Методи та принципи побудови дерев класифікації дискретних об’єктів для інтелектуального аналізу даних

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Гече Федір Елемирович
Спеціальність
05.13.23 – Системи та засоби штучного інтелекту
Дата захисту
06.05.2021 14:00
Статус
дисертація захищена