Бюджетне та позабюджетне фінансування соціального забезпечення громадян України: адміністративно-правовий аспект

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ю.н., проф. Остапенко Олексій Іванович
Спеціальність
12.00.07 – адміністративне право і процес
Дата захисту
11.01.2021 14:00
Статус
дисертація захищена