Спеціалізована вчена рада Д 35.052.10

Термін повноважень ради
24.05.2018 р. — 31.12.2020 р.
Спеціальності
  • 05.12.02 Телекомунікаційні системи та мережі
  • 05.12.13 Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій
  • 05.12.17 Радіотехнічні та телевізійні системи
Голова ради: д.т.н., проф. Бобало Юрій Ярославович
Заступник голови: д.т.н., проф. Недоступ Леонід Аврамович
Заступник голови: д.т.н., проф. Климаш Михайло Миколайович
Вчений секретар: к.т.н. Бешлей Микола Іванович
E-mail
d35.052.10@lpnu.ua
d35.052.10@lp.edu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-27-43

Захищені дисертації

Теми дисертацій Автор дисертації Дата захисту
1 Розвиток теоретичних засад оцінювання показників функціональної безпечності радіоелектронних систем відповідального призначення Озірковський Леонід Деонісійович 10.12.2020 р.
2 Підвищення ефективності ребристо-стержневої випромінювальної структури з використанням плазмового розряду Тепляков Іван Юрійович 10.07.2020 р.
3 Підвищення енергоефективності та якості обслуговування інтегрованих мереж LTE/WI-FI Кагало Ігор Олександрович 10.07.2020 р.
4 Підвищення завадостійкості програмно керованих пристроїв синхронізації Алтунін Сергій Ігорович 11.10.2019 р.
5 Статистичне моделювання технологічних процесів виробництва радіоапаратури методом характеристичних функцій Нестор Наталія Ігорівна 01.03.2019 р.
6 Методи і пристрої генерування та формування сигналів з регулярною й хаотичною динамікою для інфокомунікаційних систем Семенов Андрій Олександрович 01.03.2019 р.
7 Методи та алгоритми управління ресурсами мультисервісних інформаційних функціонально- орієнтованих корпоративних мереж Романчук Василь Іванович 25.01.2019 р.
8 Підвищення інформативності мультиспектральних систем моніторингу шляхом комплексування зображень видимого та інфрачервоного діапазонів Гривачевський Андрій Петрович 25.01.2019 р.
9 Моделі та алгоритми маршрутизації інформаційних потоків в самоорганізованих мережах Пиріг Юлія Володимирівна 30.11.2018 р.
10 Підвищення доступності телекомунікаційних послуг в мережах мобільного зв'язку Бак Роман Іванович 30.11.2018 р.
11 Моделі та алгоритми спільного управління ресурсами в безпровідних гетерогенних мережах Масюк Андрій Романович 12.10.2018 р.
12 Виявлення сигналів дефектів при магнітодинамічній діагностиці залізничних рейок шляхом використання вейвлет-перетворень та нейронних мереж Ващишин Любомир Володимирович 12.10.2018 р.
13 Підвищення ефективності випромінюючих компонентів інфокомунікаційних систем на основі щілинних ліній передачі Ліске Олексій Миколайович 07.09.2018 р.
14 Методи та моделі надання послуг в гетерогенних розподілених інформаційно-телекомунікаційних системах Лаврів Орест Андрійович 07.09.2018 р.
15 Методи та моделі управління контентом в розподілених інфокомунікаційних системах Кирик Мар’ян Іванович 02.07.2018 р.
16 Моделі та алгоритми функціонування гетерогенних мереж мобільного зв'язку Брич Микола Володимирович 02.07.2018 р.
17 Моделі та алгоритми управління радіочастотним спектром в когнітивних радіомережах Янишин Володимир Богданович 20.04.2018 р.
18 Методи та алгоритми підвищення ефективності функціонування конвергентних оптичних мереж доступу Красько Олена Володимирівна 20.04.2018 р.
19 Структурний та функціональний синтез радіоелектронних засобів імпульсної спектроскопії матеріалів з квадрупольними ядрами атомів Саміла Андрій Петрович 02.03.2018 р.
20 Синтез генераторів псевдовипадкових послідовностей на основі багатовимірних нелінійних динамічних систем Круліковський Олег Валерійович 02.03.2018 р.