Електрофільна гетероциклізація алкеніл- та алкінілфункціоналізованих азинів в синтезі поліядерних гетероциклічних систем

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора хімічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.х.н., проф. Обушак Микола Дмитрович
Спеціальність
02.00.03 — органічна хімія
Дата захисту
19.10.2020 15:00
Статус
дисертація захищена