Насильницькі дії, що вчиняються щодо жінок: причини та запобігання

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
к.ю.н., доц. Якимова Світлана Валентинівна
Спеціальність
12.00.08 — кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
Дата захисту
16.10.2020 10:00
Статус
дисертація захищена