Покращення характеристик безредукторних приводів на основі синхронного двигуна з постійними магнітами та електронним комутатором

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Щур Ігор Зенонович
Спеціальність
05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи
Дата захисту
18.12.2020 10:00
Статус
дисертація захищена