишин А.М.
кандидата технічних наук
12.12.2019
Д 35.052.05
Моделі розвитку та державне регулювання людського капіталу в умовах глобалізації
Шахно А.Ю.
д.е.н., проф. Кузьмін О.Є.
доктора економічних наук
09.12.2019
Д 35.052.03