Спеціалізована вчена рада Д 35.052.19

Термін повноважень ради
11.07.2019 р. — 31.12.2020 р.
Спеціальності
  • 12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
  • 12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
  • 12.00.12 Філософія права
Голова ради: д.ю.н., проф. Гарасимів Тарас Зеновійович
Заступники голови: д.ю.н., проф. Личенко Ірина Олександрівна
Вчений секретар: д.ю.н., проф. Бортник Надія Петрівна
E-mail
d35.052.19@lpnu.ua
d35.052.19@lp.edu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-30-29

Захищені дисертації

Теми дисертацій Автор дисертації Дата захисту
1 Адміністративно-правове регулювання інформатизації у сфері освіти Капуш Інна Ігорівна 14.05.2021 р.
2 Теорія і практика вирішення спорів адміністративними судами україни щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму Скочиляс-Павлів Ольга Василівна 14.05.2021 р.
3 Політико-правова доктрина хрестоносного руху доби Середньовіччя Забзалюк Дмитро Євгенович 13.05.2021 р.
4 Забезпечення законності в діяльності органів виконавчої влади: адміністративно-правова характеристика Марушій Олексій Антонович 13.05.2021 р.
5 Адміністративно-правові гарантії діяльності релігійних організацій в україні Чорнописька Вікторія Зіновіївна 24.04.2021 р.
6 Транснаціоналізація сучасного конституціоналізму: теоретико-правовий вимір Забокрицький Ігор Ігорович 23.04.2021 р.
7 Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері праці в контексті соціальної політики держави Остапенко Леонід Олексійович 22.04.2021 р.
8 Філософсько-правовий феномен міграції у контексті глобалізаційних процесів в Європі (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) Павлів-Самоїл Надія Петрівна 21.04.2021 р.
9 Адміністративно-правова характеристика діяльності органів публічної влади щодо забезпечення екологічної безпеки в умовах глобалізаційних викликів Сірант Мирослава Миколаївна 20.04.2021 р.
10 Правовий статус пацієнтів: теоретико-правове дослідження Щирба Мар’яна Юріївна 19.03.2021 р.
11 Філософсько-правовий контент державного примусу у темпорально-просторовому дискурсі Сировацький Валерій Іванович 12.03.2021 р.
12 Бюджетне та позабюджетне фінансування соціального забезпечення громадян України: адміністративно-правовий аспект Кропивницький Микола Олександрович 11.01.2021 р.
13 Сучасна зарубіжна юридична освіта: історико-правове дослідження (на прикладі США, Великобританії і ФРН) Проскурняк Олег Георгійович 11.01.2021 р.
14 Соматичні права людини в сучасній доктрині конституціоналізму: теоретико-правове дослідження Турянський Юрій Іванович 24.12.2020 р.
15 Межі буття і дії позитивного права: теоретико-правовий аспект Баран Анастасія Василівна 24.12.2020 р.
16 Аксіологія феномена свободи у трансформаційних суспільствах Щадило Олег Ігорович 23.12.2020 р.
17 Процесуально-правовий режим: теоретико-прикладні засади Давидов Денис Олександрович 23.12.2020 р.
18 Погляди В’ячеслава Липинського про державу і право Фіцик Софія Олександрівна 22.12.2020 р.
19 Детермінація трудової міграції населення в Україні: адміністративно-правовий аспект Бльок Наталія Володимирівна 07.12.2020 р.
20 Народний суверенітет та механізми його реалізації публічною владою: теоретико-правовий аспект Богів Ярина Святославівна 07.12.2020 р.