Соціальна та юридична ефективність механізму правового регулювання

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
к.ю.н., доц. Гулак Любов Степанівна
Спеціальність
12.00.01 — теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Дата захисту
28.11.2020 14:00
Статус
дисертація захищена