Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері праці в контексті соціальної політики держави

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д. ю. н., проф. Ортинський Володимир Львович
Спеціальність
12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Дата захисту
22.04.2021 10:00
Статус
дисертація захищена