Управління диверсифікаційно-інтеграційним розвитком підприємств в умовах неотехнологічного відтворення

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.е.н., проф.Прохорова Вікторія Володимирівна
Спеціальність
Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту
22.04.2021 14:00
Статус
дисертація захищена