Удосконалення технології хлорування етилену

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д. т. н., проф. Старчевський Володимир Людвікович
Спеціальність
05.17.04 – технологія продуктів органічного синтезу
Дата захисту
07.05.2021 15:00
Статус
дисертація захищена