Педагогічні умови наступності професійної підготовки майбутніх фармацевтів у системі коледж-медична академія

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.пед.н., проф. Романовська Людмила Іванівна
Спеціальність
13.00.04 — теорія та методика професійної освіти
Дата захисту
23.09.2020 13:00
Статус
дисертація захищена