Спеціалізована вчена рада Д 35.052.21

Термін повноважень ради
07.04.2022 р. — 07.04.2025 р.
Спеціальності
  • 05.01.02 Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
  • 05.11.04 Прилади та методи вимірювання теплових величин
  • 05.11.05 Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин
Голова ради: д.т.н., проф. Микийчук Микола Миколайович
Заступник голови: д.т.н., проф. Бубела Тетяна Зіновіївна
Вчений секретар: д.т.н., проф. Байцар Роман Іванович
E-mail
d35.052.21@lp.edu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-23-94

Захищені дисертації

Теми дисертацій Автор дисертації Дата захисту
1 Оцінювання безпеки складних організаційно-технічних систем кваліметричними методами з урахуванням ризиків Рудик Юрій Іванович 17.09.2021 р.
2 Удосконалення методів та розроблення віртуального засобу оцінювання якості продукції овочівництва Мідик Ігор-Михайло Володимирович 22.04.2021 р.
3 Удосконалення методу і технічних засобів для бездемонтажного метрологічного перевіряння побутових лічильників газу Лютенко Тетяна Володимирівна 05.12.2019 р.
4 Методи формування вимог до метрологічного обслуговування засобів спеціального зв’язку Ходич Олексій Володимирович 17.05.2019 р.
5 Удосконалення нормативного забезпечення якості підземних газопроводів Юзевич Лариса Володимирівна 29.11.2018 р.
6 Переносні калібратори для оперативного контролювання характеристик засобів вимірювань Матвіїв Роман Олегович 29.11.2018 р.
7 Вдосконалення методології впровадження системи НАССР, як системи управління якістю на молокопереробних підприємствах Остапʼюк Соломія Даріївна 17.05.2018 р.
8 Підвищення ефективності метрологічної експертизи військової техніки зв’язку на основі удосконалення методик її проведення Аркушенко Павло Леонідович 17.05.2018 р.
9 Удосконалення нормативно-технічного забезпечення функціонування консорційних екотонів захисного типу Руда Марія Віталіївна 12.04.2018 р.
10 Розвиток метрологічного забезпечення якості харчової продукції тваринного походження Любчик Ольга Сергіївна 12.04.2018 р.
11 Вдосконалення нормативно-технічної бази випробувань сонячних перетворювачів Василиха Христина Василівна 30.11.2017 р.
12 Нормативно-технiчне забезпечення системи контролю органiчного виробництва Воробець Ольга Володимирівна 28.04.2017 р.
13 Нормативно-технічне забезпечення вимірювань розподілу температури теплового поля об’єктів промисловості та медицини Дзіковська Юлія Миколаївна 28.04.2017 р.
14 Опрацювання результатів вимірювання при відхиленні їх статистичних властивостей від типових Бубела Іванна Василівна 31.03.2017 р.
15 Метрологічна перевірка програмного забезпечення засобів вимірювання Олеськів Ольга Михайлівна 30.03.2017 р.
16 Вдосконалення нормативно-технічного забезпечення випробувань та якості косметичних засобів Кордіяка Юлія Миронівна 30.03.2017 р.
17 Вдосконалення методів та засобів імпедансометрії для дослідження тканин організму людини Антонюк Олена Олександрівна 26.12.2016 р.
18 Нормативно-методичне забезпечення статистичного контролю виробничих процесів та якості продукції Мороз Леся Василівна 26.12.2016 р.
19 Науково-технічні засади розроблення еталона одиниці потужності ультразвуку у водному середовищі Ільницька Тетяна Мар’янівна 14.04.2016 р.