Принципи організації інтер’єру в українській сакральній архітектурі першої чверті ХХ століття (на прикладі творчості Модеста Сосенка)

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата мистецтвознавства
Науковий керівник / консультанти
д. арх., проф. Черкес Богдан Степанович
Спеціальність
17.00.07 – Дизайн
Дата захисту
21.04.2021 10:00
Статус
дисертація захищена