Спеціалізована вчена рада Д 35.052.09

Термін повноважень ради
28.12.2019 р. — 31.12.2020 р.
Спеціальності
  • 05.17.01 Технологія неорганічних речовин
  • 05.17.08 Процеси та обладнання хімічної технології
  • 05.17.11 Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів
Голова ради: д.т.н., проф. Атаманюк Володимир Михайлович
Заступники голови: д.т.н., проф. Вахула Ярослав Іванович
Вчений секретар: д.т.н., проф. Гумницький Ярослав Михайлович
E-mail
d35.052.09@lpnu.ua
d35.052.09@lp.edu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-24-53

Захищені дисертації

Теми дисертацій Автор дисертації Дата захисту
1 Сумісний процес фільтрування та сушіння дисперсних матеріалів Цюра Надія Ярославівна 11.05.2021 р.
2 Механізм та кінетика екстрагування біологічно активних речовин з рослинної сировини Федоришин Ольга Миколаївна 11.05.2021 р.
3 Науково-технологічні основи високотемпературних процесів у електротермічному псевдозрідженому шарі Сімейко Костянтин Віталійович 26.03.2021 р.
4 Масообмін у процесах розчинення у шарі дисперсного матеріалу Данилюк Олег Михайлович 16.12.2019 р.
5 Теоретичні основи сорбційних процесів на природних та синтетичних сорбентах Сабадаш Віра Василівна 06.09.2019 р.
6 Закономірності фільтраційного сушіння органічної сировини для виготовлення альтернативного палива Госовський Роман Романович 23.04.2018 р.
7 Очищення газових потоків у відцентрових фільтрах Семенюк Микола Віталійович 23.04.2018 р.
8 Гідродинамічний кавітатор для кавітаційно-флотаційного розділення водних гетерогенних середовищ Сухацький Юрій Вікторович 05.05.2017 р.
9 Теоретичні основи процесів інерційно-фільтруючої сепарації Ляпощенко Олександр Олександрович 12.12.2016 р.
10 Фізико-хімічні основи технологій хімічно модифікованих оксидних керамічних порошків технічного призначення Луцюк Ірина Володимирівна 17.10.2016 р.
11 Екстрагування біологічно активних речовин з біомаси gladiolus imbricatus, культивованої в умовах in vitro Крвавич Анна Сергіївна 17.05.2016 р.
12 Екстрагування шроту рослинної сировини з метою одержання комплексу біологічно активних сполук Павлюк Інесса Віталіївна 17.05.2016 р.
13 Науково-практичні основи створення високоефективного пилоочисного обладнання комбінованої дії Куц Віктор Петрович 29.12.2015 р.