Моделювання конвективних теплопередавальних систем парових котлів ТЕС

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
к.т.н., доц. Кравець Тарас Юрійович
Спеціальність
05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика
Дата захисту
18.12.2020 12:00
Статус
дисертація захищена