Каталог дисертацій захищених в разових спеціалізованих вчених радахЗдійснити пошук через Каталог дисертацій захищених в постійно діючих спеціалізованих вчених радахТема дисертації Автор дисертації Спеціальність Дата захисту Шифр ради
1 «Модифікація кристалів LiNbO3 шляхом термохімічних обробок у присутності іонів металів для пристроїв мікро- та наносистемної техніки» Яхневич Уляна Володимирівна 153 Мікро- та наносистемна техніка 09.12.2021 р. ДФ 35.052.086
2 Електронні, оптичні та магнітні властивості металорганічних комплексів як перспективних матеріалів наноелектроніки та наноспінтроніки Клиско Юрій Володимирович 153 Мікро- та наносистемна техніка 16.12.2021 р. ДФ 35.052.085
3 Сучасні соціально-правові механізми протидії злочинності в Україні Строїч Василь Васильович 081 Право 20.12.2021 р. ДФ 35.052.084
4 Адміністрування стресових ситуацій в органах публічної влади Дорош Ірина Миронівна 281 Публічне управління та адміністрування 30.11.2021 р. ДФ 35.052.083
5 Розроблення інформаційно-телекомунікаційної платформи електронного урядування для забезпечення інтерактивної взаємодії із соціумом Нажм Ахмад Байдун 172 Телекомунікації та радіотехніка 25.11.2021 р. ДФ 35.052.082
6 Архітектурно-планувальна організація та розвиток нових територіальних громад рекреаційної спеціалізації (на прикладі Тернопільської області) Огоньок Юрій Володимирович 191 Архітектура та містобудування 02.12.2021 р. ДФ 35.052.081
7 Обґрунтування параметрів дискретно-континуальних міжрезонансних вібраційних машин з керованим кривошипно-шатунним приводом Качур Олександр Юрійович 131 Прикладна механіка 22.09.2021 р. ДФ 35.052.080
8 Розробка складів та технологій спреїв для лікування захворювань дихальних шляхів на основі екстрактів моху ісландського та евкаліпту Фітьо Ірина Валеріївна 226 Фармація, промислова фармація 26.08.2021 р. ДФ 35.052.079
9 «Дизайн візуальних комунікацій об’єктів культурної і природної спадщини Йорданії» Самер Хамді Ареф Аль Равашдех 022 Дизайн 05.08.2021 р. ДФ 35.052.078
10 «Міжнародні неурядові організації у забезпеченні миру та безпеки: інституціональний та функціональний виміри» Кручініна Оксана Юріївна 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 09.08.2021 р. ДФ 35.052.077
11 Технологічні основи реставрації алебастрових виробів в архітектурі та мистецтві Лотоцька Олена Володимирівна 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 27.09.2021 р. ДФ 35.052.076
12 Мистецький вистрій репрезентативних приміщень громадських будівель м. Львова другої половини ХІХ ст. Гетьманчук Сергій Володимирович 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 27.09.2021 р. ДФ 35.052.075
13 «Ущільнення забудови території історично сформованих міст (на прикладі Львова)» Коник Соломія Ігорівна 191 Архітектура та містобудування 29.06.2021 р. ДФ 35.052.074
14 «Архітектурно - театральна творчість Ф.Кізлера» Янчук Катерина Володимирівна 191 Архітектура та містобудування 29.06.2021 р. ДФ 35.052.073
15 «Трансестерифікація тригліцеридів у присутності гетерогенних каталізаторів» Старчевський Роман Олегович 161 хімічні технології та інженерія 06.07.2021 р. ДФ 35.052.072
16 «Вдосконалення кавітаційних технологій очищення промислових стічних вод» Вашкурак Уляна Юріївна 161 хімічні технології та інженерія 30.06.2021 р. ДФ 35.052.071
17 «Міцність та деформативність згинаних залізобетонних елементів з пошкодженням бетону за дії навантаження» Лободанов Максим Миколайович 192 Будівництво та цивільна інженерія 25.06.2021 р. ДФ 35.052.070
18 Використання рослин родини Ranunculaceae для отримання біологічно активних речовин в системі in vitro Хропот Оксана Сергіївна 226 Фармація, промислова фармація 16.07.2021 р. ДФ 35.052.069
19 Кримінологічне забезпечення індивідуальної профілактики корисливих злочинів неповнолітніх Гуцул Роксолана Романівна 081 Право 30.09.2021 р. Дф 35.052.068
20 «Динаміка навантажень та покращення пружно-демпфуючих характеристик тягово-зчіпних пристроїв триланкового автопоїзда» Бадейнов Олександр Михайлович 133 Галузеве машинобудування 31.05.2021 р. ДФ 35.052.067
21 «Високоміцні бетони з підвищеною ударною в’язкістю для промислових підлог» Сидор Назар Іванович 192 Будівництво та цивільна інженерія 30.06.2021 р. ДФ 35.052.066
22 Еволюція партійних систем України та Республіки Польща (1989-2019 роки) Балашова Оксана Володимирівна 052 Політологія 31.05.2021 р. ДФ 35.052.065
23 «Методика розслідування погрози або насильства щодо захисника чи представника особи» Олійник Ярослав Святославович 081 Право 24.06.2021 р. ДФ 35.052.064
24 «Гідравлічне моделювання мереж дощового водовідведення за наявності регулювання стоку» Мисак Ігор Васильович 192 Архітектура та будівництво 26.05.2021 р. ДФ 35.052.063
25 «Термодинамічні властивості естерів 6-метил-2-оксо-4-арил-1,2,3,4- тетрагідропіримідин-5-карбонової кислоти та їх розчинів в органічних розчинниках» Клачко Олена Ростиславівна 102 Хімія 17.05.2021 р. ДФ 35.052.062
26 Принципи розвитку архітектурної типології медичних закладів в університетах України Красильников Олег Володимирович 191 Архітектура та містобудування 18.05.2021 р. ДФ 35.052.061
27 Архітектурна типологія театрально-видовищних центрів для дітей та молоді Філіпчук Юрій Володимирович 191 Архітектура та містобудування 18.05.2021 р. ДФ 35.052.060
28 «Несуча здатність та деформативність скляних багатошарових колон» Ткач Роман Олександрович 192 Будівництво та цивільна інженерія 20.05.2021 р. ДФ 35.052.059
29 «Фотокаталітичні композиційні в`яжучі та наномодифіковані оздоблювальні розчини на їх основі» Гоголь Марко Миронович 192 Будівництво та цивільна інженерія 19.05.2021 р. ДФ 35.052.058
30 «Нітрифікація як екологічний чинник взаємовпливу водних об’єктів та пов’язаних з ними споруд водокористування» Радіонов Микитa Павлович 101 Екологія 07.05.2021 р. ДФ 35.052.057
31 «Екологія іммобілізованого азоттрансформуючого мікробіоценозу в системах очистки стічних вод» Цитлішвілі Катерина Олександрівна 101 Екологія 07.05.2021 р. ДФ 35.052.056
32 «Вдосконалення методів мінімізації затримки транспортних потоків у містах зі щільною забудовою» Бура Романа Романівна 275 Транспортні технології (за видами) 19.05.2021 р. ДФ 35.052.055
33 «Моделі та засоби оцінювання рівня захищеності систем захисту інформації на основі когнітивного моделювання» Салієва Ольга Володимирівна 125 Кібербезпека 04.06.2021 р. ДФ 35.052.054
34 «Вдосконалення методів і засобів біометричної автентифікації на основі електрокардіограми» Сабодашко Дмитро Володимирович 125 Кібербезпека 04.06.2021 р. ДФ 35.052.053
35 «Нарцисична саморегуляція як чинник особистісного самоздійснення» Клименко Марія Романівна 053 Психологія 17.05.2021 р. ДФ 35.052.052
36 «Процесуально-правові засади виконання судових рішень в адміністративних справах» Смотрич Дмитро Володимирович 081 Право 18.05.2021 р. ДФ 35.052.051
37 Моделі управління потоками інфокомунікаційних мереж з використанням методів штучного інтелекту і машинного навчання Андрущак Володимир Степанович 172 Телекомунікації та радіотехніка 07.06.2021 р. ДФ 35.052.050
38 Моделі та метод оптимального розподілу мережних ресурсів в програмно- конфігурованих гетерогенних мережах мобільного зв'язку Бешлей Галина Влодимирівна 172 Телекомунікації та радіотехніка 12.05.2021 р. ДФ 35.052.049
39 Формування моделей кредитно-інвестиційної політики в національній економіці Гончар Світлана Йосипівна 051 Економіка 15.04.2021 р. ДФ 35.052.048
40 Грошові потоки електронного бізнесу Костюк-Пукаляк Оксана Михайлівна 072 Фінанси, банківська справа, страхування 15.04.2021 р. ДФ 35.052.047
41 «Удосконалення моніторингу атмосферного повітря агломерацій (на прикладі м. Полтава)» Максюта Наталія Сергіївна 183 Технології захисту навколишнього середовища 26.04.2021 р. ДФ 35.052.046
42 «Ремонтні суміші з підвищеними експлуатаційними властивостями на основі лужного портландцементу» Камінський Андрій Тарасович 192 Будівництво та цивільна інженерія 19.05.2021 р. ДФ 35.052.045
43 «Педагогічні умови розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителів основної школи у системі післядипломної педагогічної освіти» Шеян Марина Олександрівна 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) 15.04.2021 р. ДФ 35.052.044
44 «Розвиток корпоративної освіти в Канаді» Носуліч Галина Андріївна 011 Освітні, педагогічні науки 14.04.2021 р. ДФ 35.052.043
45 «Праксеологічні засади підготовки майбутніх медичних сестер до професійної діяльності» Лісна-Міськів Наталія Євстахівна 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) 15.04.2021 р. ДФ 35.052.042
46 Публічне управління розвитком фінансових технологій в умовах реформування фінансової системи України Лукашевська Уляна Тарасівна 281 Публічне управління та адміністрування 16.04.2021 р. ДФ 35.052.041
47 Адаптивне управління ресурсами та якістю обслуговування у програмно- конфігурованих сервісно-орієнтованих телекомунікаційних мережах Панченко Олексій Михайлович 172 Телекомунікації та радіотехніка 22.04.2021 р. ДФ 35.052.040
48 Екологічна безпека гірничо-хімічного підприємства на стадії ліквідації Джумеля Ельвіра Анатоліївна 183 Технології захисту навколишнього середовища 17.02.2021 р. ДФ 35.052.039
49 Комбіновані біологічно–адсорбційні методи очищення поверхневих та стічних вод Соловій Христина Михайлівна 101 Екологія 25.02.2021 р. ДФ 35.052.038
50 Адміністративно-правове забезпечення прав дітей в інформаційному середовищі Нестеренко Анна Олександрівна 081 Право 20.04.2021 р. ДФ 35.052.037