Інформаційна технологія обробки та аналізу кардіосигналів з використанням нейронної мережі

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д. т. н., проф. Тимощук Павло Володимирович
Спеціальність
05.13.06 - інформаційні технології
Дата захисту
09.04.2021 16:00
Статус
дисертація захищена