Спеціалізована вчена рада Д 35.052.02

Термін повноважень ради
06.06.2022 р. — 06.06.2025 р.
Спеціальності
  • 05.09.03 Електротехнічні комплекси та системи
  • 05.09.05 Теоретична електротехніка
  • 05.14.02 Електричні станції, мережі і системи
Голова ради: д.т.н., проф. Стахів Петро Григорович
Заступник голови: д.т.н., проф. Маляр Василь Сафронович
Вчений секретар: к.т.н., доц. Коруд Василь Іванович
E-mail
d35.052.02@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-21-19

Захищені дисертації

Теми дисертацій Автор дисертації Дата захисту
1 Покращення характеристик безредукторних приводів на основі синхронного двигуна з постійними магнітами та електронним комутатором Козій Володимир Богданович 18.12.2020 р.
2 Система керування електроприводом нафтовидобувної установки на основі нейронної мережі Андреїшин Андрій Сергійович 25.09.2020 р.
3 Режими та характеристики енергоблоку електростанції з додатковим робочим трансформатором власних потреб Пастух Олена Романівна 25.09.2020 р.
4 Методи і моделі визначення електричного навантаження цивільних об’єктів з використанням графічного і макромоделювання та фрактальних властивостей Бондарчук Анатолій Сергійович 11.09.2020 р.
5 Оцінювання якості функціонування електричних мереж з відновлюваними джерелами енергії Комар Вячеслав Олександрович 17.05.2019 р.
6 Надійність систем грозозахисту повітряних ліній електропересилання з врахуванням впливу випадкових факторів Бінкевич Тарас Володимирович 15.03.2019 р.
7 Розвиток теорії та методів аналізу динамічних режимів електричних кіл на основі макромоделювання Гоголюк Оксана Петрівна 30.11.2018 р.
8 Динамічна компенсація реактивної потужності в суднових автономних електроенергетичних системах Муха Микола Йосифович 28.09.2018 р.
9 Режими роботи та захист трансформаторів струму за обривів вторинних кіл Ференсович Роман Ярославович 25.05.2018 р.
10 Аналіз і синтез електромеханічних систем, які описуються дробовими інтегрально-диференційними ланками Копчак Богдан Любомирович 20.10.2017 р.
11 Методи та засади створення високошвидкісних безконтактних електричних машин з постійними магнітами Макарчук Олександр Володимирович 02.06.2017 р.
12 Енергоефективне керування вітроустановками малої потужності для генерування електричної і теплової енергії Щур Всеволод Ігорович 02.06.2017 р.
13 Хвильові процеси в обмотках трансформаторів під час дії на них імпульсних перенапруг Мазур Тетяна Андріївна 28.04.2017 р.
14 Усталені режими електротехнічного комплексу «електропостачальна система — помпова станція» Лисяк Владислав Георгійович 29.12.2016 р.
15 Вітросонячні системи електроживлення малопотужних споживачів Климко Володимир Іванович 13.05.2016 р.