Дизайн просторів для презентації модних колекцій

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата мистецтвознавства
Науковий керівник / консультанти
д. арх., проф. Лінда Світлана Миколаївна
Спеціальність
17.00.07 – дизайн
Дата захисту
20.04.2021 10:00
Статус
дисертація захищена