Спеціалізована вчена рада Д 35.052.01

Термін повноважень ради
28.12.2019 р. — 31.12.2020 р.
Спеціальності
  • 02.00.03 Органічна хімія
  • 02.00.06 Хімія високомолекулярних сполук
Голова ради: д.х.н., проф. Воронов Станіслав Андрійович
Заступники голови: д.х.н., проф. Суберляк Олег Володимирович
Вчений секретар: д.х.н., проф. Будішевська Ольга Григорівна
E-mail
d35.052.01@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-25-50

Захищені дисертації

Теми дисертацій Автор дисертації Дата захисту
1 Прищеплені полімерні щітки на мінеральних поверхнях,чутливі до дії зовнішніх чинників Стецишин Юрій Богданович 26.04.2021 р.
2 Синтез і властивості органо-неорганічних протонопровідних матеріалів Римша Христина Володимирівна 23.04.2021 р.
3 Синтез пероксидів та мономерів на основі кисневмісних гетероциклів та їх властивості Кузнецова Катерина Ігорівна 23.04.2021 р.
4 Електрофільна гетероциклізація алкеніл- та алкінілфункціоналізованих азинів в синтезі поліядерних гетероциклічних систем Онисько Михайло Юрійович 19.10.2020 р.
5 Функціоналізовані похідні 1(2)-аміно-9,10-антрацендіону: синтез та біологічна активність Стасевич Марина Володимирівна 05.10.2020 р.
6 Синтез та властивості поверхнево-активних блочно-гребенеподібних кополімерів на основі пег- та фторовмісних метакрилатів Паюк Олена Леонідівна 16.12.2019 р.
7 Електрофільна гетероциклізація 2-алкеніл(алкініл)тіо(селено)хінолін-3-карбальдегідів Філак Ігор Олегович 16.12.2019 р.
8 Синтез, властивості та біологічна активність триазенів 9,10-антрацендіону і його похідних Сабадах Оксана Петрівна 09.09.2019 р.
9 Амфіфільні флуоресцеїнвмісні кополіестери N-похідних глутамінової кислоти одержані за реакцією стегліха Яковів Марія Василівна 27.06.2019 р.
10 Конструювання конденсованих гетероциклічних систем на основі 1,4-хінонів, хіноксалінів та 1,3,5-триазинів Половкович Святослав Володимирович 11.06.2019 р.
11 Азо-біс-4,6-дихлоро-1,3,5-триазин у реакції Дільса-Аль дера Кархут Андрій Ігорович 06.05.2019 р.
12 Застосування альдегідів фуранового ряду у мультикомпонентних реакціях Вахула Андрій Романович 06.05.2019 р.
13 Вінільні мономери на основі тригліцеридів рослинних олій, їх радикальна гомо – та кополімеризація Кір’янчук Василина Федорівна 05.04.2019 р.
14 Арилювання п’яти- і шестичленних гетероциклів арендіазонієвими солями та перетворення продуктів реакцій Піткович Христина Євгенівна 22.10.2018 р.
15 Органічні азиди як зручні структурні блоки у синтезі нітрогеновмісних гетероциклів Походило Назарій Тарасович 02.07.2018 р.
16 5-карбофункціоналізовані 4-хлоро-1Н-імідазоли: синтез, структурна модифікація та біологічні властивості Чорноус Віталій Олександрович 17.04.2018 р.
17 Синтез та властивості продуктів діазоніювання 1(2)-аміно-9,10-антрацендіонів Лунін Володимир Вікторович 16.04.2018 р.
18 Синтез, властивості та застосування амфіфільних олігомерів на основі піромелітової кислоти. Дончак Володимир Андрійович 29.03.2018 р.
19 Синтез та дослідження властивостей поліестерів на основі N-похідних глутамінової кислоти та полісахаридів Нагорняк Михайло Ігорович 22.05.2017 р.
20 Синтез, хімічні та біологічні властивості конденсованих гетероциклічних похідних хінонів Думанська Юлія Андріївна 22.05.2017 р.