Детермінація трудової міграції населення в Україні: адміністративно-правовий аспект

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ю.н., проф. Остапенко Олексій Іванович
Спеціальність
12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Дата захисту
07.12.2020 12:00
Статус
дисертація захищена