Визначення параметрів мережі міських пасажирських перевезень на основі моделей теорії корисності з випадковим вибором

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
к.т.н., доц. Жук Микола Миколайович
Спеціальність
05.22.01 – Транспортні системи
Дата захисту
07.05.2021 12:00
Статус
дисертація захищена