Синтез та реалізація інтенційно-орієнтованих інфокомунікаційних мереж для адаптивного надання сервісів

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д. т. н., проф. Климаш Михайло Миколайович
Спеціальність
05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі
Дата захисту
06.05.2021 12:00
Статус
дисертація захищена