Каталог дисертацій захищених в разових спеціалізованих вчених радахЗдійснити пошук через Каталог дисертацій захищених в постійно діючих спеціалізованих вчених радахТема дисертації Автор дисертації Спеціальність Дата захисту Шифр ради
1 Обґрунтування конструкційно-технологічних параметрів пневмоелектромагнітного пульсоколектора доїльного апарата Яцунський Петро Петрович 133 Галузеве машинобудування 08.09.2022 р. 15
2 Контрольована модифікація електрофізичних характеристик кремнійових мікрокристалів легуванням домішками перехідних металів для сенсорної техніки Щербань Наталія Олексівна 153 Мікро- та наносистемна техніка 25.08.2022 р. 9
3 Підвищення ефективності механічного оброблення деталей з титанових сплавів на основі імітаційного моделювання процесу формоутворення Ше Сяньнін 131 Прикладна механіка 34
4 Методи та засоби опрацювання зображень для анімації статичних обʼєктів Шамуратов Олексій Юрійович 122 Комп'ютерні науки 09.09.2022 р. 22
5 Розвиток медсестринської освіти у Швейцарії (початок ХХІ століття) Хміляр Ірена Романівна 011 Освітні, педагогічні науки 30.08.2022 р. 12
6 Утопії в архітектурі та містобудуванні: значення та механізми реалізації Федак Анна Ярославівна 191 Архітектура та містобудування 07.10.2022 р. 24
7 Методи і засоби підвищення надійності програмного забезпечення з урахуванням процесу його старіння Угриновський Богдан Володимирович 121 Інженерія програмного забезпечення 05.07.2022 р. 4
8 Оцінювання та розвиток державно-приватного партнерства у зовнішньоекономічній діяльності Томич Мар'яна Ігорівна 292 Міжнародні економічні відносини 32
9 Маркетингове управління логістичним потенціалом підприємств залізничного транспорту в умовах лібералізації ринку Стасюк Катерина Зіновіївна 075 Маркетинг 15.09.2022 р. 7
10 Зовнішньополітичні орієнтири державотворення в українській політичній думці націоналістичного спрямування у 20-50-их рр. ХХ ст. Стародуб Тарас Петрович 052 Політологія 31
11 Стратегічний інструментарій розвитку кінотеатральних мереж Стангурська Божена Орестівна 073 Менеджмент 16.11.2022 р. 27
12 Моделі і методи прогнозування та аналізу надійності технічних систем з урахуванням процесу розробки ПЗ Симець Іван Ігорович 121 Інженерія програмного забезпечення 16.06.2022 р. 3
13 Формування професійної культури учнів закладів професійно-технічної освіти сфери обслуговування Рузяк Тетяна Іванівна 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) 29.08.2022 р. 14
14 Підвищення показників якості сприйняття інфокомунікаційних послуг в інтелектуальних мережах нового покоління Прислупський Андрій Іванович 172 Телекомунікації та радіотехніка 30.08.2022 р. 17
15 Біотехнологія композиційних препаратів на основі нових N-вмісних гетероциклічних похідних 1,4-нафтохінону та біосурфактантів, властивості і застосування Поліш Наталія Володимирівна 162 Біотехнології та біоінженерія 29.08.2022 р. 18
16 Підвищення ефективності функціонування хмарних систем для інформаційно-комунікаційних сервісно-орієнтованих мереж Пелех Назар Володимирович 172 Телекомунікації та радіотехніка 10.06.2022 р. 2
17 Кримінальна відповідальність за пропаганду, планування, підготовку, розв'язування та ведення агресивної війни Олійник Христина Василівна 081 Право 33
18 Формування проєктної компетентності майбутніх бакалаврів з будівництва та цивільної інженерії в процесі вивчення фахових дисциплін Наконечна Марія Володимирівна 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) 27.12.2022 р. 30
19 Розвиток соціальної роботи у сфері здоров’я в Канаді та Україні: порівняльний аналіз Назар Наталія Іванівна 231 Соціальна робота 25
20 Підсистеми температурного контролю кіберфізичних систем Мідик Андрій-Володимир Володимирович 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 16.12.2022 р. 6
21 Формування регіональних механізмів розвитку смарт-спеціалізації «креативні індустрії» Левицька Яна Вікторівна 281 Публічне управління та адміністрування 27.09.2022 р. 23
22 Інформаційна технологія блокчейн для опрацювання великих даних Кучковський Володимир Володимирович 122 Комп'ютерні науки 29
23 Розроблення білих світловипромінювальних структур на основі синіх флуоресцентних та ексиплексоутворюючих органічних емітерів Куцій Степан Андрійович 171 Електроніка 29.08.2022 р. 16
24 Функціонування та розвиток ринку інформаційних технологій на основі ціннісного підходу Карп'як Анастасія Орестівна 073 Менеджмент 09.11.2022 р. 26
25 Одержання нафтових бітумів, стійких до технологічного старіння Донченко Мирослава Ігорівна 161 Хімічні технології та інженерія 17.11.2022 р. 21
26 Фінанси територіальних громад Джурик Христина Богданівна 072 Фінанси, банківська справа та страхування 14.09.2022 р. 13
27 Підготовка майбутніх фахівців за професією «Живописець» в закладах професійної (професійно-технічної) освіти в умовах інклюзивного навчання Денькович Наталія Андріївна 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) 29.08.2022 р. 11
28 Бухгалтерський облік та контроль резервів капіталу підприємств Демська Юлія Василівна 071 Облік і оподаткування 23.08.2022 р. 8
29 Модифікація структури та властивостей матеріалів функціональної електроніки на основі кобальтитів рідкісноземельних елементів Греб Василь Миколайович 153 Мікро- та наносистемна техніка 15.09.2022 р. 19
30 Методи та засоби підвищення якості попереднього опрацювання біометричних зображень Возний Ярослав Васильович 122 Комп'ютерні науки 31.08.2022 р. 20
31 Професійний та особистісний розвиток державних службовців на засадах впровадження європейських стандартів Весоловська Марія Кімсанівна 281 Публічне управління та адміністрування 08.07.2022 р. 5
32 Енергоефективні геліосистеми інтегровані в світлопрозорі конструкції будівель Венгрин Ірина Іванівна 192 Будівництво та цивільна інженерія 20.05.2022 р. 1
33 Оцінка впливу сейсмічності та неприпливних атмосферних навантажень на деформації земної кори за даними ГНСС-вимірів Брусак Іван Віталійович 103 Науки про Землю 06.12.2022 р. 28
34 Гідравлічні методи регулювання роздачі рідини з напірних розподільних трубопроводів Бігун Ірина Володимирівна 192 Будівництво та цивільна інженерія 14.09.2022 р. 10
35 Механізми реформування системи інституційного догляду дітей соціально вразливих категорій: регіональний аспект» Лис Володимир Володимирович 281 Публічне управління та адміністрування 21.01.2022 р. ДФ 35.052.101
36 Державна політика щодо безпеки праці в контексті євроінтеграції України Лесняк-Іглінська Наталія Юріївна 281 Публічне управління та адміністрування 25.01.2022 р. ДФ 35.052.100
37 Архітектура польських театрів України. Принципи типології та проектування Савчак Роман Несторович 191 Архітектура та містобудування 30.06.2022 р. ДФ 35.052.099
38 Інформаційна технологія управління енергодинамічними режимами за наявності поновлювальних джерел енергії Мельник Роман Володимирович 122 Комп’ютерні науки 30.12.2021 р. ДФ 35.052.098
39 Методи та засоби управління системою «розумного» будинку з використанням хмарних обчислень Казарян Артем Геннадійович 122 Комп’ютерні науки 30.12.2021 р. ДФ 35.052.097
40 Інститут правосуддя в Україні: ціннісний вимір Ватаманюк Любов Василівна 081 Право 28.12.2021 р. ДФ 35.052.096
41 Українська правова думка про юридичний процес (XIX ст. – 20-ті рр. XX ст.) Беліченко Олександра Валентинівна 081 Право 20.12.2021 р. ДФ 35.052.095
42 Інтенсифікація процесу модифікації бітумів епоксидними сполуками Маціпура Павло Анатолійович 161 хімічні технології та інженерія 27.12.2021 р. ДФ 35.052.094
43 Аналіз та оцінка якості часових серій координат референцних GNSS-станцій України Сосонка Ірина Іванівна 103 Науки про Землю 28.12.2021 р. ДФ 35.052.093
44 Засади технології сорбентів на основі природного клиноптилоліту, модифікованого сріблом Машталер Анастасія Сергіївна 161 хімічні технології та інженерія 28.12.2021 р. ДФ 35.052.092
45 Удосконалення та дослідження державного первинного еталона одиниці звукового тиску в повітряному середовищі Костеров Олександр Олексійович 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 23.12.2021 р. ДФ 35.052.091
46 Система розпізнавання мультиспектральних образів на основі осциляторних нейронних мереж Пелещак Іван Романович 124 Системний аналіз 23.12.2021 р. ДФ 35.052.090
47 Системні методи та засоби аналізу параметрів сталого зростання соціополісів Табачишин Данило Романович 124 Системний аналіз 21.12.2021 р. ДФ 35.052.089
48 Методи та засоби оцінювання стану людини в медичних кіберфізичних системах Гаваньо Богдан Іванович 123 Комп’ютерна інженерія 29.12.2021 р. ДФ 35.052.088
49 Моделювання поширення плазмон-поляритонних хвиль в шаруватих структурах Польовий Віталій Євгенович 113 Прикладна математика 30.12.2021 р. ДФ 35.052.087
50 «Модифікація кристалів LiNbO3 шляхом термохімічних обробок у присутності іонів металів для пристроїв мікро- та наносистемної техніки» Яхневич Уляна Володимирівна 153 Мікро- та наносистемна техніка 09.12.2021 р. ДФ 35.052.086