Спеціалізована вчена рада Д 35.052.19

Термін повноважень ради
07.04.2022 р. — 07.04.2025 р.
Спеціальності
  • 12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
  • 12.00.12 Філософія права
Голова ради: д.ю.н., проф. Гарасимів Тарас Зеновійович
Заступники голови: д.ю.н., проф. Ковальчук Віталій Богданович
Вчений секретар: д.ю.н., проф. Жаровська Ірина Мирославівна
E-mail
d35.052.19@lpnu.ua
d35.052.19@lp.edu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-30-92

Захищені дисертації

Теми дисертацій Автор дисертації Дата захисту
1 Правові та організаційні засади запобігання правопорушенням у сфері страхування в Україні Ледвій Олена Іванівна 29.09.2021 р.
2 Профілактика правопорушень у фінансово-економічній сфері засобами адміністративного права Комарницька Ірина Іванівна 28.09.2021 р.
3 Правове регулювання заходів процесуального примусу а адімінстративному процесі Сидор Наталія Теодозіївна 28.09.2021 р.
4 Припинення державної служби за порушення присяги Кравчук Остап Леонідович 27.09.2021 р.
5 Адміністративно-правове регулювання профілактики правопорушень серед неповнолітніх Гачак-Величко Лілія Андріївна 27.09.2021 р.
6 Радянська судова система в західних областях України 1944-1953 рр. (історико-правове дослідження) Думанівська Алла Ярославівна 23.09.2021 р.
7 Українська національна державність: формування державно-правової традиції (друга половина XVI-початок ХХ ст.) Терлюк Іван Ярославович 23.09.2021 р.
8 Адміністративно-правове регулювання інформатизації у сфері освіти Капуш Інна Ігорівна 14.05.2021 р.
9 Теорія і практика вирішення спорів адміністративними судами україни щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму Скочиляс-Павлів Ольга Василівна 14.05.2021 р.
10 Політико-правова доктрина хрестоносного руху доби Середньовіччя Забзалюк Дмитро Євгенович 13.05.2021 р.
11 Забезпечення законності в діяльності органів виконавчої влади: адміністративно-правова характеристика Марушій Олексій Антонович 13.05.2021 р.
12 Адміністративно-правові гарантії діяльності релігійних організацій в україні Чорнописька Вікторія Зіновіївна 24.04.2021 р.
13 Транснаціоналізація сучасного конституціоналізму: теоретико-правовий вимір Забокрицький Ігор Ігорович 23.04.2021 р.
14 Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері праці в контексті соціальної політики держави Остапенко Леонід Олексійович 22.04.2021 р.
15 Філософсько-правовий феномен міграції у контексті глобалізаційних процесів в Європі (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) Павлів-Самоїл Надія Петрівна 21.04.2021 р.
16 Адміністративно-правова характеристика діяльності органів публічної влади щодо забезпечення екологічної безпеки в умовах глобалізаційних викликів Сірант Мирослава Миколаївна 20.04.2021 р.
17 Правовий статус пацієнтів: теоретико-правове дослідження Щирба Мар’яна Юріївна 19.03.2021 р.
18 Філософсько-правовий контент державного примусу у темпорально-просторовому дискурсі Сировацький Валерій Іванович 12.03.2021 р.
19 Бюджетне та позабюджетне фінансування соціального забезпечення громадян України: адміністративно-правовий аспект Кропивницький Микола Олександрович 11.01.2021 р.
20 Сучасна зарубіжна юридична освіта: історико-правове дослідження (на прикладі США, Великобританії і ФРН) Проскурняк Олег Георгійович 11.01.2021 р.