Інтерпретація класичного ордера в архітектурі Львова ХХ – початку ХХІ століття

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата архітектури
Науковий керівник / консультанти
д. арх., проф. Лінда Світлана Миколаївна
Спеціальність
18.00.01 – Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури
Дата захисту
19.02.2021 14:00
Статус
дисертація захищена