Спеціалізована вчена рада Д 35.052.19

Термін повноважень ради
11.07.2019 р. — 31.12.2020 р.
Спеціальності
  • 12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
  • 12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
  • 12.00.12 Філософія права
Голова ради: д.ю.н., проф. Гарасимів Тарас Зеновійович
Заступники голови: д.ю.н., проф. Личенко Ірина Олександрівна
Вчений секретар: д.ю.н., проф. Бортник Надія Петрівна
E-mail
d35.052.19@lpnu.ua
d35.052.19@lp.edu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-30-29

Захищені дисертації

Теми дисертацій Автор дисертації Дата захисту
1 Бюджетне та позабюджетне фінансування соціального забезпечення громадян України: адміністративно-правовий аспект Кропивницький Микола Олександрович 11.01.2021 р.
2 Сучасна зарубіжна юридична освіта: історико-правове дослідження (на прикладі США, Великобританії і ФРН) Проскурняк Олег Георгійович 11.01.2021 р.
3 Межі буття і дії позитивного права: теоретико-правовий аспект Баран Анастасія Василівна 24.12.2020 р.
4 Соматичні права людини в сучасній доктрині конституціоналізму: теоретико-правове дослідження Турянський Юрій Іванович 24.12.2020 р.
5 Процесуально-правовий режим: теоретико-прикладні засади Давидов Денис Олександрович 23.12.2020 р.
6 Аксіологія феномена свободи у трансформаційних суспільствах Щадило Олег Ігорович 23.12.2020 р.
7 Погляди В’ячеслава Липинського про державу і право Фіцик Софія Олександрівна 22.12.2020 р.
8 Детермінація трудової міграції населення в Україні: адміністративно-правовий аспект Бльок Наталія Володимирівна 07.12.2020 р.
9 Народний суверенітет та механізми його реалізації публічною владою: теоретико-правовий аспект Богів Ярина Святославівна 07.12.2020 р.
10 Профілактика адміністративних правопорушень посадових осіб органів публічного управління Русанюк Уляна Ярославівна 30.11.2020 р.
11 Правове регулювання надання адміністративних послуг в об’єднаних територіальних громадах Крикавська Ірина Василівна 30.11.2020 р.
12 Соціальна та юридична ефективність механізму правового регулювання Лепех Леся Любомирівна 28.11.2020 р.
13 Правовий мультикультуралізм: аксіологічний вимір Юрійчук Олена Орестівна 28.11.2020 р.
14 Децентралізація публічної влади в правовій теорії та державотворчій практиці Ременяк Олеся Василівна 20.10.2020 р.
15 Організаційно-правові форми кадрової політики в органах прокуратури Східної Галичини 1867–1939 років: історико-правове дослідження Кухарчук Христина Іванівна 20.10.2020 р.
16 Понятійно-категоріальний апарат податкового права України Баїк Оксана Іванівна 29.10.2019 р.
17 Теорія і практика протидії нелегальній міграції ор-ганами Державної прикордонної служби України: адміністративно-правовий аспект Мота Андрій Федорович 28.10.2019 р.
18 Адміністративно-правовий механізм забезпечення інформаційної безпеки в Україні Перун Тарас Степанович 28.10.2019 р.
19 Представництво прав, свобод та інтересів громадян в адміністративному судочинстві Величко Орест Миколайович 05.07.2019 р.
20 Участь політико-правових суб’єктів Української PCP в розробці та утвердженні основних інститутів нового міжнародного права (1944 – 1991 рр.) Біленкова Юлія Сергіївна 04.07.2019 р.