Гарантії прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження під час проведення слідчих (розшукових) дій

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
к.ю.н, доц. Кушпіт Володимир Петрович
Спеціальність
12.00.09 — кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Дата захисту
16.10.2020 13:00
Статус
дисертація захищена