Спеціалізована вчена рада Д 35.052.06

Термін повноважень ради
07.04.2022 р. — 07.04.2025 р.
Спеціальності
  • 05.02.02 Машинознавство
  • 05.02.08 Технологія машинобудування
  • 05.02.09 Динаміка та міцність машин
Голова ради: д.т.н., проф. Кузьо Ігор Володимирович
Заступники голови: д.т.н., проф. Гурей Ігор Володимирович
Вчений секретар: к.т.н., доц. Шоловій Юрій Петрович
E-mail
d35.052.06@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-21-54

Захищені дисертації

Теми дисертацій Автор дисертації Дата захисту
1 Наукові основи автоматичного зрівноваження роторів рідинним балансиром Драч Ілона Володимирівна 22.03.2023 р.
2 Підвищення якості деталей газотурбінних двигунів, отриманих селективним лазерним спіканням, шляхом алмазного вигладжування Вишнепольський Євген Валерійович 22.03.2023 р.
3 Науково-прикладні основи технологічного успадкування параметрів якості для забезпечення експлуатаційних характеристик виробів Кусий Ярослав Маркіянович 27.09.2021 р.
4 Наукові основи забезпечення параметрів якості робочих поверхонь тіл обертання технологічними методами Дзюра Володимир Олексійович 22.09.2021 р.
5 Науково-технологічні основи підвищення якості та експлуатаційних характеристик деталей машин формуванням зміцнених нанокристалічних шарів Гурей Володимир Ігорович 21.09.2021 р.
6 Обґрунтування параметрів великогабаритних хвильових зубчастих передач приводів потужних машин Суков Максим Геннадійович 05.05.2021 р.
7 Підвищення енергетичної ефективності робочих машин з отто-двигунами засобами hard-soft-технології Нікіпчук Сергій Вячеславович 29.07.2020 р.
8 Наукові засади забезпечення міцності та збільшення експлуатаційного ресурсу котлоагрегатів теплоелектростанцій з пошкодженнями Будз Степан Федорович 29.07.2020 р.
9 Динамічні процеси в бурових установках під час вивільнення прихопленої колони труб Гутий Андрій Володимирович 05.06.2019 р.
10 Покращення ефективності механічних приводів застосуванням кулькових обгінно-запобіжних муфт Борис Андрій Орестович 05.06.2019 р.
11 Розроблення методології проектування муфт з канатними елементами Проценко Владислав Олександрович 22.05.2019 р.
12 Вплив температури і тиску на характеристики напружено-деформованого стану і герметичності вузлів вологозахисту плівкових конденсаторів Возняк Андрій Геннадійович 28.11.2018 р.
13 Синтез нелінійних полічастотних вібраційних машин з резонансними режимами роботи Гурський Володимир Миколайович 28.11.2018 р.
14 Багатопараметричний синтез конструктивних елементів циліндричних редукторів з урахуванням особливостей їх виготовлення та надійності Васильєва Олена Едуардівна 17.10.2018 р.
15 Обґрунтування параметрів багатошарової захисної конструкції бойових машин на основі нелінійних математичних моделей Петрученко Оксана Степанівна 18.04.2018 р.
16 Методи оцінювання конструкційної міцності і зниження вібрацій механічних систем на основі обернених задач Горошко Андрій Володимирович 18.10.2017 р.
17 Забезпечення стійкості багатопрогонових довгомірних конструкцій з урахуванням дії статичних і динамічних навантажень Кунта Ольга Євгенівна 21.06.2017 р.
18 Динаміка привідних систем і стрілових конструкцій стрічкових конвеєрів мобільних машин Поліщук Леонід Клавдійович 21.06.2017 р.
19 Технологічне забезпечення якості нарізання зубчастих коліс радіально-коловим способом Громнюк Сергій Іванович 06.02.2017 р.
20 Обґрунтування параметрів та режимів роботи вібраційних об’ємних дозаторів для дрібнодисперсних сипких матеріалів Магерус Надія Іванівна 28.12.2016 р.