Спеціалізована вчена рада Д 35.052.09

Термін повноважень ради
07.04.2022 р. — 07.04.2025 р.
Спеціальності
  • 05.17.01 Технологія неорганічних речовин
  • 05.17.08 Процеси та обладнання хімічної технології
  • 05.17.11 Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів
Голова ради: д.т.н., проф. Атаманюк Володимир Михайлович
Заступник голови: д.т.н., проф. Вахула Ярослав Іванович
Заступник голови: д.т.н., проф. Знак Зеновій Орестович
Вчений секретар: к.т.н., доц. Гнатів Зоряна Ярославівна
E-mail
d35.052.09@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-26-57

Захищені дисертації

Теми дисертацій Автор дисертації Дата захисту
1 Теоретичні основи і технології очищення безкисневих газів від сірководню хінгідронним методом Слюзар Андрій Володимирович 22.12.2021 р.
2 Сумісний процес фільтрування та сушіння дисперсних матеріалів Цюра Надія Ярославівна 11.05.2021 р.
3 Механізм та кінетика екстрагування біологічно активних речовин з рослинної сировини Федоришин Ольга Миколаївна 11.05.2021 р.
4 Науково-технологічні основи високотемпературних процесів у електротермічному псевдозрідженому шарі Сімейко Костянтин Віталійович 26.03.2021 р.
5 Масообмін у процесах розчинення у шарі дисперсного матеріалу Данилюк Олег Михайлович 16.12.2019 р.
6 Теоретичні основи сорбційних процесів на природних та синтетичних сорбентах Сабадаш Віра Василівна 06.09.2019 р.
7 Закономірності фільтраційного сушіння органічної сировини для виготовлення альтернативного палива Госовський Роман Романович 23.04.2018 р.
8 Очищення газових потоків у відцентрових фільтрах Семенюк Микола Віталійович 23.04.2018 р.
9 Гідродинамічний кавітатор для кавітаційно-флотаційного розділення водних гетерогенних середовищ Сухацький Юрій Вікторович 05.05.2017 р.
10 Теоретичні основи процесів інерційно-фільтруючої сепарації Ляпощенко Олександр Олександрович 12.12.2016 р.
11 Фізико-хімічні основи технологій хімічно модифікованих оксидних керамічних порошків технічного призначення Луцюк Ірина Володимирівна 17.10.2016 р.
12 Екстрагування біологічно активних речовин з біомаси gladiolus imbricatus, культивованої в умовах in vitro Крвавич Анна Сергіївна 17.05.2016 р.
13 Екстрагування шроту рослинної сировини з метою одержання комплексу біологічно активних сполук Павлюк Інесса Віталіївна 17.05.2016 р.
14 Науково-практичні основи створення високоефективного пилоочисного обладнання комбінованої дії Куц Віктор Петрович 29.12.2015 р.