Плавність руху автобусів у взаємозв’язку з характеристиками підвіски та сидінь

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Крайник Любомир Васильович
Спеціальність
05.22.02 – автомобілі та трактори
Дата захисту
15.12.2020 11:00
Статус
дисертація подана до захисту