Теоретичні основи технологій гетерогенно-каталітичного одержання акрилатних мономерів

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.х.н.,проф. Піх Зорян Григорович
Спеціальність
05.17.04 – технологія продуктів органічного синтезу
Дата захисту
12.05.2021 14:00
Статус
дисертація захищена