Основи технології формування композиційних гідрогелевих плівок з кополімерів полівінілпіролідону та полікапроаміду

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.х.н., проф. Суберляк Олег Володимирович
Спеціальність
05.17.06 – технологія полімерних і композиційних матеріалів
Дата захисту
26.03.2021 15:00
Статус
дисертація захищена