Напружено-деформований стан та експериментальне впровадження порожнистих бетонних і залізобетонних конструкцій

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д. т. н., проф. Бамбура Андрій Миколайович
Спеціальність
05.23.01 - будівельні конструкції, будівлі та споруди
Дата захисту
05.04.2021 10:00
Статус
дисертація захищена