Удосконалення методів геодезичного забезпечення моніторингу лінійних об’єктів в зонах впливу підземних гірничих робіт

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Сидоренко Віктор Дмитрович
Спеціальність
05.24.01 — геодезія, фотограмметрія та картографія
Дата захисту
12.11.2020 13:00
Статус
дисертація захищена