Прищеплені полімерні щітки на мінеральних поверхнях,чутливі до дії зовнішніх чинників

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора хімічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.х.н., проф. Воронов Станіслав Андрійович
Спеціальність
02.00.06 - хімія високомолекулярних сполук
Дата захисту
26.04.2021 14:00
Статус
дисертація захищена