Аналіз роботи котлів ТПП-210А, ТПП-312А енергоблоків 300МВт при спалюванні непроектних видів палива

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н. проф. Семерак Михайло Михайлович
Спеціальність
05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика
Дата захисту
17.12.2020 14:00
Статус
дисертація захищена