Спеціалізована вчена рада Д 35.052.06

Термін повноважень ради
15.11.2019 р. — 31.12.2020 р.
Спеціальності
  • 05.02.02 Машинознавство
  • 05.02.08 Технологія машинобудування
  • 05.02.09 Динаміка та міцність машин
Голова ради: д.т.н., проф. Кузьо Ігор Володимирович
Заступники голови: д.т.н., проф. Харченко Євген Валентинович
Вчений секретар: к.т.н., доц. Шоловій Юрій Петрович
E-mail
d35.052.06@lpnu.ua
d35.052.06@lp.edu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-24-90

Захищені дисертації

Теми дисертацій Автор дисертації Дата захисту
1 Обґрунтування параметрів великогабаритних хвильових зубчастих передач приводів потужних машин Суков Максим Геннадійович 05.05.2021 р.
2 Підвищення енергетичної ефективності робочих машин з отто-двигунами засобами hard-soft-технології Нікіпчук Сергій Вячеславович 29.07.2020 р.
3 Наукові засади забезпечення міцності та збільшення експлуатаційного ресурсу котлоагрегатів теплоелектростанцій з пошкодженнями Будз Степан Федорович 29.07.2020 р.
4 Покращення ефективності механічних приводів застосуванням кулькових обгінно-запобіжних муфт Борис Андрій Орестович 05.06.2019 р.
5 Динамічні процеси в бурових установках під час вивільнення прихопленої колони труб Гутий Андрій Володимирович 05.06.2019 р.
6 Розроблення методології проектування муфт з канатними елементами Проценко Владислав Олександрович 22.05.2019 р.
7 Синтез нелінійних полічастотних вібраційних машин з резонансними режимами роботи Гурський Володимир Миколайович 28.11.2018 р.
8 Вплив температури і тиску на характеристики напружено-деформованого стану і герметичності вузлів вологозахисту плівкових конденсаторів Возняк Андрій Геннадійович 28.11.2018 р.
9 Багатопараметричний синтез конструктивних елементів циліндричних редукторів з урахуванням особливостей їх виготовлення та надійності Васильєва Олена Едуардівна 17.10.2018 р.
10 Обґрунтування параметрів багатошарової захисної конструкції бойових машин на основі нелінійних математичних моделей Петрученко Оксана Степанівна 18.04.2018 р.
11 Методи оцінювання конструкційної міцності і зниження вібрацій механічних систем на основі обернених задач Горошко Андрій Володимирович 18.10.2017 р.
12 Динаміка привідних систем і стрілових конструкцій стрічкових конвеєрів мобільних машин Поліщук Леонід Клавдійович 21.06.2017 р.
13 Забезпечення стійкості багатопрогонових довгомірних конструкцій з урахуванням дії статичних і динамічних навантажень Кунта Ольга Євгенівна 21.06.2017 р.
14 Технологічне забезпечення якості нарізання зубчастих коліс радіально-коловим способом Громнюк Сергій Іванович 06.02.2017 р.
15 Обґрунтування параметрів та режимів роботи вібраційних об’ємних дозаторів для дрібнодисперсних сипких матеріалів Магерус Надія Іванівна 28.12.2016 р.
16 Вплив геометричних параметрів на навантажувальну здатність опорно–поворотного пристрою автокранів Федик Василь Володимирович 26.02.2016 р.
17 Параметричний синтез енергоощадного багатомасового ланцюгового привода Полуян Анатолій Вікторович 26.02.2016 р.
18 Покращення характеристик шпиндельного вузла за рахунок оптимізації геометричних параметрів пневматичної опори Віштак Інна Вікторівна 20.01.2016 р.
19 Науково-прикладні основи проектування функціонально-орієнтованих технологій машинобудування засобами паралельного інжинірингу Ступницький Вадим Володимирович 20.01.2016 р.