Екологічна безпека стічних вод породних відвалів вугільних шахт Нововолинського гірничопромислового району

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., доц. Попович Василь Васильович
Спеціальність
Спеціальність 21.06.01 – екологічна безпека
Дата захисту
29.04.2021 13:00
Статус
дисертація захищена