Підвищення ефективності методів оптико-електронного позиціонування шляхом комбінованого аналізу елементів кадру

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д. т. н., доц. Любчик Віталій Романович
Спеціальність
05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи
Дата захисту
06.05.2021 15:00
Статус
дисертація захищена